ازدیاد خیار گلخانه ای از طریق قلمه

 

مقدمه

کشت سبزیهای گلخانه ای به خصوص خیار و گوجه فرنگی در نقاط مختلف جهان ابعاد تازه ای پیدا کرده است. با استفاده از گلخانه می توان خیار تازه و مرغوب را خارج از فصل عادی، هنگامی که هوای آزاد برای تولید سبزیجات مناسب نیست، پرورش داده و با قیمت خوب به بازار عرضه نمود.

در سالهای اخیر خیارهای ماده گلی به بازار عرضه شده است که تولید میوه های پاتنوکارپیک می کند. این نوع خیارها به طور مهمول تولید بذر نمی کنند و بذر آنها با روشهای پیچیده و چرهزینه تولید می شود در نتیجه بذر این نوع خیار گران بوده و هزینه تولید هر بوته نسبتا بالا می باشد. ازدیاد از طریق قلمه باعث می شودکه از بوته مادری تعداد زیادی قلمه گرفت و پس از ریشه دار کردن قلمه ها، آنها را به زمین منتقل کرد. در این صورت هزینه تولید هر بوته به مراتب پایین تر خواهد بود. بوته های حاصل از قلمه چون از قسمتهای بالغ پایه مادری گرفته می شوند، زودتر به مرحله گلدهی و میوه دهی می رسند در صورتیکه بوته های حاصل از بذر دارای یک دوره دوره نونهالی بوده که بایستی طی کنند و بعد به میوه دهی برسند که این کاهش دوره رشد حداقل به مدت دو هفته که برای کشاورز حائز اهمیت می باشد.

 

2-کاشت بوته مادری جهت قلمه گیری

1-2- بستر کاشت:

به منظور تهیه پایه های مادری قوی جهت قلمه گیری از آنها بایستی خاک بستر کاشت مطلوب باشد. مقدار کودی که به هر مترمربع بستر کاشت داده می شود شامل 100 گرم اوره، 50 گرم فسفات آمونیوم، 160 گرم سولفات و 10 گرم سولفات منیزیم خواهد بود که تمام این کودها به اضافه یک سوم کود ازته قبل از کاشت داده می شود. و از دو سوم باقیمانده کود یک سوم آن 20 روز بعد از کاشت و یک سوم باقیمانده 40 روز بعد از کاشت داده می شود با توجه به نوع خاک و آزمایش می توان کود مورد نیاز را تععین کرد.

 

2-2- زمان کاشت

تقریبا دو ماه قبل از زمان کاشت خیار در گلخانه، بذر جهت تهیه پایه های مادری در گوشه ای از گلخانه کاشته می شود. فرضا اگر در منطقه آدربایجان خیار گلخانه ای در اوایل آذرماه کشت می گردد بایستی بذر جهت تهیه پایه های مادری در اوایل پاییز کشت شود. تقریبا در عرض یک و نیم ماه بوته ها برای قلمه گیری آماده می شوند و در عرض دو هفته قلمه ها ریشه دار شده و برای انتقال به زمین اصلی آماده می گردند.

 

3-2- مراقبت های زراعی در طی دوره رشد بوته های مادری

به منظور رشد قوی و سریع بوته ها لازم است به غیر از مقدار کودی که در بالا اشاره شد، از کودهای مایع به صورت محلول پاشی داده شود. تمام گلهایی که روی بوته های ظاهر می شوند، حذف می شوند تا بوته ها رشد قوی داشته باشند زمانی که بوته ها 6 الی 7 برگی شدند جوانه انتهایی آنها قطع می گردد تا جوانه های جانبی رشد نموده و شاخه های فرعی قوی تولید کنند، در این صورت تعداد قلمه هایی که از هر بوته گرفته می شود زیاد خواهد بود در طی این دوره بر عیله امراض و آفات مختلف خصوصا امراض قارچی سمپاشی های لازم صورت خواهد گرفت.

 

3- قلمه گیری از بوته های مادری:

زمانی که مشاهده گردید شاخه های فرعی به اندازه کافی رشد کرده اند و می توان از هر بوته تعداد زیادی قلمه گرفت، در این صورت بوته های مادری برای قلمه گیری آماده می باشند. بایستی از بوته های آلوده به امراض مخصوصا امراض ویروسی قلمه گیری صورت نگیرد. از بوته ها می توان دو نوع قلمه گرفت

1- قلمه گره دار (برش پایین قلمه زیر گره صورت می گیرد که ته آنها گره دار خواهد بود) در این صورت از هر شاخه فرعی یا اصلی به اندازه نصف تعداد برگ روی شاخه قلمه تهیه خواهد شد.

 

2- قلمه بدون گره (برش در بالای گره انجام می گیرد که ته آن بدون گره خواهد بود) که در این حالت از هر شاخه به اندازه تعداد برگ روی شاخه قلمه تهیه خواهد گردید. مشاهده شده است به علت سهل ریشه زا بودن این نبات در هر دو نوع قلمه به تعداد کافی ریشه تولید می شود. در صورت بزرگ بودن پهنک برگ، سطح آن کوپک می گردد. تمام برشهایی که روی قلمه صورت می گیرد توسط تیغ ضدعفونی شده با الکل انجام می گردد. برای جلوگیری از پوسیده شدن ته قلمه ها در بستر ریشه زایی بهتر است قبل از قرار گرفتن قلمه ها در بستر، به آنها توسط محلول 4 در هزار اپتان آغشته شود.

 

4- ریشه دار کردن قلمه ها

4-1- بسترریشه زدایی

برای ریشه دار کردن قلمه ها بهتر است از پرلیت 2 میلیمتری استفاده شود. پرلیت دارای این مزیت است که می تواند به مدت زیادی آب را در خود نگهدارد. در این صورت می توان از لیوان یکبار مصرف استفاده کرد به این صورت که در ته لیوان دو تا سه سوراخ به قطر یک میلیمتر تعبیه می شود و سپس این لیوان ها را پروتئین‌ها از پرلیت می کنند. دو الی سه ساعت قبل از قرار گرفتن قلمه ها در لیوانها، بستر آبیاری می گردد و بعدا قلمه در داخل این لیوانها کاشته می شوند.

 

2-4- تامین رطوبت نسبی محیط و رطوبت بستر کاشت

مهمترین فاکتور اصلی در ریشه زایی قلمه های خیار گلخانه ای رطوبت می باشد. به منظور حفظ شادابی قلمه ها لازم است بلافاصله بعد از قطع شاخه ها از بوته های مادری، از آنها قلمه تهیه گردد و سپس قلمه ها در داخل لیوانها کاشته شوند و بلافاصله بر روی آنها توسط اسپری یا سمپاش کوچک آب پاشیده شود و بعد بر روی هر لیوان یک کیسه فریزر قرار گیرد تا رطوبت نسبی اطراف قلمه ها در حد بالا حفظ گردد. حفظ رطوبت بستر کاشت در اوایل کاشت خیلی مهم است و در صورت بی توجهی درصد تلفات قلمه ها زیاد خواهد بود. بنابراین لازم است در اوایل (هفته اول) هر روز دوبار پای لیوانها آب ریخته شود که از طریق رطوبت نسبی در حد بالا (90 الی 97درصد) حفظ می شود و همچنین از طریق سوراخهای تعبیه شده در ته لیوانها آب به داخل پرلیت نفوذ کرده و رطوبت بستر کاشت نیز تا حدودی تامین می گردد. در این زمان تهویه قلمه ها فقط از پایین کیسه ها صورت می گیرد. در اواسط دوره ریشه زایی (تقریبا یک هفته بعد از قلمه گیری) کیسه ها برداشته می شوند  و قلمه ها آبیاری می شوند و همچنین جلوگیری از بروز امراض قارچی بهتر است توسط یکی از قارچکشها با نظر کارشناسان (کاپتان، بنوممیل و غیره) قلمه ها سمپاشی گردند. در اواخر دوره ریشه زدایی جهت عادت دادن قلمه ها به محیط بیرون از بستر ریشه زایی، بایستی مقدار رطوبت نسبی و رطوبت کاشت کاهش یلبد، بنابراین در هر دو روز یکبار پای لیوانها آب ریخته می شود و به منظور ایجاد تهویه بیشتر بایستی بر روی هر کیسه چندین سوراخ ایجاد گردد. مقدار رطوبت نسبی در این زمان بایستی در حدود 75 الی 80 درصد باشد.

 

3-4- درجه حرارت لازم برای ریشه زایی قلمه ها

درجه حرارت از فاکتورهای مهم برای ریشه دار کردن قلمه های این نیات می باشد. دمای بیش از حد موجب رشد جوانه قبل از رشد ریشه می گردد و میزان از دست رفتن آب از برگها را افزایش می دهد. در دمای پایین سرعت ریشه زایی و رشد ریشه ها کاهش و ریشه ها کلفت، کوتاه و شکننده می شوند. دمای مطلوب برای ریشه زدایی قلمه های خیار در اکثر موارد 25 الی 27 درجه سانتیگراد در روز 20 الی 21 درجه سانتیگراد در شب می باشد.

 

5- انتقال قلمه های ریشه دار شده به زمین اصلی

پس از اینکه قلمه ها به تعداد کافی ریشه تولید کردند می توان انها را به زمین اصلی منتقل کرد (معمولا اگر شرایط محیطی برای ریشه زدایی مطلوب باشد بعد از دو هفته برای انتقال آماده خواهد بود). قبل از انتقال قلمه ها، زمین اصلی آبیاری می گردد. در هنگام جدا کردن ریشه ها از پرلیت، بایستی به اطراف لیوان ها فشار وارد کرد تا پرلیت موجود در آنها از هم پاشیده شود و بعد با یک ضربه به ته لیوان، پرلیت همراه با قلمه از لیوانها جدا می گردد در این صورت ریشه به راحتی از پرلیت جدا می شود و هیچگونه صدمه ای به ریشه وارد نخواهد شد. این موضوع در انتقال نشا گیاهان خانواده کدوئیان به زمین اصلی صدمه دیدن ریشه ها در هنگام انتقال می باشد. بعد از اینکه قلمه ها در زمین اصلی مستقر شدند، برای اینکه به تدریج به محیط بیرون از بستر ریشه زایی عادت کنند، بایستی چند روز اول (معمولا تا روز چهارم یا پنجم) کیسه های فریزر بر روی قلمه قرار بگیرد. مقدار رطوبت نسبی در این مدت در حدود 65 الی 75 درصد خواهد بود. بعد از مدت کیسه ها برداشته می شوند و قلمه در زمین اصلی رشد خواهد کرد.

محصولات آموزشی مربوط به باغبانی - سبزیکاری

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ای, کشت خیار, کاشت خیار, خیار گلخانه ای, ارقام خیار, دوره های کاشت خیار, آفات خیار, بیماریهای خیار, تاثیر عناصر مختلف بر خیار, آبیاری خیار, زمان کاشت خیار, هرس خیار, مبارزه با علف های هرز خیار, هدایت بوته های خیار, نور مناسب برای خیار, دمای مناسب برای خیار, امکانات گلخانه

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ای

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ایکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی بدون نیاز به نصب با کارکردی بسیار راحت (دارای آتوران)قابل اجرا و استفاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی احداث گلخانه و کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای, چگونگی احداث گلخانه, چگونگی کاشت خیار, چگونگی کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای, گلخانه خیار, گلخانه گوجه فرنگی, شرایط لازم, نور, دما, خاک, بیماریها, آفات, تجهیزات

نرم افزار آموزشی احداث گلخانه، کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای

نرم افزار آموزشی احداث گلخانه، کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپبا نصب و کارکرد ساده و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت فلفل, کاشت فلفل رنگی, کاشت فلفل گلخانه ای, کاشت فلفل رنگی گلخانه ای, کشت فلفل, کشت فلفل رنگی, کشت فلفل گلخانه ای, کشت فلفل رنگی گلخانه ای

فیلم آموزشی کاشت فلفل رنگی در گلخانه

فیلم آموزشی کاشت فلفل رنگی در گلخانه کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت زعفران, کاشت زعفران,آموزش کشت زعفران, آموزش کاشت زعفران, فیلم آموزش کاشت زعفران, فرآوری زعفران , گونه های زعفران, نحوه آبیاری زعفران, کنترل علف های هرز زعفران, کودها و تغذیه گیاهی زعفران, شناخت آفات زعفران, مبارزه با آفات زعفران, شناخت بیماری های زعفران, محلول پاشی زعفران, برداشت زعفران, مراحل بعد از برداشت زعفران

جامع ترین آموزش کشت زعفران و مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران

جامع ترین آموزش کشت زعفران جامع ترین و کاملترین مجموعه آموزشی کشت زعفران ۱ عدد دی وی دی ( اورجینال ) کاملا به زبان فارسی قابل اجرا در کامپیوتر و لپ… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای زراعت سیب زمینی

راهنمای زراعت سیب زمینی

راهنمای زراعت سیب زمینی 1 عدد دی وی دی ( اورجینال ) دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در دی وی دیتوضيحات بيشتر :دی وی دی آموزشی: راهنمای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت سیب زمینی, کشت سیب زمینی, آبیاری سیب زمینی, آفات سیب زمینی, کوددهی سیب زمینی, بیماری های سیب زمینی, برداشت سیب زمینی, مینی تیوبر سیب زمینی, بید سیب زمینی, سوسک کلرادو, کرم مفتولی سیب زمینی, کنه سیب زمینی

آموزش کاشت سیب زمینی

آموزش کاشت سیب زمینی کاملا به زبان فارسی1 عدد دی وی دی ( اورجینال )قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ بدون نیاز به نصب و اجرا به صورت آتوران سریع و راحت… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی پرورش خیار گلخانه ای, کشت خیار, کاشت خیار, خیار گلخانه ای, ارقام خیار, دوره های کاشت خیار, آفات خیار, بیماریهای خیار، تاثیر عناصر مختلف بر خیار

فیلم آموزش پرورش خیار گلخانه ای

فیلم آموزشی پرورش خیار گلخانه ایکاملترین مجموعه تصویری کاشت، داشت و برداشت خیار گلخانه ای در 2 سی دی تصویری بهمراه شناخت بیماریها و مقابله با… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
خربزه, کاشت خربزه, کشت خربزه, جالیزکاری, کاشت خربزه با ورقه های پلاستیک, کاشت خربزه با کمترین آب, فیلم کاشت خربزه, فیلم کشت خربزه

آموزش کاشت خربزه

فیلم آموزشی کشت خربزه کاملا به زبان فارسی 1 عدد سی دی قابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی کشت گوجه در گلخانه, کشت گوجه, کاشت گوجه فرنگی, گوجه فرنگی گلخانه ای, ارقام گوجه فرنگی, دوره های کاشت گوجه فرنگی, آفات گوجه فرنگی, بیماریهای گوجه فرنگی

فیلم آموزشی کاشت گوجه در گلخانه

فیلم آموزشی کشت گوجه در گلخانهکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش قارچ خوراکی, کاشت قارچ خوراکی, کشت قارچ خوراکی, پرورش قارچ دکمه ای, کاشت قارچ دکمه ای, کشت قارچ دکمه ای, پرورش قارچ صدفی, کاشت قارچ صدفی, کشت قارچ صدفی, تهیه اسپان, تهیه کمپوست, تهیه بستر کاشت قارچ, خاک پوششی کشت قارچ, بسته بندی قارچ, فرآورده های قارچ

آموزش پرورش قارچ خوراکی و کشت قارچ دکمه ای و صدفی

آموزش پرورش قارچ خوراکی و کشت قارچ دکمه ای و صدفی 1 عدد دی وی دی کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.