مالک سایت و ارائه دهنده مطالب:

مهندس سیامک محمدی‌چیانه

کارشناسی ارشد باغبانی (گرایش سبزیکاری) دانشگاه گرگان

نشانی محل کار(آدرس شرکت زرین گیاه): ارومیه- خیام جنوبی - نرسیده به فلکه جهاد - کوی 21 - پلاک 1 - واحد 7- موسسه زرین گیاه

 

مهندس سیامک محمدی چیانه

چکیده پایان نامه

تعيين ميزان برخي از ترکيبات بيوشيميايي و فعاليت آنزيمي از زمان برداشت تا جوانه‌زني در بخش‌هاي مختلف سيرچه پياز سير

چکيده

مکانيزم در بذر گياهان به‌صورت موضوعي نسبتا ناشناخته مي‌باشد. سير همانند اکثر پيازها، غده‌ها و بذرها داراي دوره رکود مي‌باشد. اين دوره عدم فعاليت پياز هنوز براي تحليل‌گران و محققان، چالشي پيچيده و معما گونه‌اي مي‌باشد. در پژوهش حاضر، برخي تغييرات دروني سيرچه‌هاي سير، از جمله مقدار قند محلول کل، گلوکز، فروکتوز، ساکارز، نشاسته، کلرفيل a، کلروفيل b، کلروفيل کل، آنتوسيانين، کاروتنوئيد، فعاليت برخي از آنزيم‌ها مانند آلفاآميلاز، ليپاز و پروتئاز از برداشت تا جوانه‌زني مورد بررسي قرار گرفت. هدف از اين تحقيق تفحص بيشتر در مکانيسم خواب و ارزيابي تغييرات دروني سير در طي مراحل رکود و همچنين تکامل جوانه‌زني از نقطه نظر فيزيولوژي است. سيرچه‌هاي سير تحت تاثير دو تيمار دمايي مختلف (C˚21 و C˚4) و در شرايط کاملاً تاريکي، در سه قسمت خارجي، مياني و داخلي هر سيرچه در فواصل زماني 2 هفته طي 84 روز مورد بررسي قرار گرفت. اين تحقيق به‌صورت تجزيه مرکب در قالب طرح کاملاً تصادفي و در چهار تکرار صورت گرفت. علي‌رغم اثرات مثبت گزارش شده (05/0>p) درباره تيمار سرما در تسريع جوانه‌زني، نتايج نشان داد که زمان متوسط جوانه‌زني در دو تيمار اعمال شده يکسان مي‌باشد. در اين بررسي صفات اندازه‌گيري شده در قسمت‌هاي سه‌گانه سيرچه تغييرات مشابهي نشان دادند. نتايج نشان داد که در شرايط تاريکي نيز کلروفيل تشکيل مي‌شود و کلروفيل به دلايل مختلفي از جمله بزرگ شدن بافت يا کم شدن ميزان قند، پس از افزايش اوليه ثابت ‌مي‌ماند. نتايج اين تحقيق مي‌تواند در مطالعات پايه‌اي، کارهاي اصلاحي استفاده شود. همچنين بهبود جوانه‌زني و افزايش در توليد حداکثر محصول سير از جمله نتايج ديگر اين تحقيق است.

 

واژه‌های کليدي: سير، جوانه‌زني، برداشت، کربوهيدرات، آنزيم، محتواي کلروفيل

Determination of some biochemical compounds and enzyme activities

from harvesting till germination in different parts of garlic bulblet

Abstract

 

The mechanism of plant seeds is relatively unknown. Garlic like most of the bulbs, tubers and seeds has a dormancy period. The mechanism of dormancy in bulbs for researcher and other investigators is of a matter. In present study some inner changes of garlic bulblet like total soluble carbohydrate, glucose, sucrose, starch, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, anthocyanin and carotenoid content were into account for further studies, and also activity of some enzyme like alfa-amylase, lipase and protease from harvesting till germination was carried out. The objective of this research was determined of dormancy mechanism and evaluations inter chemical changes as bulblet during dormancy and also traits of growth development in front of physical behavior. In this study, three different parts of garlic bulblet stored in two different temperature conditions (4˚C, 21˚C) inner, medial and outer parts during 84 days, and every 2 weeks the parameters were measured and noted down, respectively. The statistical design was as completely randomized with four replications. The result showed that the average of germination time was relatively similar in both the treatment. In the present study no significant was observed in the measured characters of three different parts of bulblet. Results show that chlorophyll formation take place also in dark condition, and due to some reasons like enlarged tissue or low sugar level its accumulation dose not rise after primary increasing. The results of this investigation could lead in basic studies, primitive breeding program, total improve in overall germination and increase production of total garlic plant and finally will be helpful for further investigations.

 

Key words: garlic, germination, harvesting, carbohydrate, enzyme, chlorophyll content

 


Faculty of Agricultural Science Department of Horticulture

In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of M.Sc. in Agriculture engineering - Horticulture

Determine the amount some biochemical compounds and enzyme activities in different parts of garlic bulb from harvesting to germination

 

By:

S. Mohammadi chianeh

 

 

Supervisors:

K. Mashayekhi (Ph.D.)

M. Mianabadi (Ph.D.)

 

 

Advisores:

F. Gaderifar (Ph.D.)

 

2012

10 صفحه اول پایان نامه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید

موقعیت کلکسیون گیاهان دارویی شرکت:

استان آذربایجان غربی- شهر ارومیه- کمربندی- روستای حاجی پیرلو (خیابان محمد زاده)- نهالستان ارغوان- مزرعه شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

تعیین میزان برخی از ترکیبات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی از زمان برداشت تا جوانه‌زنی در بخش‌های مختلف سیرچه پیاز سیر (Allium sativum)

فعالیت های علمی و پژوهشی

 • مدیر و مسئول سایتwww.gologiah.ir
 • تالیف کتاب سبزیکاری ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد علوم باغبانی- انتشارات رسالت یعقوبی- ۱۳۸۷
 • تالیف کتاب میوه­های­گرمسیری و نیمه­گرمسیری ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد علوم باغبانی- انتشارات رسالت یعقوبی- ۱۳۸۷
 • تالیف  کتاب گلکاری ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد علوم باغبانی- انتشارات پیران-۱۳۹۰
 • کتاب در دست تالیف سبزیکاری با دکتر کامبیز مشایخی (دانشیار گروه باغبانی دانشگاه گرگان)

 

مقالات داخلی و خارجی

 • اثر چینه سرمایی و شوک حرارتی در شکستن خاک وتحریک جوانه زنی  بذور گیاه دارویی کنگر-اولین کنگره ملی علوم وفناوری های نوین کشاورزی -دانشگاه زنجان شهریور ۱۳۹۰.
 • بررسی تغییرات هیدارت‌های کربن، آنتوسیانین و محتوای کلروفیلی از زمان برداشت تا جوانه‌زنی سیر
 • بررسی میزان تغییرات برخی از کربوهیدارت‌ها از زمان برداشت تا جوانه‌زنی در بخش‌های مختلف سیر
 • بررسی تغییرات کربوهیدرات‌ها در پیاز سیر (Allium sativum L.) از زمان برداشت تا جوانه‌زنی (در دست داوری)
 • بررسی فعالیت آنزیم‌های آلفاآمیلاز، لیپاز و پروتئاز در سیر و تغییر فعالیت آن‌ها از زمان برداشت تا جوانه‌زنی (دردست داوری)
 • بررسی تاثیر زمان برداشت و انبار مانی بر خصوصیات کیفی انگور رقم سرخ فخری شاهرود. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، دانشگاه صنعتی اصفهان

 

سوابق اجرایی

 • مسئول روابط عمومی انجمن علوم باغبانی دانشگاه ارومیه به مدت یک سال.
 • مسئول کلکسیون گیاهان دارویی شرکت زرین گیاه ارومیه.

 

مدیریت سایت: وحید محمدی

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.