فهرست مطلب

 

3- نقص جریان هوای استریل در محفظه استریل محفظه تمیز ، بایستی سالی یک بار توسط یک نفر متخصص از کارخانه سازنده ، آزمایش شوند ، و فیلتر جلوی آن ، بطوری دوره ای ، عوض شود .

4- الکلی که از آن برای ضد عفونی وسایل استفاده می شود ، آلوده بوده ، که بهتر است این الکل بطور منظم عوض شود .

5- قرار دادن لوله ها و سایر وسایل آزمایش ، حامل محیط کشت در محیط غیر استریل ، بعد از ضد عفونی محیط کشت ، بایستی در شرایط استریل ، نگهداری شوند .

6- ضد عفونی نکردن کف اتاق کار ، بایستی پلاستیکی روی کفش ها کشیده شود ، و یا کف کش ها در مایع استریل ، قرار داده شوند .

7- اتاقی که محفظه ی تمیز در آن قرا داد ( تمیز نبوده و یا هوا در آن جریان داد ) . این مشکل را می توان از راه جریان هوای استریل یا به وسیله ی تابش اشعه ماورای بنفش ، در طول شب ، مرتفع کرد .

8- رفت و آمد زیاد افراد به اتاق کار ، باعث آلودگی کف و هوای آن می شود.

9- اغلب هنگامی که از اندامهای هوایی گیاه و قسمت هایی از گیاه که روی سطح خاک پهن شده است ، استفاده می شود ، آلودگی اتفاق می افتد ؛ زیرا استریلیزه کردن اینها ، کمی مشکل است . برای جلوگیری از این امر ، اندام های هوایی ، طی مراحلی ، استریلیزه می شوند . اندام های هوایی را ابتدا پس از شستشو و ضد عفونی ، تعدادی برگ از آن استریلیزه شده ، چند برگ جدا می شوند ؛ سپس عمل استریل ، مجدداً تکرار می شود . بطور کلی ، آلودگی توسط قسمت های هوایی ، هنگامی که هنوز کوچکتر هستند ، کمتر است . ترجیحاً باید یک مریستم همراه با چند برگ جدا شود . عیب آن ، این است که رشد آن در محیط این ویترو ، کندتر است .

10- اگر اتاق های رشد کاملاً تمیز نباشد . ( کف اتاقها مرتباً تمیز و ضد عفونی نشده اند ) آلودگی ممکن است در بعضی مواقع توسط کنه ها که ناقل بیماری های قارچی هستند ، انجام شود . از آن جا که این کنه ها براحتی از میان گلوله های پنبه ای و ورقه های پلاستیک درپوش ، عبور می کنند ؛ خطر این آلودگی ، قابل تخمین است . مناسب ترین روش برای ریشه کن کردن کنه ها ، استفاده از حشره کش نواری و پونا[63] به مدت چند هفته است ( بونگاو دورزان 1982 ) .

2-9- ضد عفونی شیمیایی           

ضد عفونی یا استریلیزاسیون شیمیایی ( از بین بردن میکرو ارگانیسم ها توسط مواد شیمیایی ) می تواند به صورت های ذیل , انجام شود :

1- الکل ( اتانول ) : از الکل 70 درصد ، برای ضد عفونی مواد گیاهی ، استفاده می شود ؛ زیرا الکل 96 درصد ، باعث دهیدراته شدن زیاد ، می شود . از الکل 96 درصد ، برای ضد عفونی ابزار و میزکار ، استفاده می شود ؛ چون استفاده از الکل 70 درصد ، سبب می شود که پس از تبخیر آن ، یک لایه آب بر روی آنها باقی بماند ، فرو بردن مواد گیاهی برای مدت چند ثانیه در الکل برای از بین بردن تمام میکرو ارگانیسمها ، کافی نیست چون الکل فقط موجودات سطحی را از بین می برد. ( برای حذف هوا ، الکل ، لایه اپی کوتیکولار را نیز در خود حل می کند ) و بعد از آن ، بایستی با هیپوکلریت ، ضد عفونی صورت گیرد . ضد عفونی سطحی میوه ها را می توان با فرو بردن آنها در الکل 96 در صد ، و سپس قرار دادن روی شعله انجام داد . این روش برای ضد عفونی بزور ارکیده نیز به کار رفته است .

2 – وایتکس ( هیپوکلریت سدیم ) : این ماده در اکثر فروشگاهها و خواروبار فروشی ها وجود دارد و دارای ده درصد ماده فعال است . معمولاً از هیپوکلریت سدیم یک درصد ، استفاده می شود . برای تهیه آن ، یک قسمت هیپوکلریت سدیم ( یا 10 درصد ماده فعال ) و 9 قسمت آب ، مخلوط می کنیم ، اگر چه گاهی از غلظتهای بالاتر ( 5/1 تا 2 درصد ) نیز می توان استفاده کرد . چنانچه گیاهان به هیپوکلریت سدیم حساس باشند ، از هیپوکلریت کلسیم برای ضد عفونی استفاده می شود .

روش هاي مختلف نگهداري محيط هاي كشت

الف- محيط كشت هايي كه برروي دستگاه لرزان قرار دارند.  سرعت دوران يكي ديگر از عواملي است كه برروي رشد كالوس، اندام زايي و  القاء جنين زايي سوماتيكي موثر است. مندرجات جدول 6-24 نشان ميدهد كه رشد كالوس جنين زا ميتواند تحت تاثير سرعت دوران محيط كشت قرار گيرد.

 

جدول 6-24: اثر سرعت هاي متفاوت تكان دادن محيط كشت برروي توليد كالوس درخت كاج پيسه آ ويلسوني (Yinggen and Zhongchen,1999).(Picea wilsonii).

سرعت دوران (دور در دقيقه)

حجم كالوس (گرم وزن تر در 100 ميلي ليتر)

درصد ميزان رشد كالوس

50

3،16

57،67

100

7،37

268،5

150

4،04

101،64

200

3،7

84،95

 

در اينجا ميزان رشد كالوس در سرعت دوراني 100 دور در دقيقه افزايش يافته است. همچنين به دليل وجود همبستگي منفي بين مدت زمان فاز توقف phase length) (lag كه باعث تاخير در تقسيم سلولي در شروع كشت ميگردد و سرعت دوران محيط كشت هيچگونه تفاوتي بين تيمار 50 و 200 دور در دقيقه مشاهده نمي گردد. از اين جهت است كه در سرعت دوران زياد و درنتيجه فاز تاخيري كوتاه تر، مصرف مواد غذايي محيط كشت سريعتر ميگردد. به همين شكل در سرعت 200 دور در دقيقه فاز لگاريتمي (logarithmic) تقسيم سلولي بلافاصله توسط فاز سكون و تنزلي تعقيب ميگردد و به اين دليل مواد غذايي موجود در كشت پس از گذشت پنج روز بطور كامل مصرف و سلولها پير شده و ميميرند. سرعت زياد دوران محيط كشت باعث ايجاد عوامل نامطبوع ديگر از قبيل غلظت زياد اكسيژن محلول كه براي كشت ها سمي ميباشد، استرس زياد ناشي از جداشدن سلولها از يكديگر و خروج گازكربنيك و هم چنين اتيلن ميشود. از اين جهت است كه در اغلب موارد سرعت 100 دور در دقيقه براي چرخش كشت ها انتخاب ميشود (Yinggen and Zhongchen, 1999).

  

.(Street, 1973; Martin, 1980) استفاده از بيوراكتور در مقايسه با كار در فلاسك هاي ارلن ماير داراي سودمندي هاي بيشتري از قبيل حجم بيشتر توليد مواد گياهي، كشت يكنواخت تر و امكان كنترل محيط كشت بهتر ميباشد(Tautorus and Dunstan, 1995) . قبل از اینکه مواد اوليه گیاهی به بیو راکتور منتقل گردند باید یک عمل پیش کشت را پشت سر بگذارند. بدین صورت که مثلا در یک بالن ارلن مایر به حجم 750 میلی لیتر كه حاوی حدود 200 میلی لیتر محیط کشت حاوي کینتین است، مقدار 1-2 گرم سلول به اندازه هاي (90-250  µm)اضافه می گردد و سپس برروي دستگاه لرزاننده قرار داده ميشود. این پیش کشت وظیفه تکثیر اولیه مواد را بعهده دارد. پس از گذشت ده تا چهارده روز از شروع كشت، تمام محتویات درون ارلن مایر یعنی مواد گیاهی و محیط کشت به بیو راکتور منتقل می گردد. در مورد کشت های درون ظروف کشت معمولی نیز روش به همين شكل است، با اين تفاوت كه سلولها به جای بیوراکتور به ارلن مایر هاي جدید منتقل می گردند. بديهي است برای اینکه سلولها قدرت تقسیم خود را حفظ نموده و برای مدت زیادی زنده بمانند بایستی هر یک تا دو هفته یکبار مرتبا باز کشت گردند. البته مدت مورد نياز جهت بازکشت بستگی به عوامل دیگری مثل نوع گیاه نیز دارد که باید برای كشت سلول هر گياه خاص مشخص گردد. راحت ترین روش بازکشت اینست که کشت تعلیق سلولی هر یک هفته یکبار به نسبت یک به پنج ویا هر دو هفته یکبار به نسبت یک به ده با محیط کشت جدید رقیق گردد.

ج‌-     دستگاه دیگري که اغلب می تواند جای شیکر را بخوبي بگیرد و درضمن عمل هوادهی به نمونه ها را به نحو احسن انجام دهد، دستگاه اكسوفيتون ((Auxophyton می باشد (تصوير 6-7). اين دستگاه ها طوري ساخته ميشوند كه كشت هايي را كه درون لوله هايي مخصوصي قرار دارند را در حول محور افقي بچرخاند. دستگاه اكسوفيتون اين امكان را فراهم ميكند كه درون لوله هاي كشت يك حالت جريان چرخشي ارام از مايع بوجود بيايد و از اين طريق به نمونه هاي مورد كشت اين اجازه را بدهد كه متناوبا از محلول كشت خارج شده و پس از هوادهي دوباره در ان غوطه ور گردند. در اين حالت در مقايسه با كشت هاي درون ارلن ماير هايي كه در روي دستگاه لرزاننده قرار دارند، در دستگاه اكسوفيتون سلولها با

ح‌-      خطر كمبود اكسيژن و خفگي در محلول كمتري روبرو ميگردند. به همين دليل كشت ها در اين دستگاه حتي بهتر از محيط هاي كشت نيمه جامد رشد مينمايند.

 

امروزه دستگاه اكسوفيتون در تعداد زيادي از ازمايشگاه هاي كشت بافت در خارج از كشور مورد استفاده قرار ميگيرد و حتي بر اساس ساختمان ان دستگاه هاي ديگري نيز ساخته شده كه بجاي لوله هاي استوارد، ارلن ماير ها در روي انها قرار ميگيرند و اندامهاي مورد كشت متناوبا از محلول غذايي خارج شده و بدين وسيله هوا دهي ميشوند. اما همانطور كه گفته شد اين دستگاه ها نيز از لحاظ ساختمان و كار كرد اقتباسي از دستگاه اكسوفيتون استوارد ميباشند(Krikorian, 2000) . طبق تجربيات نگارنده در مقايسه با كشت درون ارلن ماير ها، تشكيل جنين هاي رويشي گياه هويج در لوله هاي تي شكل دستگاه اكسوفيتون استوارد به مراتب بهتر انجام ميگردد(Mashayekhi, 2001) . در این دستگاه در روی صفحات چوبی چرخان که با افق زاويه 10 تا 12 درجه دارند و یک تا دو دور در دقیقه بدور خود میچرخند، گیره هایی وجود دارد که لوله های تی شکل که درب انها به قطر تقریبا 1.5 سانتیمتردر وسط انها قرار دارد، به انها متصل می گردند. با حرکت دورانی این صفحات بدون اینکه محیط کشت از درون این لوله ها به خارج بریزد، عمل هوادهی به نمونه ها انجام می پذیرد. این لوله های تی شکل  (T)به قطر داخلی 3 سانتیمتر دارای حجم حدود 70 میلی لیتر بوده که فقط 15 میلیتر محیط کشت درون انها ریخته می شود. در حین گردش تیوب ها نمونه ها توسط لایه ای از محلول محیط کشت به جداره لوله ها چسبیده و بدین طریق هوا دهی به انها بخوبی انجام می گردد(Street, 1973) . استفاده از این روش یعنی کشت درون تیوپ های واقع بر روی دستگاه اكسوفيتون جهت بررسی های فیزیولوژیکی بیوشیمیایی بسیار کارامد تر و نتیجه بدست امده بسیار مطلوب تر از کشت های درون ارلن مایر های روی دستگاه لرزان و همچنین کشت روی اگار می باشد. البته غير از موارد ذكر شده كشت اكسپلنت ها برروي كاغذ هاي صافي شناور برروي محيط كشت مايع و يا برروي اسفنج، گلوله هاي شيشه اي  و ساير مواد نيز امكان پذير ميباشد كه محقق بر اساس امكانات موجود از انها استفاده ميكند.

چ- آگارها

نوع ديگر از طرق نگهداري محيط هاي كشت محيط هاي جامد مانند اگار ها ميباشند.

اگار يك پلي ساكاريد مركب است كه از جلبك قرمز بدست ميايد. اگار از دو قسمت اگارز به ميزان حدود 70 درصد و اگاروپكتين به مقدار حدود 30 درصد تشكيل شده است. بخشي از اگار كه باعث توليد ژل ميگردد اگارز است. اگاررز پليمري متشكل از دو واحد تكرار شونده د-گالاكتوز و 6،3-انهيدروگالاكتوز ميباشد. اگاروپكتين كه پليمري از واحدهاي د-گالاكتوز سولفاته است خاصيت توليد ژل را ندارد. اگار در دماي 35 درجه سانتيگراد به شكل ژل در مييايد.  اگار هاي مورد استفاده در كشت بافت عبارتند از:

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

نوبت چاپ: اول – اسفند 1390

شابک: 8 – 538 – 151 – 964 – 978

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 320

قیمت: 15000 تومان


این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

 

مقدمه مولف:

«راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی» در پاسخ به نیاز علاقه مندان به جنبه های مختلف کشت درون شیشه ای گیاهان در 37 فصل مختلف (320 صفحه) تدوین گردیده است. در این مجموعه، جنبه های عملی کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی با آزمایشات ساده و به روش گام به گام آموزش داده شده است و نگارش این کتاب با نگاه ویژه ای به مشکلات احتمالی ایجاد شده در حین اجرای تکنیک های کشت بافت انجام شده است. این کتاب دارای 12 صفحه عکس تمام رنگی بوده و پروتوکول های متعدد ارایه شده در آن علاوه برافزایش اطلاعات عمومی کاربران با…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

شناسنامه کتاب

عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده

مشخصات نشر: گلستان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1392.

مشخصات ظاهری: ح، 260 صفحه: مصور.

شابک: 0-75-8926-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: تالیف آندره فابری، ج، بارتولینی، ام. لمباردی، اس جی، کیلیس.

موضوع: زیتون-- تکثیر-- دستنامه ها

شناسه افزوده: فابری، آندرئا

شناسه افزوده: (Fabbri, A. Andrea)

شناسه افزوده: علیزاده، مهدی، 1354 -، مترجم

شناسه افزوده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رده بندی کنگره: 1392 23ر/SB367

رده بندی دیویی: 63/634

شماره کتابشناسی ملی: 3402089

قیمت: 15000 توماناین محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

معرفی کتاب راهنمای ازدیاد زیتون:

کتاب حاضر توسط چهار تن از محققین برجسته ایتالیا و استرالیا نوشته شده وتمامی جنبه­ های ازدیاد زیتون را تشریح نموده است. ابتدا انواع روش­های سنتی ازدیاد، از نقطه نظر تاریخی و فنی مورد بحث واقع شده و سپس به تشریح روش­های مدرن­تر و پرکاربردتر تولید نهال پرداخته شده است. همچنین، مهم­ترین یافته­ های جدید علمی و دستیابی به روش­های نوین که در نتیجه بکارگیری این یافته ­ها حاصل شده، تشریح گردیده است. نویسندگان، عناوین متعدد موجود در کتاب را به گونه­ ای تشریح نموده­ اند که از یک طرف بسیار جامع و کامل بوده و ازطرف دیگر برای هر خواننده ­ای (دانشجویان، کارشناسان و کشاورزان) قابل درک می­باشند. این کتاب عامل ایجاد انگیزه جهت انجام پژوهش­های علمی در حوزه کشاورزی بوده که در سطح جهانی نیز مورد توجه می­باشد. کار بارزش آنها و نیز موضوعات وابسته به آن بسیار غنی بوده و خواننده را تشویق…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.