آنزیم ها :

آنزیم ها دسته ای از ترکیبات هستند که باعث کاتالیز کردن واکنش های بیو شیمیایی می شود . این واکنش ها تحت تاثیر آنزیم ها بوجود نمی آیند بلکه تحت تاثیر آنزیم ها سرعت واکنش ها افزایش می یابد .

N : آنزیم ها خالق واکنش نیستند بلکه سرعت دهنده ی واکنش ها هستند .

واکنش های بیو شیمیایی :

1-  یک طرفه   2- دو طرفه تعادلی

در واکنش های یک طرفه برای تبدیل A à B  آنزیمی نیاز هست که A بدون آن تبدیل به B نمی شود و B تحت تاثیر آن آنزیم تبدیل به A نمی شود ( کاملاً یک طرف ) اما در واکنش های دو طرفه همان آنزیمی که A را تبدیل به B می کند ، B را نیز تبدیل به A می کند . در بیشتر مسیر های متابولیکی ، واکنش اول و آخر یک مسیر ، یک طرفه است . در حال که واکنش هایی که در بین این دو واکنش قرار می گیرند تعادلی اند .

ü تنظیم کننده ی واکنش های یک طرف ، نیاز بدن است

ü در واکنش های دو طرفه غلظت ماده تعیین کننده ی این است که واکنش به کدام طرف پیش برود .

کینیتیک آنزیمی :

واکنش های آنزیمی در طی چند مرحله صورت می گیرد :

1-     در اولین مرحله substra  یا پیش ماده با آنزیم باند شده و کمپلکس آنزیم – سوبسترا می دهد .

2-     وقتی این کمپلکس تشکیل شد ، یک مرحله ی ترانزیشن رخ می دهد و تولید enzyme – product می دهد .

3-     در این مرحله آنزیم و product   آزاد می شوند .

آنزیم ها برای این که به سوبسترا بچسبند دارای محل خاصی به نام  Active site  ( جایگاه فعال آنزیمی) هستند . کمپلکس سوبسترا آنزیم در همین محل و با چسبیدن سوبسترا به جایگاه فعال آنزیم تشکیل می شود .

هر آنزیمی دارای جایگاه فعال خاصی است که برای سوبسترا ی خاصی تعریف شده است و اختصاصی بودن عمل آنزیم ها هم به همین دلیل است .

جایگاه های فعال آنزیمی بخش هایی از پروتئین هستند که اسید آمینه ی خاصی دارند و آن اسید آمینه  به این نام خوانده می شود . مثل : Serine protease , cystein protease , metalo protease  و ...

ü آنزیم های ساده به این شکل اند .

آنزیم های ساده : فقط یک active site  دارند و عامل تنظیم کننده ی این آنزیم ها غلظت مواد است یعنی این آنزیم ها کاتالیزور های واکنش های دو طرفه اند .

آنزیم های آلوستریک : دارای تفاوت هایی با آنزیم های ساده اند :

1-   آنزیم های آلوستریک به صورت پلی مر پپتیدی هستند . یعنی همیشه بیش از 2 زنجیره ی پپتیدی در ساختمانشان وجود دارد در حالی که آنزیم های ساده فقط دارای یک زنجیره ی پپتیدی اند .

2-     آنزیم های آلوستریک کاتالیزور واکنش های یک طرفه اند  در صورتی که آنزیم های ساده غالباً کاتالیزور واکنش های یک طرفه اند .

3-   آنزیم های آلوستریک هم جایگاه ساده دارند هم جایگاه ناظم دارند اما آنزیم های ساده فقط جایگاه ساده دارند . ( فقط دارای یک جایگاه فعال هستند )

عواملی که در جایگاه ناظم قرار می گیرند effector یا مدولاتور نام دارند . این افکتور ها به 2 دسته ی مثبت و منفی تقسیم می شوند . چنانچه یک مدولاتور مثبت ، روی سایت ناظم قرار بگیرد موجب تحریک فعالیت آنزیم شده و واکنش را به طرف جلو پیش می رود . در حالی که افکتور منفی روی سایت ناظم قرار بگیرد  ، فعالیت آنزیم مختل شده و واکنش در جهت جلو متوقف می شود .

به عنوان مثال زمانی که بدن نیاز به انرژی دارد = غلظت ATP کم باشد غلظت AMP زیاد باشد ، AMP به صورت افکتور مثبت عمل کرده و واکنش به سمت تولید ATP پیش می رود .

فعالیت آنزیم ها تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد :

1-     غلظت آنزیم ها Enzyme concentration

زمانی که آنزیم دارای حداکثر فعالیت است که سایت های فعال کاملاً باند شده باشند .

KM: غلظتی از سوبسترا که آنزیم نصف فعالیت خود را داشته باشد.

ü هر چه KM آنزیمی کمتر باشد ، فعالیت آن آنزیم بیشتر است . ( آنزیمی که در غلظت پایین کار کند ، فعال تر است )

üآنزیم های آلوستریک که تترامر هستند ، مرحله به مرحله فعال می شوند . اول یک زنجیره فعال می شود و ...

 

در فاز اول با توجه به این که غلظت سوبسترا افزایش می یابد ،

آنزیم هم فعال تر می شود و به حدی می رسد که افزودن سوبسترا

نقشی در افزایش سرعت آنزیم یا سرعت واکنش آنزیمی ندارد ( فاز 2)

اولین واکنشی که بر روی آنزیم آلوستریک صورت می گیرد خیلی انرژی

دارد ولی برای نشستن سوبسترا بر جایگاه های فعال بعدی انرژی کمتری

مورد نیاز است .

عوامل موثر بر فعالیت آنزیم ها :

هر عاملی که بتواند روی ساختار پروتئین تاثیر بگذارد ، روی فعالیت آنزیم ها نیز موثر است :

حرارت : برای آغاز واکنش بسیار ضروری است ولی اگر میزان حرارت

از حدی بالا تر رود باعث دناتوره شدن پروتئین شده و ساختار فضایی

پروتئین را به هم می پاشد .

 

PH: هر آنزیمی برای فعالیت خود احتیاج به pH معین و خاصی دارد

به عنوان مثال آنزیم های معده مثل پپسین

Inactive enzyme = zymogene =proenzyme

مثلاً پپسینوژن غیر فعال تحت اثر PH  معده به شکل پپسین فعال در می آید .

پروتئین ها تحت اثر PH معده دناتوره شده و خطی می شوند و سپس

آنزیم روی آن انجام وظیفه می کنند . آنزیم هایی که روی پروتئین

کاتالیز می کنند ، پروتئولیتیک نام دارند . چون سرعت ماندگاری

در معده کم است و سریعاً وارد روده ی باریک می شوند .

به محض رسیدن این هورمون ها ، رسپتور های این هورمون فعال

شده و هورمون به املاح صفراوی دستور می دهد و همین طور

بافر های پانکراسی به ابتدای روده ی باریک ریخته می شوند

و PH را قلیایی می کنند تا آنزیم ها بتوانند روی آنها عمل کنند .

مهار کننده ها : Enzyme Inhibitor

مواد مختلفی هستند که در هنگام وجود در محیط موجب مهار آنزیمی یا کاهش فعالیت آنزیمی می شوند .

مهار کننده ها ی آنزیمی :

غیر قابل برگشت :  Irreversibleباند های کووالانسی محکمی با آنزیم ایجاد می کنند و کمپلکس پایداری بوجود در می آورندß مهار کامل آنزیم

قابل برگشت : reversible ß 1- رقابتی    2- غیر رقابتی  ٣- نا رقابتی

 

مهار کننده ی برگشت پذیر رقابتی : Compatative I

در این حالت substra و inhibitor  با هم در حال رقابت اند و رقابتشان وابسته به غلظت شان است . غلظت هر کدام بالاتر رود آن موفق تر است . اگر مهار کننده را از محیط برداریم و به عبارتی غلظت سوبسترا را افزایش دهیم  رقابت به نفع سوبسترا تمام می شود . در این نوع مهار کنندگی Vmax یا حداکثر واکنش تغییر نمی کند ؟؟؟

مهار کننده ی برگشت پذیر غیر رقابتی : non Compatative I

ممکن است شباهتی بین سوبسترا و مهار کننده وجود نداشته باشد و مهار کننده در محلی غیر از جایگاه فعال به آنزیم بچسبد . حتی ممکن است که کمپلکس آنزیم و سوبسترا هم بوجود بیاید ولی enzyme product  شکل نمی گیرد .

از این نوع مهار کننده ها برای درمان بیماری ها استفاده می شود بسیاری از آنتی بیوتیک ها این خاصیت را دارند . به عنوان مثال پنی سیلین . این آنتی بیوتیک بر روی آنزیمی که دیواره ی سلولی را می سازد اثر مهار کننده دارد و از این طریق باکتری را از بین می برد . در این نوع مهار کنندگی رقابتی بین مهار کننده و سوبسترا وجود ندارد بنا بر این غلظت سوبسترا و .. نقشی در فعالیت آنزیمی نخواهد گذاشت.

مهار کننده ی برگشت پذیر نا رقابتی : un Compatative I

حالتی که مهار کننده به کمپلکس آنزیم – سوبسترا باند شود .

تنظیم فیدبک : feed back enzyme regulation

واکنش های فید بک هم در تنظیم کنندگی نقش دارد . گاهی اوقات محصول باعث به هم ریختن تنظیم واکنش می شود .

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.