فهرست مطلب

انواع خاك‌هاي مورد استفاده در سبزيكاري و وي‍‍‍ژگي آنها

1-     خاك‌هاي شني: براي سبزي‌هاي زودرس كه طول دوره رويش آنها كوتاه است مناسب است. زيرا اين خاك‌ها در بهار زودتر گرم و در پاييز به‌ويژه عصرها زودتر سرد مي‌شوند.

2-     خاك پيت: خاكي كه هنوز به درجه پوسيدگي نهايي نرسيده است.

3-     خاك موس: كاملاً پوسيده است كه در سبزيكاري كاربرد دارد. مثلاً سه سبزي پياز، كرفس، كاهو  به مواد غذايي زيادي نياز دارند و بيشتر در خاك‌هاي جنگلي و مردابي كشت مي‌شوند.

4-     ويژگي‌هاي خاك‌هاي آلي

 • حدود 20% مواد آلي دارند
 • قدرت نگه‌داري آب زياد، اما قابليت استفاده آن پايين است.
 • از لحاظ ازت غني هستند.
 • از لحاظ پتاسيم فقير هستند.
 • انتقال دما در آنها كند است و امكان سرد شدن خاك در فصول سرد سال وجود  دارد. در فصل سرد كشت گياهان حساس و خيلي حساس توصيه نمي‌شود.
 • pH پاييني دارند كه با افزايش آهك اصلاح مي‌شود.
 • سطح آب زيرزميني بالا است و نياز به زهكشي دارند.
 • در مقابل فرسايش مقاومت چنداني ندارند.

 

زمين‌هاي سبك نسبتاً به كودهاي زياد و اشتباهات كودي حساس‌اند و همواره با كمبود عناصر كم مصرف روبرو هستند. زمين‌هاي شني و رسي با هوموس كافي مناسب‌ترين زمين براي كاشت سبزي‌ها هستند.

 

5-     تورب: از تجزيه و پوسيده شدن موادآلي برگ‌هاي گياهان در جنگل‌ها و يا مرداب‌ها به‌وجود مي‌آيد.

6-      كمپوست: از بقاياي گياهي و جانوران و يا زباله‌هاي خانگي و شهري در اثر تبخير و پوسيده شدن مواد موجود در آنها بوجود مي‌آيد و بر دو نوع باغي و زباله‌اي است.

 

كود و مواد غذايي خاك

در اصطلاح كشاورزي كود عبارت است از مواد غذايي كه گياه براي تغذيه و ادامه زندگي خود به آن نياز دارد و زمين نيز با آن حاصلخيز مي‌شود. استفاده از كودهاي حيواني و شيميايي در تكمل مواد غذايي خاك، لازم و ضروري است. اهميت كود در سبزيكاري بيش از ساير قسمت‌هاي زراعت است. زيرا جذب مواد غذايي از زمين به‌وسيله سبزي‌هايي كه تماماً قابل استفاده است و پس مانده ناچيزي دارند، زياد است. بنابراين جبران مواد غذايي جذب شده فقط با كود امكان‌پذير است.

 

ميزان مواد غذايي خاك بستگي به عوامل زير دارد:

 1. مقدار كودهاي اضافه شده در كشت‌هاي قبلي
 2. فعل‌ و انفعالات شيميايي كه باعث آزاد شدن عناصر غذايي در خاك مي‌شوند.
 3. فعاليت باكتري‌ها و ساير ميكرواورگانيسم‌هاي خاك، كه سبب تثبيت ازت در خاك مي‌گردند.

 

كود سه عامل مهم را براي حفظ و سلامتي گياه انجام مي‌دهد كه عبارتند از:

 1. خواص فيزيكي خاك را بهبود مي‌بخشد و در نتيجه زمين و گياه سالم باقي مي‌مانند.
 2. موادي كه زمين در اثر شسته شدن و يا تثبيت شدن نمي‌تواند در دسترس گياه قرار دهد در اختيار آن قرار مي‌دهد.
 3. موادي كه گياه هر ساله و يا پس از هر بار برداشت محصول از زمين خارج مي‌كند به آن بر مي‌گرداند.

 

چون طول دوره رشد سبزي‌ها كوتاه است و از طرفي آنها رشد سريع بايد داشته باشند، بنابراين خاك بايد از نظر مواد غذايي غني باشد. ميزان احتياج كليه سبزي‌ها به عناصر غذايي يكسان نيست. به‌عنوان مثال: سبزي‌هاي برگي به ازت زياد نياز دارند و چون ازت از جمله عناصري است كه براحتي در خاك شسته، يا تبديل به گازهاي مختلف (3NH) مي‌گردد و به هوا متصاعد مي‌شود، بنابراين بايد مقدار بيشتري از حد نياز به زمين داده شود. دادن كود سرك براي اين گونه سبزي‌ها الزامي است. سبزي‌هاي دانه‌اي (تيره بقولات) و ميوه‌اي(تيره كدوها) به فسفر زياد احتياج دارند. انتخاب نوع كود و ميزان مصرف آن به عوامل گوناگوني بستگي دارد. مهمترين آنها عبارت‌اند از:

 1. ساختار و بافت خاك
 2. مقدار و نوع كود حيواني و شيميايي مصرف شده براي كشت قبلي
 3. نوع سبزي كاشته شده.
 4. گياهاني كه براي اصلاح و تقويت خاك قبلاً كاشته شده‌اند ( گياهان تيره بقولات).
 5. ظرفيت نگه‌داري رطوبت خاك.
 6. در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي. با معتدل‌تر شدن هوا و فراهم آمدن شرايط تثبيت ازت مقدار ازت موجود در خاك افزايش مي‌يابد.
 7. زمان مصرف كود. چون فصول سال، قابل استفاده بودن مواد غذايي خاك را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
 8. تعداد بوته در واحد سطح روي ميزان كوددهي اثر دارد.
 9. سيستم ريشه‌بندي گياه كشت شده. براي گياهاني كه ريشه كم‌عمق دارند، از آن جهت كه چون نمي‌توانند خوب مواد غذايي به‌خصوص ازت را جذب نمايند، بايد مقدار بيشتري كود در نظر گرفت.

 

كودهاي معدني يا شيميايي پرمصرف

اين كودها موادي هستند كه در كارخانه‌ها تهيه شده و اساس تغذيه گياه را تشكيل مي‌دهند. مقدار و روش و زمان كودپاشي و نيز تاثير آن بر روي گياهان مختلف متفاوت است. كودهاي عمده شميايي عباتند از:

 

الف) كودهاي ازته: نقش اصلي ازت براي گياه در تشكيل پروتوپلاسم و اسيد نوكلئيك است. كمبود آن ابتدا در برگ‌هاي جوان ديده مي‌شود. نقش در ساخت و توليد قسمت‌هاي سبزينه گياه و برگ‌ها به رنگ سبز تيره در مي‌آيند. در بزرگ شدن ميوه‌ها و رشد برگ‌ها موثر است. ازت علاوه بر ساختن مواد پروتئيني در پيش‌رس كردن سبزي‌ها و افزايش محصول و شفافيت برگ‌ها و ازدياد كاروتين نيز موثر است. ازت زيادي باعث تردي و آبدار شدن گياه و برگ‌ها رنگ سبز تيره به‌خود مي‌گيرند. اغلب گياهان ازت را به‌صورت NO3و NH4جذب مي‌كنند. كودهاي ازت‌دار عبارتند از:

 • سولفات‌آمونيم با 21% ازت. سولفات‌آمونيوم براي خاك‌هاي كشور ما مناسب است.
 • نيترات‌آمونيوم با 35% ازت
 • فسفات‌آمونيوم 28% ازت
 • اوره با 46 % ازت

 

ب) كودهاي فسفره: علاوه بر تشكيل شدن پروتئين، براي متابوليسم سلولي لازم، در توليد گل، بذر و ميوه، زودرس كردن محصول، در كوتاه‌كردن دوره رشد و توليد ريشه و بذر را تحريك مي‌كند. كار فسفر توليد ATP و اسيدهاي نوكلئيك و آنزيم‌ها است. كمبود فسفر باعث تجمع مواد قندي در برگ و ساقه و باعث افزايش آنتوسيانين كه برگ‌ها و ساقه‌ها را به رنگ قرمز در مي‌آورد و همچنين رشد گياه متوقف شده و رشد بذر را تحريك كرده و باعث ريزش برگ‌هاي مسن مي‌شوند. كودهاي فسفره عبارتند از:

 • سوپرفسفات با 18–16 % فسفر
 • فسفات آمونيوم با 18–16 % فسفر
 • فسفات بي‌كلسيك با 40–35 % فسفر

 

ج) كودهاي پتاسه: پتاس در تشكيل اندام‌هاي گياهي موثر است و نيز در اعمال فيزيولوژيكي، در تشكيل و جابجايي كربوهيدرات‌ها، در سيب‌زميني باعث افزايش مقدار نشاسته، افزايش خاصيت انبارداري، سفت شدن پوست و گوشت غده مي‌شود. در ايجاد مقاومت نسبت به بيماري‌ها، در تشكيل پروتئين، در تشكيل ويتامين، در تقسيم‌ سلولي و در ايجاد طعم و مزه دخالت دارد. كمبود پتاس ابتدا در برگ‌هاي مسن مشاهده مي‌شود. سوختگي كنار برگ‌ها نيز از علائم كمبود پتاس است. كودهاي پتاسه عبارتند از:

 • كائنيت با 15-10% پتاس
 • كلرو پتاس با 50–40% پتاس
 • سولفات دو پتاس با 48 تا 52% پتاس

 

محصولات آموزشی مربوط به باغبانی - سبزیکاری

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ای, کشت خیار, کاشت خیار, خیار گلخانه ای, ارقام خیار, دوره های کاشت خیار, آفات خیار, بیماریهای خیار, تاثیر عناصر مختلف بر خیار, آبیاری خیار, زمان کاشت خیار, هرس خیار, مبارزه با علف های هرز خیار, هدایت بوته های خیار, نور مناسب برای خیار, دمای مناسب برای خیار, امکانات گلخانه

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ای

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ایکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی بدون نیاز به نصب با کارکردی بسیار راحت (دارای آتوران)قابل اجرا و استفاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی احداث گلخانه و کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای, چگونگی احداث گلخانه, چگونگی کاشت خیار, چگونگی کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای, گلخانه خیار, گلخانه گوجه فرنگی, شرایط لازم, نور, دما, خاک, بیماریها, آفات, تجهیزات

نرم افزار آموزشی احداث گلخانه، کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای

نرم افزار آموزشی احداث گلخانه، کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپبا نصب و کارکرد ساده و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت فلفل, کاشت فلفل رنگی, کاشت فلفل گلخانه ای, کاشت فلفل رنگی گلخانه ای, کشت فلفل, کشت فلفل رنگی, کشت فلفل گلخانه ای, کشت فلفل رنگی گلخانه ای

فیلم آموزشی کاشت فلفل رنگی در گلخانه

فیلم آموزشی کاشت فلفل رنگی در گلخانه کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت زعفران, کاشت زعفران,آموزش کشت زعفران, آموزش کاشت زعفران, فیلم آموزش کاشت زعفران, فرآوری زعفران , گونه های زعفران, نحوه آبیاری زعفران, کنترل علف های هرز زعفران, کودها و تغذیه گیاهی زعفران, شناخت آفات زعفران, مبارزه با آفات زعفران, شناخت بیماری های زعفران, محلول پاشی زعفران, برداشت زعفران, مراحل بعد از برداشت زعفران

جامع ترین آموزش کشت زعفران و مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران

جامع ترین آموزش کشت زعفران جامع ترین و کاملترین مجموعه آموزشی کشت زعفران ۱ عدد دی وی دی ( اورجینال ) کاملا به زبان فارسی قابل اجرا در کامپیوتر و لپ… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای زراعت سیب زمینی

راهنمای زراعت سیب زمینی

راهنمای زراعت سیب زمینی 1 عدد دی وی دی ( اورجینال ) دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در دی وی دیتوضيحات بيشتر :دی وی دی آموزشی: راهنمای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت سیب زمینی, کشت سیب زمینی, آبیاری سیب زمینی, آفات سیب زمینی, کوددهی سیب زمینی, بیماری های سیب زمینی, برداشت سیب زمینی, مینی تیوبر سیب زمینی, بید سیب زمینی, سوسک کلرادو, کرم مفتولی سیب زمینی, کنه سیب زمینی

آموزش کاشت سیب زمینی

آموزش کاشت سیب زمینی کاملا به زبان فارسی1 عدد دی وی دی ( اورجینال )قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ بدون نیاز به نصب و اجرا به صورت آتوران سریع و راحت… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی پرورش خیار گلخانه ای, کشت خیار, کاشت خیار, خیار گلخانه ای, ارقام خیار, دوره های کاشت خیار, آفات خیار, بیماریهای خیار، تاثیر عناصر مختلف بر خیار

فیلم آموزش پرورش خیار گلخانه ای

فیلم آموزشی پرورش خیار گلخانه ایکاملترین مجموعه تصویری کاشت، داشت و برداشت خیار گلخانه ای در 2 سی دی تصویری بهمراه شناخت بیماریها و مقابله با… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
خربزه, کاشت خربزه, کشت خربزه, جالیزکاری, کاشت خربزه با ورقه های پلاستیک, کاشت خربزه با کمترین آب, فیلم کاشت خربزه, فیلم کشت خربزه

آموزش کاشت خربزه

فیلم آموزشی کشت خربزه کاملا به زبان فارسی 1 عدد سی دی قابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی کشت گوجه در گلخانه, کشت گوجه, کاشت گوجه فرنگی, گوجه فرنگی گلخانه ای, ارقام گوجه فرنگی, دوره های کاشت گوجه فرنگی, آفات گوجه فرنگی, بیماریهای گوجه فرنگی

فیلم آموزشی کاشت گوجه در گلخانه

فیلم آموزشی کشت گوجه در گلخانهکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش قارچ خوراکی, کاشت قارچ خوراکی, کشت قارچ خوراکی, پرورش قارچ دکمه ای, کاشت قارچ دکمه ای, کشت قارچ دکمه ای, پرورش قارچ صدفی, کاشت قارچ صدفی, کشت قارچ صدفی, تهیه اسپان, تهیه کمپوست, تهیه بستر کاشت قارچ, خاک پوششی کشت قارچ, بسته بندی قارچ, فرآورده های قارچ

آموزش پرورش قارچ خوراکی و کشت قارچ دکمه ای و صدفی

آموزش پرورش قارچ خوراکی و کشت قارچ دکمه ای و صدفی 1 عدد دی وی دی کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.