گل انگشتانه ارغوانی

نام انگلیسی:Foxglove

نام علمی:Digitalis purpurea L

تیره:Scrophulariaceae

 

مقدمه

مردم انگلیس از اوایل قرن دهم از گل انگشتانه ارغوانی به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند استفاده می کرده اند. در حال حاضر در اکثر فارماکوپه ها از برگهای گل انگشتانه ارغوانی به عنوان دارو یاد شده و خواص آن مورد بررسی قرار گرفته است. مواد موثره برگهای این گیاه سبب تقویت عضلات قلب شده و برای مداوای بیماریهای مربوط به قلب و دستگاه گردش خون استفاده می شود.

در حال حاضر صنایع داروسازی برخی کشورهای غربی از مواد موثره این گیاه داروهایی به نام ایزولانید و کاردینوکسین تولید و به بازار دارویی عرضه می کنند.

این گیاه همه ساله در سطوح وسیعی در کشورهای هلند ، آلمان و لهستان کشت می شود.


گل انگشتانه
گل انگشتانه
گل انگشتانه

مشخصات گیاه

گل انگشتانه ارغوانی بوته ای است استوار ، دو ساله و به ندرت ممکن است سه تا چهارساله عمر کند. منشا این گیاه غرب اروپا گزارش شده و در جنگلها ، بیشه زارها و جادهای مرطوب می روید.

ریشه این گیاه مستقیم و طول آن 20 تا 30 سانتی متر است. در سال اول رویش برگهای طوقه ای تخم مرغی شکل تشکیل می شود. تعداد برگهای طوقه ای در گیاهان خودرو 15 تا 20، در حالی که در گیاهان اصلاح شده تعداد آنها به 60 تا 80 عدد می رسد. طول این برگها 50 سانتی متر و عرض آن 15 سانتی متر می باشد. رنگ برگها سبز تیره است ، سطح آنها ناصاف و دارای برجستگی و کم و بیش کرکدار است.

در سال دوم رویش ، گیاهان پس از گذراندن سرمای زمستان به ساقه می روند. ارتفاع ساقه متفائت و بین 100 تا 150 سانتی متر است. گلها در نواحی فوقانی ساقه ها تشکیل می شوند. گلها به شکل زنگوله و به رنگهای قرمز ، سفید یا ارغوانی هستند.  داخل گلها لکه های بنفش رنگی مشاهده می شود. برگهای پایینی دمبرگ کوتاهی دارند.

میوه از نوع کپسول است و داخل آن تعداد زیادی بذر تشکیل می شود. رنگ بذر قرمز تیره و وزن هزار دانه 05/0 تا 06/0 گرم است.

برگها حاوی ماده موثره از نوع گلیکوزیدهای استروئیدی مغذی قلب (3/0 تا 4/0 درصد) است. مهمترین آنها عبارتند از : "گلیکوزید و آب" ، "دیجتوکسین" ، "جیتوکسین" و "جیتالوکسین". برگها همچنین حاوی مقادیر متفاوتی ساپونین به نامهای "دیجیتونین" ، "جیتونین" و  "تیجونین" می باشند.

بذرها سه الی هفت سال از قوه رویشی مناسبی برخوردارند که با گذشت زمان از کیفیت رویشی آنها کاسته می شود.

بذرها 25 تا 30 روز پس از کاشت سبز می شوند. رویش گیاهان در سال اول بسیار کند و بطئی است و تنها برگهای طوقه ای تشکیل می شود. در سال دوم از اوایل بهار رویش سریع گیاه آغاز و اولین گلها در اواخر بهار (خرداد) ظاهر می شوند و گلدهی تا اوایل تابستان (مرداد) ادامه می یابد. میوه ها از اواسط مرداد تشکیل و به تدریج کامل می شوند.

 

کشت و تولید گل انگشتانه ارغوانی:

گونه های گل انگشتانه:1-      گل انگشتانه ارغوانی Digitalis purpurea2-      گل انگشتانه کرکدار Digitalis lanata مشخصات گیاه:گل انگشتانه ارغوانی بوته ای است استوار ،دو ساله و به ندرت ممکن است 3 تا 4 سال عمر کند.منشأ این گیاه غرب اروپا گزارش شده و در جنگلها ،بیشه زارها و جاهای مرطوب می روید.ریشه این گیاه مستقیم و طول ان 20 تا30 سانتی متر است. در سال اول رویش برگهای طوقه ای تخم مرغی شکل تشکیل میشود. تعداد برگهای طوقه ای در گیاهان خودرو 15تا 20 ،در حالی که در گیاهان اصلاح شده تعداد انها به 60تا 80 عدد می رسد.طول این برگها 50 سانتی متر و عرض انها 15 سانتی متر می باشد.رنگ برگ ها سبز تیره است،سطح انها نا صاف و دارای برجستگی و کم و بیش کرکدار است.در سال دوم رویش ،گیاهان پس از گذراندن سرمای زمستان به ساقه می روند.ارتفاع ساقه متفاوت و بین 100تا150 سانتی متر است.گلها در نواحی فوقانی ساقه ها تشکیل می شوند.گلها به شکل زنگوله و به رنگهای قرمز،سفید یا ارغوانی هستند. داخل گلها لکه های بنفش رنگی  مشاهده می شود.برگهای پائینی دمبرگ کوتاهی دارند.میوه از نوع کپسول است و داخل ان تعداد زیادی بذر تشکیل می شود.رنگ بذر قرمز تیره و وزن هزار دانه 05/0 تا06/0 گرم است.برگها حاوی ماده موثره از نوع گلیکوزیدهای استروئیدی مغذی قلب (3/0 تا4/0 درصد)است.مهمترین انها عبارتند از :گلیکوزید آ و ب،دیجیتوکسین،جیتوکسین و جیتالوکسین. برگها همچنین حاوی مقادیر متفاوتی ساپونین به نامهای دیجیتونین،جیتونین و تیجونین می باشند.بذرها 3 الی 7 سال از قوه رویشی مناسبی برخوردارند که با گذشت زمان از کیفیت رویشی انها کاسته می شود. بذر ها 25 تا 30 روز پس از کاشت سبز می شوند.رویش گیاهان در سال اول بسیار کند و بطئی است و تنها برگهای طوقه ای تشکیل می شود . در سال دوم از اوایل بهار رویش سریع گیاه اغاز  و اولین گلها در اواخر بهار ظاهر می شوند و گلدهی تا اوایل تابستان ادامه می یابد.میوه ها از اواسط مرداد تشکیل و به تدریج کامل می شوند.


نیازهای اکولوژیکی

مناطق جنگلی و مرطوب(رطوبت 70درصد)برای رویش این گیاه مطلوب است. خاکهایی با بافت متوسط غنی از مواد هوموسی خاکهای مناسبی برای تولید گل انگشتانه ارغوانی هستند . این گیاه در طی رویش به نور کافی نیاز دارد. نیاز ابی گل انگشتانه زیاد است و در مناطقی که بارندگی سالانه 600 تا 650 میلی متر باشد می توان آن را با موفقیت کشت کرد. این گیاه سرمای 4 درجه سانتی گراد را تحمل می کند ولی برای مدت طولانی قادر به تحمل درجه حرارتهای ایین نمی باشد . نتایج تحقیقات یکی از محققاننشان می دهد که این گیاه در اندونزی در ارتفاعات 1200 متر از سطح دریا به گل نمی رود. pH خاک برای گل انگشتانه ی ارغوانی بین 5/4 تا 2/8 مناسب است.


مواد و عناصر غذایی مورد نیاز

مواد و عناصر غذایی مناسب نقش عمده ای در افزایش عملکرد برگ دارد. تحقیقات نشان می دهد کودهای حیوانی کاملا پوسیده سبب افزایش عملکرد برگ و ماده موثره ی آن می شود. محققان معتقدند افزودن 50 کیلوگرم در هکتار ازت در سال اول رویش (یک و نیم تا دوماه بعداز سبز شدن بذر) و 100 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر اوایل بهار سال دوم رویش نقش عمده ای در افزایش عملکرد دارد. آنها همچنین اظهار می دارند که کاربرد بیش از اندازه ی فسفر اگر چه ممکن است سبب افزایش سطح برگها شود ولی از میزان ماده موثره ی آن می کاهد.


آماده سازی خاک

فصل پاییز پس از افزودن کود حیوانی مورد نیاز شخمعمیقی زده می شود و اواخر زمستان باید زمین را تسطیح و بستر خاک را برای کاشت گیاه آماده نمود .زمین باید فاقد پستی وبلندی باشد زیرا آبا ایستایی سبب کاهش عملکرد می شود.


تاریخ و فواصل کاشت

زمان مناسب برای کاشت مستقیم بذر در زمین اصلی اواخر پاییز یا اوایل بهار (نیمه دوم اسفند) است . فقاصله ی ردیف های کاشت بین 45 تا 50 سانتی متر مناسب است. عمق بذر گل انگشتانه ارغوانی  در موقع کاشت نباید بیش از نیم سانتی متر باشد .مقدار بذر مورد نیاز برای هر هکتار زمین 4 تا 5 کیلوگرم است . اوایل بهار (نیمه دوم اسفند) زمانمناسبی برای کاشت بذرها در خزانه هوای ازاد است. بذرها در ردیف هایی به فاصله 10 سانتی متر و به عمق نیم سانتی متر کشت می شوند.


روش کاشت

کاشت گل انگشتانه به وسیله ی بذر و به دو روش مستقیمو غیر مستقیم انجام می گیرد . به منظور افزایش قوه ی نامیه توصیه می شود بذرها را دو تا سه روز در آب با دمای 30 درجه سانتی گراد خیساند.


کشت مستقیم

در زمان مناسب اقدام به کشت ردیفی بذر در زمین اصلی می شود . در هر متر طول باید 70 تا 80 عدد بذر قرار گیرد . پس از کاشت بلافاصله زمین را باید آبیاری نمود .


کشت غیر مستقیم

اوایل بهار بذرها را در خزانه ای که بستر آن کاملا آماده شده است کشت می کنیم . بافت خاک خزانه باید متوسط و غنی از ترکیبات هوموسی باشد. آبیاری منظم سطح خزانه و وجین علفهای هرز آن ضرورت دارد . چون این گیاه دوساله است و کاشت غیر مستقیم آن هزینه زیادی را می طلبد از این رو کشت مستقیم گونه های مختلف گل انگشتانه توصیه می شود.


مراقبت ونگهداری

رشد اولیه گل انگشتانه ارغوانی بسیار کند و بطئی است و علفهای هرز در این مرحله کسترش خواهند داشت . از اینرو مبارزه با علفهای هرز در طول رویش گیاهان ضروری است . قبل از کاشت هم از علفکش داکتال به مقدار 8 تا 10 کیلوگرم در هکتار می توان استفاده نمود . بعد از کشت و قبل از رویش بذرها نیز از علفکش گراماکسون 8 درصد می توان استفاده کرد. مبارزه شیمیایی با علفهای هرز به تنهایی کافی نیست و در طول رویش گیاهان 2 تا 3 بار با استفاده از کولتویواتور باید اقدام به وجین علفهای هرز نمود. آفات ممکن است خساراتی را به بار آورند . برای مبارزه با افات می توان از آفتکش های مناسب مانند محلول BI58 استفاده کرد.


برداشت محصول

نظر محققان در مورد زمان برداشت برگ گل انگشتانه ارغوانی مختلف است . یکی از محققان معتقد است که باید در سال دوم رویش و در مرحله گلدهی برگها را برداشت کرد. در حالی که عده ای دیگر اظهار می دارند که هیچ تفاوتی از نظر ماده موثره بین برگهای برداشت شده در سال اول و سال دوم رویش وجود ندارد . تحقیقات در همینمورد نشان می دهد که برگهای طوقه ای برداشت شده در سال اول از نظر گلیکوزید بسیار غنی تر از برگهای برداشت شده در سال دوم رویش است. پس از برداشت بلافاصله باید به خشککردن برگها اقدام نمود . دمای مناسب برای خشککردن برگها 80 درجه سانتی گراد است . تحقایقات نشان می دهد وجود آنزیم های تجزیه کننده گلیکوزید مانند دیژی پورپوراز در برگ سبب تغییر شکل و از بین رفتن گلیکوزیدها می شود . این آنزیم ها در دمای 50 تا 60 درجه سانتی گرتد فعال هستند . چنانچه گیاهان در دمای 80 درجه سانتی گراد خشک شوند این آنزیم ها نیز تجزیه می شوند . مقدار عملکرد برگ خشک 5/1 تا 2 تن در هکتار و مقدار بذر تولیدی هر هکتار 250 تا 350 کیلوگرم می باشد.


داروهای تولید شده از این گیاه

در حال حاضر صنایع داروسازی برخی کشورهای غربی از مواد موثره ی این گیاه داروهایی به نام ایزولانید و کاردینوکسین تولید و به بازار دارویی عرضه می کنند.

محصولات آموزشی در مورد گیاهان دارویی

نرم افزار معرفی 110 گیاه دارویی مهم ایران و جهان

نرم افزار معرفی 110 گیاه دارویی مهم ایران وجهان بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت اتوماتیک و آتوران ) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ ( ویندوز ) کشور… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم های آموزشی کاشت, داشت, برداشت, فرآوری و موارد استفاده  6 گیاه دارویی, آنغوزه, باریجه, گون (کتیرا), بنه (سقز), شیرین بیان, سریش

فيلم هاي آموزشي كاشت، داشت، برداشت، فرآوري و موارد استفاده 6 گياه دارويي آنغوزه، باريجه، گون (كتيرا)، بنه (سقز)، شيرين بيان، سريش

فيلم هاي آموزشي كاشت، داشت، برداشت، فرآوري و موارد استفاده 6 گياه دارويي آنغوزه، باريجه، گون (كتيرا)، بنه (سقز)، شيرين بيان، سريشکاملا به زبان فارسی1… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم مستند گیاهان دارویی, خواص درمانی گیاهان دارویی, گیاهان دارویی در سایر کشورها, نظر متخصصان درباره گیاهان دارویی, طب جایگزین, طب سنتی

فیلم مستند گیاهان دارویی

فیلم مستند گیاهان دارویی دوبله شده به زبان فارسی شامل 1 عدد دی وی دیقابل پخش در دی وی دی پلیر، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزش شناخت گیاهان دارویی, شناخت گیاهان دارویی, شناسایی گیاهان دارویی, گیاهان دارویی, نام علمی گیاهان دارویی, نام فارسی گیاهان دارویی, کاربرد گیاهان دارویی, گیاهان دارویی پرکاربرد, گیاهان دارویی پر مصرف, خشک کردن گیاهان دارویی

نرم افزار شناخت گیاهان دارویی

نرم افزار شناخت گیاهان دارویی با استفاده از منابع معتبر کشور در جهت شناسایی گیاهان دارویی و آشنایی با خواص آنها تهیه و تولید گردید. ۱ عدد سی دی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
آلوئه ورا, تاریخچه آلوئه ورا, مشخصات گیاه شناسی, تکثیر آلوئه ورا, پرورش آلوئه ورا, تولید آلوئه ورا, نگهداری آلوئه ورا, انواع آلوئه ورا, ترکیبات آلوئه ورا, کاربرد آلوئه ورا, مصارف آلوئه ورا, داروخانه کوچک, گیاه معجزه گر, نرم افزار آموزشی آلوئه ورا

نرم افزار آموزشی آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر

نرم افزار آموزشی آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر ۱ عدد سی دی اورجینال در بسته بندی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.