فهرست مطلب

سیب زمینی (Potato)

با اسم علمی Solanum tuberosum و متعلق به خانوادة Solanaceae.

بومی آمریکای جنوبی و مرکزی (به احتمال زیاد پرو) است. هرچند که عده‌ای از محققین عقیده دارند که سیب زمینی بومی مکزیک، شیلی، بولیوی و اکوادور می‌باشد. در قرن شانزدهم توسط اسپانیایی‌ها به اروپا برده شد و در قرن هیجدهم توسط ایرلندی‌ها به آمریکا معرفی شد به همین خاطر حتی امروزه نیز به نام سیب زمینی ایرلندی (Irish potato) معروف است. برای اولین بار در زمان فتحعلی شاه قاجار از آمریکا به ایران آورده شد.

یکی از مهمترین محصولات غذایی دنیا است و از نظر مقدار تولید چهارمین گیاه زراعی بعد از گندم، ذرت و برنج است. به صورت پخته و سرخ شده و به شکل فرآورده‌های متنوعی نظیر ورقه‌های سرخ شده، چیپس، خلال، پوره، گرانوله‌ای، آرد و ... مصرف می‌شود. یک محصول غذایی پرکالری و دارای مقدار زیادی کربوهیدرات (عمدتاً به شکل نشاسته و مقدارکمی هم شامل قندهای محلول) است که در بدن به چربی تبدیل می‌شود. دارای مقادیر متوسطی از پروتئین و املاح معدنی است. همچنین دارای مقادیر زیادی ویتامین نظیر B1، B2، A و به ویژه ویتامین C است. مقدار پتاسیم آن زیاد است. در آن همچنین مواد رنگی، اسیدهای آلی، هورمون‌ها، چربی و سلولز وجود دارند.

ترکیبات شیمیایی موجود در غدة سیب زمینی بستگی به نوع رقم، زودرسی یا دیر رسی، شرایط آب و هوایی، نوع زمین، ساختمان و بافت خاک، مقدار کود، میزان رسیدگی غده و شرایط انبارداری، حملة آفات و بیماری‌ها و حتی نوع سموم مصرفی دارد. در صنعت نیز کاربرد زیادی دارد مثلاً در الکل سازی، تهیة محلول‌های غذایی برای آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی به منظور کشت میکروارگانیزم‌ها یا در کشت بافت‌های گیاهی (آگار) و...

اگر بعد از برداشت غده‌ها دمای نگهداری آنها در انبار در حد مناسب و ابتیمم باشد ترکیبات شیمیایی غده تقریباً ثابت و بدون تغییر باقی می‌ماند. نسبت قند به نشاسته در غده بسته به درجه حرارت انبار کم و زیاد می‌شود. مقدار نشاسته به طرف قسمت داخلی غده زیادتر می‌شود و دوباره کمتر شده و در مغز غده به کمترین مقدار خود می‌رسد.

در غده سیب زمینی دو نوع گلیکوآلکالوئید به نامهای سولانین (Solanin) و شاکونین (Shaconine) وجود دارند که سمی می‌باشند. مقدار این گلیکوآلکالوئیدها که به TGA (Total glycoalkaloid) موسوم است بسته به رقم و شرایط آب و هوایی متغیر است. معمولاً مقدار آنها در غده‌های سبز و قرمز بیشتر است. همچنین غده‌های نارس سیب زمینی حاوی مقادیر فراوانی از آلکالوئیدهای یاد شده هستند و به تدریج که غده‌ها رشد کرده و کاملتر می‌شوند میزان آنها کم می‌شود. تراکم این آلکالوئیدها در لایه‌های خارجی به خصوص پوست سیب زمینی بیشتر از سایر نقاط است. غده‌هایی که جوانه زده یا در حال جوانه زدن هستند و یا سیب زمینی نارس قرار گرفته در مقابل نور از سولانین بیشتری برخوردار بوده و خوردن آنها ممکن است باعث مسمومیت گردد. صدمات مکانیکی نیز باعث تشدید تشکیل TGA       می‌شوند. یک راه کاهش مقدار TGA نگهداری غده‌ها در تاریکی است.

جنس Solanum دارای گونه‌های زیادی است که فقط گونة tuberosum و چند گونة محدود دیگر تولید غده می‌نمایند. گیاهی است دایمی یا چند ساله که اندامهای هوایی آن هر ساله در اثر سرمای زمستان خشک شده و از بین می‌رود ولی غده‌ها در خاک باقی مانده و همین غده‌ها مبنای رشد گیاه در سال بعد خواهند بود. اما از نظر سبزیکاری سیب زمینی گیاهی یکساله است. از نظر شکل بوته بسیار متنوع، در برخی از سیب زمینی‌ها قسمت هوایی حالت راست و ایستاده دارد و در برخی دیگر بوته کم و بیش روی زمین می خوابد (پهن می‌شود). ساقه دراکثر نژادها توخالی است. برگ‌ها مرکب و تعداد و اندازة برگچه‌ها متفاوت می‌باشد. سیب زمینی دارای دو نوع ساقه است:

1- ساقه‌های هوایی که در ابتدا سبز رنگند ولی ممکن است به علت پیری یا در اثر تجمع آنتوسیانین به رنگ‌های قرمز و بنفش نیز درآید.

2- ساقه‌های زیر زمینی یا دستک‌ها (Stolon) که از جوانه‌های واقع در محل طوقه یا قسمت زیر زمینی ساقه‌های هوایی به وجود می‌آیند و در مراحل بعدی رشد می‌توانند انشعابات فراوانی پیدا کنند. تعداد، طول و قطر استولون‌ها بستگی به شرایط آب و هوایی و رقم  دارد. معمولاً طول استولون‌ها بین 30 تا 50 سانتی‌متر و قطرشان بین 2 تا 3 میلی‌متر متغیر است. وقتی استولون به سن فیزیولوژیکی خاصی رسید انتهای آن ضخیم و متورم و پر از اندوخته غذایی می‌شود و در واقع غده را به وجود می‌آورد. البته تمام استولون‌ها تولید غده نمی‌کنند. قرار گرفتن غدة مادری در عمق مناسب، کمبود نور و زیر خاک بودن کامل غده‌ها، افزایش تولید استولون‌ها و غده‌های جدید را در پی خواهد داشت. برعکس بیرون بودن استولون‌ها از خاک و رسیدن نور به آنها تولید ساقه‌های هوایی را تحریک می‌نماید. اگر جریان حمل شیرة گیاهی از برگ‌ها به طرف استولون‌ها قطع شود (مثلاً به وسیله عمل حلقه برداری یا girdling یا در اثر حملة قارچ ریزوکتونیا) غده‌های تازه ممکن است در نزدیکی سطح خاک یا در زاویة برگ‌های ساقه‌های هوایی ظاهر شوند. به این غده‌ها اصطلاحاً غده‌های هوایی نیز گفته می‌شود.

استولون‌های کوتاه و یکسان از نظر سهولت برداشت بر استولون‌های بلند ارجحیت دارند.

گیاه به وجود آمده از بذر، یک ریشة عمودی با تعداد زیادی ریشه‌های فرعی تولید می‌کند. ولی گیاه حاصل از غده تولید ریشة افشان یکنواخت می‌کند ضمناً اکثر حجم ریشه خصوصاً در ارقام زودرس در قشر سطحی خاک پراکنده شده است.

بر روی غده جوانه‌هایی موسوم به چشم یا چشمک (Eye) بوجود می‌آیند که از نوع جوانه‌های مرکب هستند و به وسیله برگ‌های فلس مانندی پوشیده شده‌اند. از این چشم‌ها شاخه‌های جانبی و انتهایی به وجود می‌آیند. هر غدة سیب زمینی دارای جوانه‌های جانبی و انتهایی است که در طول رشد غده در حالت خواب باقی می‌مانند.

محل اتصال استولون به غده Proximal side و طرف مقابل آنرا Distal side می‌نامند. جوانة انتهایی غده سیب زمینی در واقع در Distal side قرار دارد و چون غده سیب زمینی ساختمان ساقه‌ای دارد بنابراین این جوانة انتهایی یک نوع غالبیت انتهایی را بر جوانه‌های جانبی اعمال کرده و از رشد آنها جلوگیری   می‌کند. بنابراین غده‌های بذری را به هنگام کاشت به دو دلیل تکه تکه می‌کنند: یکی صرفه جویی در مقدار غدة مصرفی و دیگری از بین بردن غالبیت انتهایی و فراهم آوردن امکان رشد برای جوانه‌های جانبی روی غده.

پارانشیم گوشتی غده به وسیلة کورتکس احاطه شده که به نوبة خود نواحی آبکشی، چوبی و مغز را در بر می‌گیرد. هریک از این بافت‌ها به موازات پریدرم قرار داشته و هر لایه از بافت‌های ذکر شده با هر جوانه و استولون‌ها مرتبط است.

وظیفة پریدرم محافظت غده در مقابل رطوبت و بیماری‌های قارچی است. در غده‌های رسیده، سلول‌های غیر فعال چوب پنبه‌ای پریدرم باعث می‌شوند که پوست به رنگ قهوه‌ای درآید. رنگ‌های دیگر پوست مربوط به وجود آنتوسیانین است که در جدارة سلول‌های پارانشیمی قرار می‌گیرند.

در غده های نارس پوستة پوشاننده غده نازک بوده و به راحتی جدا می‌شود ولی با پایان یافتن رشد قطری غده، پوست حقیقی که سفت و صاف است ساخته می‌شود. هنگامی که پوست غده زخمی شود یا آسیب ببیند لایه سلول‌های زیرین (لایة زاینده پوست) قادر است با ذخیره کردن سوبرین (Subrin) که پلیمری از اسیدهای چرب است پس از مدت کوتاهی محل زخم را به طور موقت شفا دهد.

همچنین در سطح بیرونی غده ممکن است تعدادی عدسک وجود داشته باشند که به عمل تبادلات گازی غده کمک می‌نمایند. غده‌های سیب زمینی بسته به ارقام مختلف دارای شکل، رنگ و قطر مختلفی هستند. از نظر شکل ممکن است گرد، پهن، تخم مرغی شکل، هلالی کشیده و ... باشند. همچنین گوشت سیب زمینی به رنگ‌های سفید، کرم، زرد، صورتی و قرمز دیده می‌شود. گلها در انتهای ساقه و به رنگ‌های سفید، زرد، بنفش و ارغوانی دیده می‌شوند و رنگ گل بستگی به رقم دارد. میوه‌اش سته و به قطر حدود cm 1 غالباً به رنگ سبز ولی برخی مواقع به رنگ سیاه یا بنفش در می‌آید. هر میوه می‌تواند تا 300 بذر داشته باشد.

در برخی ارقام گلها قبل از عمل لقاح ریزش می‌کنند اما در برخی دیگر عمل لقاح صورت گرفته و منجر به تولید میوه و بذر می‌گردد. میوه‌ها در تمام نقاط و تحت هر شرایط آب و هوایی تولید نمی‌شوند و اکثراً در آب و هوای  ملایم و ییلاقی گلها به میوه منتهی می‌گردند. بذری که از میوه بدست می‌آید بنا به دلایل زیر کمتر برای ازدیاد به کار می‌رود:

اولاً نهال بذری به علت تفرق صفات شبیه پایة مادری نیست و ثانیاً اندازة غده‌های تولیدی کوچکتر از اندازة تجاری است. با این حال از بذر سیب زمینی برای کارهای اصلاحی و ایجاد ارقام جدید در کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی استفاه می‌شود. همچنین در ممالک و مناطق گرمسیری که حفظ و نگهداری غده‌های بذری عاری از بیماری مشکل است ازدیاد به وسیلة بذر می‌تواند اهمیت داشته باشد.

در اکثر مواقع و در بیشتر نقاط پیدایش غده با پیدایش گلها مصادف می‌شود. ولی هیچ رابطه‌ای بین این دو پدیده وجود ندارد یعنی تحت شرایط نامساعد ممکن است گیاه چند بار گل بدهد بدون آنکه تولید غده نماید. بعضی اوقات نشان داده شده است که قطع گلها باعث رشد بیشتر قسمت‌های هوایی گیاه شده و تولید غده را نیز تسریع می‌کند و غده های بزرگتری تولید می‌نماید.

بعد از آنکه غده از نبات مادری جدا شد جوانه زنی و سبز شدن آن برای مدت حدود 90 روز متوقف می‌شود. این دوره استراحت به تدریج زایل گشته و چنانچه بخواهیم برای مدت بیشتری از سبز شدن غده جلوگیری کنیم با کمک دمای پایین یا یک تنظیم کنندة رشد گیاهی نظیر مالئیک هیدرازید (Maleic hydrazide) یا Chloro-IPC (کلرپروفام Chlorpropham) درمانسی را در غده‌ها القاء می‌کنیم. البته دورة خواب یا استراحت می‌تواند با کاربرد اسیدجیبرلیک یا اتیلن کوتاهتر شود اما رشد بعدی گیاه ممکن است غیر نرمال باشد. این ترکیبات ظاهراً مقادیر اکسین را در داخل و نزدیک چشم‌ها تغییر    می‌دهند.

جوانه زنی و سبز شدن ابتدا از جوانة انتهایی چشم‌های انتهایی شروع شده و انجام می‌گیرد. اگر غده بریده و قطعه قطعه شود چشم‌های واقع در انتهای هر تکة بذری جوانه زده و سبز می‌گردند. مسئله غالبیت انتهایی به وسیلة‌ دما تغییر می‌کند. مثلاً در دمای C°15 غالبیت انتهایی کامل است. در دمای     C°10 چندین جوانه به طور همزمان نمو می‌کنند اما در غده‌هایی که برای چندین ماه در دمای C° 5-1 انبارشده و سپس در مکانی با دمای بالا قرار بگیرند آن وقت تمام چشم‌ها سبز می‌شوند.

سیب زمینی اگرچه محصول فصل خنک است اما به سرمازدگی و یخبندان حساس می‌باشد. سیب زمینی بر اساس منشأ پیدایش (ارتفاعات آمریکای جنوبی) آب و هوای خنک و مرطوب را دوست دارد. اما به علت تطابق این گیاه به شرایط آب و هوایی مختلف امروزه کشت و تولید آن در سراسر دنیا گسترش یافته است.

درجه حرارت یکی از مهمترین عوامل در تولید سیب زمینی به شمار می‌آید و به همین خاطر کشت سیب زمینی به وسیلة دو عامل یخبندان (دماهای کمتر از C°1) و گرمای زیاد (بیشتر ازC °30) محدود می‌گردد. دمای مناسب برای رشد و نمو آن C°18-15 و برای تولید غده C° 12 است. محصول زیادی که در مناطق دارای تابستان‌های خنک بدست می‌آید گواه این امر می‌باشد. سیب زمینی در مناطقی که تابستان گرم و طولانی دارند به خوبی رشد نمی‌کند و غده‌های آن تشکیل نمی‌گردد. دمای بیش از     C°20 در خاک مقدار محصول را کاهش داده و در C° 29 تولید غده متوقف می‌شود. دمای مناسب زمین برای رشد و نمو و تشکیل و درشت شدن غده C° 17 می‌باشد. اختلاف دمای شب و روز در تشکیل غده نقش مهمی دارد و دمای مناسب در روز حدود C°20 و در شب C° 14-12 است. در درجه حرارتهای بالا تنفس گیاه زیاد شده و مقدار مواد قندی که باید در غده ها ذخیره شوند به نسبت کم خواهد شد. محصول غدة سیب زمینی بستگی به میزان کربوهیدراتی دارد که بالاتر از حد مورد نیاز گیاه برای تنفس و رشد سایر قسمت‌های گیاه تولید می‌شود.

 

محصولات آموزشی مربوط به باغبانی - سبزیکاری

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ای, کشت خیار, کاشت خیار, خیار گلخانه ای, ارقام خیار, دوره های کاشت خیار, آفات خیار, بیماریهای خیار, تاثیر عناصر مختلف بر خیار, آبیاری خیار, زمان کاشت خیار, هرس خیار, مبارزه با علف های هرز خیار, هدایت بوته های خیار, نور مناسب برای خیار, دمای مناسب برای خیار, امکانات گلخانه

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ای

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ایکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی بدون نیاز به نصب با کارکردی بسیار راحت (دارای آتوران)قابل اجرا و استفاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی احداث گلخانه و کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای, چگونگی احداث گلخانه, چگونگی کاشت خیار, چگونگی کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای, گلخانه خیار, گلخانه گوجه فرنگی, شرایط لازم, نور, دما, خاک, بیماریها, آفات, تجهیزات

نرم افزار آموزشی احداث گلخانه، کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای

نرم افزار آموزشی احداث گلخانه، کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپبا نصب و کارکرد ساده و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت فلفل, کاشت فلفل رنگی, کاشت فلفل گلخانه ای, کاشت فلفل رنگی گلخانه ای, کشت فلفل, کشت فلفل رنگی, کشت فلفل گلخانه ای, کشت فلفل رنگی گلخانه ای

فیلم آموزشی کاشت فلفل رنگی در گلخانه

فیلم آموزشی کاشت فلفل رنگی در گلخانه کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت زعفران, کاشت زعفران,آموزش کشت زعفران, آموزش کاشت زعفران, فیلم آموزش کاشت زعفران, فرآوری زعفران , گونه های زعفران, نحوه آبیاری زعفران, کنترل علف های هرز زعفران, کودها و تغذیه گیاهی زعفران, شناخت آفات زعفران, مبارزه با آفات زعفران, شناخت بیماری های زعفران, محلول پاشی زعفران, برداشت زعفران, مراحل بعد از برداشت زعفران

جامع ترین آموزش کشت زعفران و مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران

جامع ترین آموزش کشت زعفران جامع ترین و کاملترین مجموعه آموزشی کشت زعفران ۱ عدد دی وی دی ( اورجینال ) کاملا به زبان فارسی قابل اجرا در کامپیوتر و لپ… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای زراعت سیب زمینی

راهنمای زراعت سیب زمینی

راهنمای زراعت سیب زمینی 1 عدد دی وی دی ( اورجینال ) دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در دی وی دیتوضيحات بيشتر :دی وی دی آموزشی: راهنمای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت سیب زمینی, کشت سیب زمینی, آبیاری سیب زمینی, آفات سیب زمینی, کوددهی سیب زمینی, بیماری های سیب زمینی, برداشت سیب زمینی, مینی تیوبر سیب زمینی, بید سیب زمینی, سوسک کلرادو, کرم مفتولی سیب زمینی, کنه سیب زمینی

آموزش کاشت سیب زمینی

آموزش کاشت سیب زمینی کاملا به زبان فارسی1 عدد دی وی دی ( اورجینال )قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ بدون نیاز به نصب و اجرا به صورت آتوران سریع و راحت… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی پرورش خیار گلخانه ای, کشت خیار, کاشت خیار, خیار گلخانه ای, ارقام خیار, دوره های کاشت خیار, آفات خیار, بیماریهای خیار، تاثیر عناصر مختلف بر خیار

فیلم آموزش پرورش خیار گلخانه ای

فیلم آموزشی پرورش خیار گلخانه ایکاملترین مجموعه تصویری کاشت، داشت و برداشت خیار گلخانه ای در 2 سی دی تصویری بهمراه شناخت بیماریها و مقابله با… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
خربزه, کاشت خربزه, کشت خربزه, جالیزکاری, کاشت خربزه با ورقه های پلاستیک, کاشت خربزه با کمترین آب, فیلم کاشت خربزه, فیلم کشت خربزه

آموزش کاشت خربزه

فیلم آموزشی کشت خربزه کاملا به زبان فارسی 1 عدد سی دی قابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی کشت گوجه در گلخانه, کشت گوجه, کاشت گوجه فرنگی, گوجه فرنگی گلخانه ای, ارقام گوجه فرنگی, دوره های کاشت گوجه فرنگی, آفات گوجه فرنگی, بیماریهای گوجه فرنگی

فیلم آموزشی کاشت گوجه در گلخانه

فیلم آموزشی کشت گوجه در گلخانهکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش قارچ خوراکی, کاشت قارچ خوراکی, کشت قارچ خوراکی, پرورش قارچ دکمه ای, کاشت قارچ دکمه ای, کشت قارچ دکمه ای, پرورش قارچ صدفی, کاشت قارچ صدفی, کشت قارچ صدفی, تهیه اسپان, تهیه کمپوست, تهیه بستر کاشت قارچ, خاک پوششی کشت قارچ, بسته بندی قارچ, فرآورده های قارچ

آموزش پرورش قارچ خوراکی و کشت قارچ دکمه ای و صدفی

آموزش پرورش قارچ خوراکی و کشت قارچ دکمه ای و صدفی 1 عدد دی وی دی کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.