فهرست مطلب

گل های گلخانه ای

▪ تيره شيپوري (Araceae)

آلوكازيا يا بابا آدم (Alocasismarcrorhiza) داراي انواع مختلف است. برخي داراي برگ‌هاي بسيار پهن مي‌باشند و در گونه اي برگ‌ها بسيار باريكند. دو لبه برگ در نزديكي دمبرگ رشد بيشتري كرده، شبيه به دو گوش، شكلي به برگ داده است كه گياهان اين دو نوع را از انواع ديگر متمايز مي‌سازد. اين گياهان در گلخانه‌هاي گرم و مرطوب تكثير و پرورش مي‌يابند و رشد آنها سريع است و از طريق قلمه سبز به آساني ازدياد مي‌شوند.

 

آنتوريوم (Anthuriumandraeanum)گياهي دائمي گلخانه‌اي ريشه ژوخه‌اي ضخيم و گوشتي است كه گونه‌هاي آن اغلب بصورت دارزي در جنگل‌هاي استوايي يافت مي‌شوند. گلي است زيبا كه برگ‌هاي مخملي و زيباي آن در گل‌آرايي جايگاه ويژه‌اي دارد. بيشتر به خاطر اسپات رنگي و گاهي براي برگ‌هاي زيباي آن، پرورش داده مي‌شود. مزيت اين گل در گل‌آرايي، ناشي از دمگل بسيار بلند و با طول عمر زياد گل بريده آن است. دمگل به يك اسپات ختم شده كه داخل آن گل‌آذين سنبله دم روباهي شكل به نام اسپاديكس (Spathix) قرار دارد . گلهاي حقيقي روي آن قرار دارند. اسپات از نظر شكل و اندازه تنوع زيادي دارد.

 

گلدهي بسيار ي از گونه‌ها در فصل پاييز و زمستان روي مي‌دهد. كنار هر برگ يك گل تشكيل مي‌شود.

روش تكثير

  • تقسيم بوته (پاجوش): مهمترين روش افزايش مي‌باشد. در بهار پاجوش‌ها را از پايه مادري جدا مي‌كنند.
  • قلمه انتهايي حاوي 2 تا 3 برگ
  • بذر: در افزايش بذري،بذر براي تندش به دماي بالا (C24-21) نياز دارد و پس از 3 سال گل مي‌دهد

 

كالاديوم (Caladium candidum) كالاديوم گياهي است كه در گلخانه‌هاي گرم نگهداري مي‌شود و گياه درون خانه‌اي مي‌باشد. داراي برگ‌هاي زيبا و تركيب رنگ‌ها در اين برگها چنان است كه هيچگياه ديگري در اين مورد با كالاديوم برابري ندارد.كالاديوم بايد در محلي گرم نگهداري شود و در درجه حرارت مناسب براي آن بالاي 18 درجه سانتي‌گراد است

 

تا زماني كه گياه داراي برگ مي‌باشد خاك بايد مرطوب باشد. در تابستان 2 تا 3 بار در هفته و در زمستان در صورت عدم وجود برگ و استراحت گياه، آبياري را متوقف نماييد.

 

خاك بايد غني از مواد آلي باشد و pH اسيدي حدود 6 را دوست دارد. هر دو الي چهار هفته يك‌بار با كودهاي كامل تغذيه شود، كمبود مواد غذايي سبب ريز شدن و ضعف برگ‌هاي گياه مي‌شود.

تكثير  آن از طریق تقسيم ساقه ژوخه‌اي صورت می گیرد.

 

ديفن باخيا (Dieffenbachia)

گياه زيبايي است با ساقه‌هاي نرم و آبكي و برگ‌هايي به رنگ سبز با لكه‌هاي سفيد و زرد و و رگبرگ‌هاي اصلي كاملا مشخص و سفيد و زرد. يك گياه درون خانه‌اي مي‌باشد، و زماني كه به آپارتمان‌ها منتقل مي‌شوند محيط كم نور و سايه آنجا را بخوبي تحمل مي‌كنند. تكثير آن از ساقه هايي كه از بندهاي نزديك به هم تشكيل شده يافته، قابل تكثير است. كافي است كه آنها را به نحوي به قطعات تقسيم كنيم كه هريك داراي يك جوانه و يا بيشتر باشد. و با استفاده از قلمه انتهايي و خوابانيدن هوايي نيز قابل ازدياد مي‌باشد. اين گياه حساس به پوسيدگي ساقه مي‌باشد.

 

فيلودندرون يا برگ انجيري (Philodendromspp.)

برگ‌هاي پهن و بزرگ برگ انجيري در بين گياهان زينتي كاملا مشخص است. در برخي گونه‌ها برگ‌ها كامل و بدون بريدگي است و در گونه هاي ديگر برگ‌ها داراي برش‌هاي عميق و سوراخ‌هاي بزرگ است. روش معمولي تكثير آنها از طريق قلمه زدن انجام مي‌پذيرد. برگ انجيري نياز كمتري به كودهاي فسفري دارد، و اين كود در رشد و نمو اين گياه اثر معكوس مي گذارد.

 

پوتوس ابلق (Scindapsusaureus)

اين گياه با برگ‌هاي قلبي شكلي نسبتا كوچك، كاملا مقاوم به سايه است، و ارقام مختلف دارد. بسياري از گونه‌هاي اين نوع بالا رونده‌اند. رطوبت كم محيط را تحمل مي‌كنند. ازدياد اين گياه از راه قلمه مي‌باشد.

 

اسپتي فيلوم يا برگ قاشقي (Spathiphyllum)

گياه درون خانه‌ايمي‌باشد. برگ‌هاي اين گياه پهن و كشيده، رگبرگ‌ها از دور نمايان، و گلها داراي براكته بزرگ و به شكل يك قاشق و سفيد رنگ است. از طريق تقسيم بوته به آساني تكثيرمي‌شود. اين گياه ساقه ندارد و يا ساقه در آن كوچك است و از اين نظر شبيه به آنتوريوم است. نسبت به سايه كم و بيش مقاومت دارد.

 

شيپوري (calla) (Zantedeschia)بومي نواحي آفريقاي‌جنوبي است. داراي ريزوم‌هاي ضخيم و دمگل قوي وبلند است. گلها شبيه شيپور بوده و نظير تمامي گياهان تيره Araceae گل‌آذين آن چمچه (Spadice) است. براكته‌اي كه خوشه گل را احاطه كرده، Spathe و خوشه گل را Spadix گويند. گياهي است دائمي و گرمسيري كه داراي گلهاي منفرد مي‌باشد. برگ‌هاي تيركماني و دمبرگ طويل دارد و بسته به گونه، شكل دمبرگ‌ها متفاوت است.

روش تکثیر آن از طریق بذر و تقسیم ریزوم می‌باشد

 

آگلئونما (Aglaonemacommutatum)

داراي ريزوم و برگ‌هايي به رنگ سبزتيره با لبه نقره‌اي متمايل به خاكستري و سرنيزه‌اي است. اسپاتي گل سفيد رنگ بوده و د راواسط تابستان ظاهر مي‌شود. تمام قسمت‌هاي گياه سمي مي‌باشد و تماس با شيره گياه حساسيت در پوست ايجاد مي‌كند. ارتفاع آن تقريبا 45 سانتيمتر مي‌باشد.

 

مقاوم به سايه بوده و نور متوسط (سايه آفتاب) را دوست دارد. خاك كمي اسيدي را مي‌پسندد. به دماي گرم 19 -16 درجه سانتي‌گراد و حداكثر 30 درجه سانتي‌گراد را مي‌پسندد. نياز آبي آن بالاست و خاك آن بايد تقريبا مرطوب باشد. البته آبياري زياد به خصوص در زمستان باعث زرد شدن برگ‌هاي گياه مي‌شود. رطوبت بالا 80 تا 90 درصد را مي‌پسندد. از طريق بذر، پاجوش يا تقسيم بوته و قلمه (قلمه برگي ندارد) تكثير مي‌شود.

 

▪تيره آرالياسه (Araliaceae)

پاپيتال يا عشقه (Hedera helix)

از جمله گياهان هميشه سبزند. برگ‌هاي آنها نسبتا كوچك و داراي بريدگي‌هايي در اطراف مي‌باشند، و رنگ برگ‌ها از سبز تيره تا سبز روشن تغيير مي‌يابد. خزنده و يا بالا رونده‌اند و براي پوشش خاك در زير سايه درختان بسيار مناسبند. گونه‌هاي ابلق كند رشد مي‌باشند. نوع ابلق به سختي ريشه مي‌دهد. اين گياهان از طريق قلمه سبز در تمامي فصول تكثير مي‌شوند.

 

آراليا (Aralia ياDizygotheca)

Aralia elegantissimaداراي برگ‌هاي ظريف، كشيده و دندانه‌دار به صورت مركب و برگچه‌ها از يك نقطه منشاء مي‌يابند. در  اين گونه ساقه نسبتا بلند است. از طريق بذر تكثير مي‌شود و قلمه آن به سختي ريشه‌دار مي‌شود.

نوع ديگر آرالياي برگ پهن (Aralia seiboldi ) يا Fatsia japonica است برگ‌ها شبيه برگ‌هاي پاپيتال، ستاره‌اي شكل و به رنگ سبز تيره‌اند. از طريق قلمه تكثير مي‌يابند. آرالياها مخصوص گلخانه‌هاي سرد مي‌باشند.

 

شفلرا (Scheffleraactinophylla)

برگ‌ها به رنگ سبز روشن و براق مي‌باشند دمبرگ‌ها بلند و در بخش انتهايي داراي 6 برگچه مي‌باشند كه هريك به طرفي امتداد مي‌يابند و بدين ترتيب برگ‌ها مركب محسوب مي‌شوند. اين گياه از طريق بذر  و قلمه (حداقل داراي يك برگ باشد) تكثير مي‌شود.

▪تيره پيچ شمعي (Asclepiadaceae)

پيچ شمعي (Hoya carnosa)

يك پيچ زينتي گرمسيري و هميشه سبز است. برگ‌هاي آن ضخيم به رنگ سبز تيره و متقابل است. گلهاي بسيار درخشان به ندرت به صورت مجتمع ظاهر مي‌شوند. از طريق قلمه و طريق خوابانيدن شاخه نيز مي‌توان آنرا تكثير كرد. در تابستان گل مي‌دهد.

 

استفانوتيس (Stephanotis floribunda)

يا ياس ماداگاسكار با شاخه‌هاي نازك بلند و خزنده و برگ‌هاي نسبتا ضخيم، متقابل كشيده و گلهايي به رنگ سفيد لوله‌اي شكل بسيار معطر  مي‌باشد.

 

استاپليا (stapelia)با گلها بزرگ و ستاره‌اي شكل مي‌باشد.

 

محصولات آموزشی گلکاری با امکان خرید پستی

فیلم آشنایی با پرورش گل گلخانه ای, پرورش گل گلخانه ای, کاشت گل گلخانه ای, کشت گل گلخانه ای, کاشت ژربرا, کاشت آنتوریوم, پرورش ژربرا, پرورش آنتوریوم

آشنایی با پرورش گل گلخانه ای

آشنایی با پرورش گل گلخانه ای کاملا به زبان فارسی قابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی دی در… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی پرورش گل محمدی و تهیه گلاب, گل محمدی, پرورش گل محمدی, گلاب, تهیه گلاب, مرحله برداشت گل محمدی, تهیه گلاب سنتی, تهیه گلاب صنعتی

مجموعه آموزشي پرورش گل محمدي و تهيه گلاب

فيلم آموزشی پرورش گل محمدی و تهیه گلابکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش گل و گیاهان زینتی, شناسایی گل و گیاهان زینتی, نگهداری گل و گیاهان زینتی, انواع گل و گیاهان زینتی, تکثیر گل و گیاهان زینتی, نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی

نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی

نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی ۱ عدد سی دی اورجینال در بسته بندی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش کاکتوس, شناسایی کاکتوس, نگهداری کاکتوس, انواع کاکتوس, تکثیر کاکتوس, دنیای شگفت انگیز کاکتوس ها, نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها ۱ عدد سی دی اورجینال در بسته بندی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل محیط نرم افزار و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار پرورش و نگهداری گل و گلهای آپارتمانی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپبا نصب و کارکرد ساده و رواندارای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی ۱ عدد سی دی اورجینال با برچسبی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل محیط نرم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی مدیریت چمن (معرفی گونه ها، کاشت و نگهداری)

نرم افزار آموزشی مدیریت چمن (معرفی گونه ها، کاشت و نگهداری)

نرم افزار آموزشی مدیریت چمن (معرفی گونه ها، کاشت و نگهداری) ۱ عدد سی دی اورجینال با برچسبی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فضای سبز, مدیریت فضای سبز, آفات, بیماریها, علفهای هرز, نرم افزار آموزشی مدیریت فضای سبز ( آفات- بیماریها و علفهای هرز )

نرم افزار آموزشی مدیریت فضای سبز ( آفات- بیماریها و علفهای هرز )

نرم افزار آموزشی مدیریت فضای سبز ( آفات- بیماریها و علفهای هرز ) ۱ عدد سی دی اورجینال با برچسبی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار طراحی فضای سبز, نرم افزار طراحی گرافیکی فضای سبز

نرم افزار طراحی فضای سبز, نرم افزار طراحی گرافیکی فضای سبز

نرم افزار طراحی فضای سبز، نرم افزار طراحی گرافیکی فضای سبزدر این مجموعه شما عزیزان قادر خواهید بود برای خانه . باغ . ویلا و یا محیط مورد نظر خود… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبز

بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبز

بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبز بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبزاین مجموعه شمامل 3 عدد سی دی می باشد.قابیلت اجرا در کلیه دستگاههای خانگی برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزش ساخت تراریوم, آموزش ساخت تراریوم, فیلم ساخت تراریوم, فیلم تراریوم, آموزش تصویری ساخت تراریوم, ساخت عملی تراریوم, ساخت علمی تراریوم, تراریوم کاکتوس, تراریوم گیاهان گلدار, تراریوم گیاهان برگدار

فیلم آموزشی ساخت تراریوم

فیلم آموزشی ساخت تراریوم 1 عدد دی وی دی ( اورجینال ) قابل پخش در دی وی دی پلیرهای خانگی، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.