فهرست مطلب

گلايول

نام علمي:Gladiolus sp

تيره: Iridaceae

گلي زيبا و شناخت شده است. در ايران گلايول داراي ساقه گل‌دهنده بزرگ و در دنيا مشهور است. گلايول‌هاي اروپا اكثرا مينياتوري هستند. گياهي است علفي كه از جوانه‌هاي جانبي و فرعي در روي پداژه حاصل مي‌شود. تعداد برگ‌ها 1 تا 12 عدد است كه در قاعده همديگر را مي‌پوشانند.  گل‌آذين بصورت خوشه‌اي يا سنبله‌اي مي‌باشد و از انتهايي ساقه گل‌دهنده حاصل مي‌شود. گل، همه رنگها بجز آبي واقعي و سبز را دارا مي‌باشد. اندازه گلچه‌ها از حد مينياتور با قطر 2 سانتيمتر، كه با فاصله زياد روي ساقه‌هاي نازك منفرد يا داراي چند انشعاب قرار دارند، تا انواع درشت با ساقه به طول 2 متر و گلچه‌هاي با قطر 18 سانتيمتر يا بيشتر كه در دو رديف قرار گرفته‌اند وجود دارد. هر گلچه، 6 گلبرگ‌نما دارد و هر گلچه بوسيله دو غلاف سبز پوشيده شده است. اين گياه داراي پداژه مي‌باشد كه هر ساله جوانه انتهايي توليد پداژه جديدي كرده و خودش از بين مي‌رود. پداژه با 4 تا 6 فلس خشك يا پوسته كه بخش پاييني برگ‌هاي فصل رشد قبل است، پوشيده شده است. اين لايه ها به آساني از پداژه جدا مي‌شوند. محلي كه برگ به پداژه متصل مي‌شود گره نام دارد. هر گره يك يا دو جوانه دارد. وقتي گياه به مرحله 4 برگي رسيد، ريشه‌هاي منقبض شونده جديد از قاعده ساقه در حال رشد كه محل شروع تشكيل پداژه جديد است، خارج مي‌شود. اين ريشه‌ها آب ذخيره كرده و گياه را صاف نگه مي‌دارد. در قاعده پداژه يا پداژه‌هاي جديد، دستك‌هايي را تشكيل مي‌دهند كه انتهاي آنها متورم شده و پداژك‌ها حاصل مي‌شود.

روش تکثیر با پداژه و پداژک می باشد.

 

فريزيا

نام علمي: Freesi×hybrida

تيره:Iridaceae

گياهي دائمي و حساس به سرما است. كه با پداژه افزايش مي‌يابد برگ‌ها راست و شمشيري داراي گلهاي قيفي شكل و گل‌آذين آن بصورت خوشه‌اي مي‌باشد. از وسط برگ‌ها ساقه‌هاي گل‌دهنده بيرون مي‌آيد كه هر يك از ساقه‌ها در انتهاي خود، كه نسبت به بقيه ساقه زاويه 90 درجه دارد (ساقه گل‌دهنده حالت افقي دارد)، بطور معمول 4 تا 8 عدد گل معطر قيفي شكل توليد مي‌كنند كه به رنگ‌هاي زرد، صورتي، قرمز، آبي يا سفيد است. مشكل اين گياه، ساقه گل‌دهنده كوتاه دارد. از محور برگ ساقه اصلي، ممكن است ساقه‌هاي فرعي رشد كرده هر كدام داراي گل‌آذين باشند. گياهي روزخنثي مي‌باشد.

با بذر و پداژه قابل تکثیر می باشد.

 

لوپن

نام علمی: (Lupinuspolyphyllus)

خانواده: خانواده: تيره بقولات (Leguminose)

در اصل داراي گلهاي آبي تيره است. براي تكثير، يك يا دو بذر آن را مستقيما در هر گلدان كشت مي‌كنند. بذر اين گياه بسيار نامنظم جوانه مي‌زند و پس از سبز شدن، بوته‌هاي بسيار ضعيفي تشكيل مي‌شوند كه در نتيجه گرماي تابستان از بين مي‌روند. در پاييز بوته‌هاي باقي مانده گل مختصري مي‌دهند. از بين آنها پايه‌هاي نامناسب را حذف  مي‌كنند و بقيه را زير شاسي مي‌‌چينند تا زمستان سپري شود. براي توليد گل بريده، اين گياهان در ارديبهشت‌ماه به فاصله 80 سانتيمتر از يكديگر، در خاكي قوي و عميق كشت مي‌كنند كه با گرم شدن هوا به گل مي‌روند و مجددا در پاييز گل فراواني توليد مي‌كند.

 

گل نخود

نام علمی: (Lathyrusodoratus)

خانواده: تيره بقولات (Leguminose)

جزء گلهاي فصلي و داراي گلهايي به رنگ‌هاي مختلف قرمز و بنفش، طلايي و غيره مي‌باشد. از طريق كاشت بذر تكثير مي‌شود. كشت و كار اين گياه بيشتر به منظور توليد گل بريده صورت مي‌گيرد. گل مقاوم به سرما است.

براي توليد گل در ماه‌هاي زمستان، و هم در هواي آزاد امكان پذير است. بذر ارقام گلخانه‌اي در 15 مردادماه در گلخانه كشت مي‌شود و دو ماه بعد گياهان در بستر مخصوص براي توليد گل بريده جابجا مي‌شوند. برداشت گل در دي  و بهمن‌ صورت مي‌گيرد.

 

لاله

نام علمي:Tulipagesneriana

تيره:Liliaceae

گياهي چندساله و سوخ‌دار است (سوخ آن چند سال طول مي‌كشد تا به گلدهي برسد) ولي در ظاهر از لحاظ گلكاري يك‌ساله است چون سوخ اصلي آن فقط يك سال زراعي دوام دارد، اما هرساله با سوخ جديدي جايگزين مي‌شود و به ظاهر هيچ تغيير نكرده است. در مناطق سردسيري دائمي است ولي در نواحي گرمسيري سوخ‌هاي تيمار شده با سرما كشت مي‌شود و پس از گلدهي از بين مي‌رود.

 

لاله گياهي است با فلس‌هاي مطبق و دمگلي شبيه به ساقه كه روي آن 5–3 برگ ساده وجود دارد.گلها هيپوژينوس، ايستاده، استكاني شكل، گلپوش 6 قسمتي، فاقد شهد، فاقد خامه يا تك‌خامه‌اي، كلاله 3 قسمتي، ميوه كپسول و پرزهاي فراوان است. بهار گل (w – c –w) مي‌باشد. به جز رنگ آبي حقيقي، ساير رنگ‌ها را داراست. در برخي گلهايلاله شكست رنگ داريم كه اين علت، عارضه ويروسي مي‌باشد.

تکثیر آن با بذر و سوخ می باشد.

 

سنبل

نام علمي:HyacinthusorientalisL

تيره:Liliaceae

سنبل گياهي علفي دائمي و سوخدار بوده، سوخ آن مطبق است كه چندين سال عمر مي‌كند و هرساله نيز رشد و نمو مي‌كند. گلها پس از سبز شدن گياه تشكيل مي ‌شوند . گل‌آذين كامل از پاييز ظاهرمي‌شود. ساقه گل‌دهنده گوشتي و توخالي بطول 25 تا 45 سانتيمتر توليد كرده كه در نيمه دوم اين ساقه، گلها بصورت خوشه‌اي و زنگوله‌اي قرار دارند. هر گل داراي 6 گلبرگ و تعداد كاسبرگ‌ها ممكن است 6 عدد يا بيشتر باشد. داراي 6 پرچم و يك تخمدان سه برچه‌اي بوده و ميوه كپسول را بوجود مي‌آورد. گلها بصورت كم‌پر يا پرپر هستند. تعداد گلبرگ‌ها در حالت كم‌پر و پرپر با هم فرق نمي‌كنند بلكه تعداد گلچه‌ها با هم فرق مي‌كنند.سنبل ايراني كم‌پر مي‌با شد. گلهاي تك‌رنگ نسبت به گلهاي دو رنگ از اهميت بيشتري برخوردارند.

ازدیاد آن با بذر ، سوخک، ته برداری و ته شکافی می باشد.

 

ليليوم

نام علمي: Lilium.sp

تيره:Liliaceae

سوسن گياهي دائمي با سوخ‌هاي فلسي بدون پوشش است كه رنگ فلس‌ها در گونه‌هاي ‌مختلف متفاوت است. به سرما مقاوم است و ساقه گل‌دهنده در بهار تشكيل مي‌دهد كه از برگ‌هاي كوتاه نيزه‌اي شكل پوشيده شده است و تابستان گل (c-w-c) مي‌باشد. در انتهاي ساقه گلها بصورت منفرد و مجموعه‌اي قرار دارند. گلها درشت، متوسط و يا كوچك و بطور معمول چندتايي بوده داراي عطر تندي هستند. سطح گلبرگ‌ها به نقاط قرمز يا قهوه‌اي، خطوط يا پرزهايي آراسته است. گلبرگ‌ها طوري عقب برگشته‌اند كه پرچم‌هاي بلند به خوبي نمايان هستند. به جز رنگ آبي داراي رنگ‌هاي متنوع ديگر است. در سوخ سوسن دو نوع فلس وجود دارد. گروه بيروني و گروه دروني. فلس‌هاي بيروني خود فلس‌هاي دروني سال پيش هستند. فلس‌هاي بيروني فلس‌هاي دروني سال جاري را در بر مي‌گيرند. فلس‌هاي دروني از مريستمي جديد و فعال در نزديكي ساقه گل‌دهنده قديمي و در قاعده دروني‌ترين فلس تشكيل مي‌شوند. اين مريستم جانبي غالب شده و فلس‌هايي را بوجود مي‌آورد كه بزرگ شده و فلس‌هاي دروني سال بعد را تشكيل مي‌دهند.

روش تكثير بوسیله جدا كردن فلس‌ها و ريشه‌دار كردن آنها،  بذر، جدا كردن سوخك و  سوخيزه(سوخ‌هاي كوچكي است كه در محور برگ‌ها تشكيل مي‌شود) می باشد.

 

محصولات آموزشی گلکاری با امکان خرید پستی

فیلم آشنایی با پرورش گل گلخانه ای, پرورش گل گلخانه ای, کاشت گل گلخانه ای, کشت گل گلخانه ای, کاشت ژربرا, کاشت آنتوریوم, پرورش ژربرا, پرورش آنتوریوم

آشنایی با پرورش گل گلخانه ای

آشنایی با پرورش گل گلخانه ای کاملا به زبان فارسی قابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی دی در… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی پرورش گل محمدی و تهیه گلاب, گل محمدی, پرورش گل محمدی, گلاب, تهیه گلاب, مرحله برداشت گل محمدی, تهیه گلاب سنتی, تهیه گلاب صنعتی

مجموعه آموزشي پرورش گل محمدي و تهيه گلاب

فيلم آموزشی پرورش گل محمدی و تهیه گلابکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش گل و گیاهان زینتی, شناسایی گل و گیاهان زینتی, نگهداری گل و گیاهان زینتی, انواع گل و گیاهان زینتی, تکثیر گل و گیاهان زینتی, نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی

نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی

نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی ۱ عدد سی دی اورجینال در بسته بندی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش کاکتوس, شناسایی کاکتوس, نگهداری کاکتوس, انواع کاکتوس, تکثیر کاکتوس, دنیای شگفت انگیز کاکتوس ها, نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها ۱ عدد سی دی اورجینال در بسته بندی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل محیط نرم افزار و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار پرورش و نگهداری گل و گلهای آپارتمانی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپبا نصب و کارکرد ساده و رواندارای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی ۱ عدد سی دی اورجینال با برچسبی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل محیط نرم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی مدیریت چمن (معرفی گونه ها، کاشت و نگهداری)

نرم افزار آموزشی مدیریت چمن (معرفی گونه ها، کاشت و نگهداری)

نرم افزار آموزشی مدیریت چمن (معرفی گونه ها، کاشت و نگهداری) ۱ عدد سی دی اورجینال با برچسبی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فضای سبز, مدیریت فضای سبز, آفات, بیماریها, علفهای هرز, نرم افزار آموزشی مدیریت فضای سبز ( آفات- بیماریها و علفهای هرز )

نرم افزار آموزشی مدیریت فضای سبز ( آفات- بیماریها و علفهای هرز )

نرم افزار آموزشی مدیریت فضای سبز ( آفات- بیماریها و علفهای هرز ) ۱ عدد سی دی اورجینال با برچسبی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار طراحی فضای سبز, نرم افزار طراحی گرافیکی فضای سبز

نرم افزار طراحی فضای سبز, نرم افزار طراحی گرافیکی فضای سبز

نرم افزار طراحی فضای سبز، نرم افزار طراحی گرافیکی فضای سبزدر این مجموعه شما عزیزان قادر خواهید بود برای خانه . باغ . ویلا و یا محیط مورد نظر خود… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبز

بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبز

بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبز بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبزاین مجموعه شمامل 3 عدد سی دی می باشد.قابیلت اجرا در کلیه دستگاههای خانگی برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزش ساخت تراریوم, آموزش ساخت تراریوم, فیلم ساخت تراریوم, فیلم تراریوم, آموزش تصویری ساخت تراریوم, ساخت عملی تراریوم, ساخت علمی تراریوم, تراریوم کاکتوس, تراریوم گیاهان گلدار, تراریوم گیاهان برگدار

فیلم آموزشی ساخت تراریوم

فیلم آموزشی ساخت تراریوم 1 عدد دی وی دی ( اورجینال ) قابل پخش در دی وی دی پلیرهای خانگی، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.