فهرست مطلب

 

1-        گیاه مورد آزمایش : به عنوان مثال، بعضی گونه ها به نمک حساس هستند؛ در حالی که گونه های دیگر می توانند غلظت بالای نمک را تحمل کنند. بعضی گونه ها به افزایش ویتامین B1 واکنش نشان می دند نیازبه تنظیم کننده ها خصوصا اکسین ها و سیتوکنین ها نیز خیلی متغیر است و موارد دیگر...                     68

2-        سن گیاه : بافت های جوان می توانند بدون اکسین ریشه زایی کنند اما بافت های مسن به اکسین نیازمندند.

3-        سن اندام: اندامهای جوان( در حال تقسیم سریع سلولی) نسبت به سایر بافت ها داری نیازهای مختلف هورمونی هستند.

4-        نوع اندام مورد کشت: اگر ریشه ها کشت شوند، نیار به افزودن ویتامینB1 می باشد

5-        در کشتسوسپانسیون( معلق) چنانچه کالوسها برای مدت زمان طولانی نگهداری شوند نیاز کمتری به تنظیم کننده های رشد دارند.

6-        در حالت این ویترو، نیاز های خاص خود را دارند. به عنوان مثال ریشه های نابجا غالبا فقط بعد از اضافه کردن اکسین ظاهر می شوند، در حالی که ساقه های نابجا می توانند بعد از افزایش سیتوکنین ظاهر شوند. زمانی که نیازهای غذایی یک گیاه نا معلوم است بشرط اینکه گیاه به غلظت بالای نمک حساس نباشد، می توان از مخلوط عناصر پر مصرف و کم مصرف موراشی و اسکوگ ( 1963) استفاده کرد.

اگر گیاه کمی به نمک حساس است می توان از مخلوط عناصر پر مصرف و کم مصرف هلر ( 1953) استفاده کرد. و چنانچه گونه به این نمک خیلی حساس باشد مخلوط عناصر پر مصرف ناب ( 1984) را میتوان انتخاب کرد. فرم معمول قند بین 3-2 % ساکاروز است. اگر یک محیط کشت جامد مورد نیاز باشد ، نهایت 7/0 % آگار از نوع دیفکوباکتر به عنوان ماده ژله اضافه می گردد. توصیه میزان اکسین و سیتوکنین خیلی مشکل است و جزئیات مربوط به آن ، در بخش 7-4-6 داده شده است. افزودن ویتامین ها و ترکیبات متفرقه به ترتیب در بخش های 8-4-6 و 9-4-6 آماده است.

 

4-6-ترکیب                                               

1-4-6- آب

   به کیفیت آب ، توجه زیادی باید معطوف شود، زیرا 95 درصد از محیط کشت را آب تشکیل می دهد. توصیه می شود، برای موارد تحقیقاتی ، آبی به کار برده شود که در ظروف شیشه ای پیرکس ، تقطیر شده باشد. و برای تحقیقات با پروتوپلاست، سلول و مریستم، از آبی که دوباره تقطیر گردیده است استفاده می شود. برای اطمینان کامل از آب مقطر با کیفیت خوب، دستگاه مولد آب مقطر باید بطور منظم به منظور جلوگیری از جرم ، تمیز شده و قبل از استفاده، با آب فاقد یون شسته شود. برای احتراز از ذرات بجا گذاشته شده آب یونیزه شده در دستگاه آب مقطر، باید یک صافی بین دستگاه سازنده آب یونیزه و دستگاه تقطیر جاسازی شود.

   در سالهای اخیر برای کشت بافت از آبی استفاده می شود که توسط اسمز برگشتی خالص سازی شده است. پس از این خالص سازی ، می تواند با سایر روشهای خالص سازی نظیر یونیزه کردن، تقطیر و فیلتراسیون ، همراه گردد. بهتر است برای نگهداری آب مقطر       

اگار ها

محيط هاي كشت مايع

شيشه اي شدن

از صفحه 69 تا 79 وجود ندارد

//////////////////////////////////////////////////

این حالت ، موارد زیر را سبب می شود:  

1-در نتیجه کاهش یافتن جذب آب ، ویتریفیکاسیون ، کمتر می شود.

2-از افزایش ساقه های جانبی جلوگیری می شود.

3-پتانسیل ماتریکس تغییر می کند ( جذب آب مشکلتر می شود)

4-سبب می شود که تماس قلمه با ماده غذایی کمتر شود( افزایش مشکل جذب آب)

5- در اختیاز بودن عناصر ماکرو و میکرو که به محیط کشت اضافه شده اند، بسته به غلظت آگار،تغییر می کند.

3-4-6-قند

قند جزء بسیار مهمی در هر نوع محیط کشت است، و چون معمولا شرایط رشد برای فتوسنتز کافی نیست، و یا اصولا به علت تاریکی ، فتوسنتز انجام نمی شود، اضافه ترکردن قند به محیط زیست ، ضروری است. بافتهای سبز در حالت این ویترو ، به قدر کافی اتو تروف (خودساز) نیستند. غلظت CO2 درداخل لوله آزمایش نیز می تواند برای فتوسنتز محدود کننده باشد ( گیبسون 1997) در عمل ،‌اضافه کردن CO2 خیلی مشکل و گران است . در واقع اهی تبادلات ضعیف گازی سبب میش ود که غلظت در لوله های آزمایش یا سایر ظروف CO2 در لوله های آزمایش یا سایز ظروف خیلی بالا رفته و در نتیجه مسومیت ایجاد  کند. معمولا در کشت این ویترو ، از ساکارز با غلظت 1 تا 5 درصد استفاده می شود زیرا این قند نیز به وسیله گیاه سنتز شده و به صورت طبیعی در گیاه منتقل می شود. از گلوکز و فروکتوز نیز ممکن است استفاده شود. غلظت قندانتخاب شده بستگی زیادی به نوع و سن مواد در حال رشد دارد. به عنوان مثال جنینهای بسیارجوان ، به غلظت نسبتا بالایی از قند احتیاج دارند. معمولا با افزایش غلظت قند رشد و نمو زیاد می شود، تا وقتی که به یک حد اپتیمم برسد و سپس در غلظت ( خیلی) بالا کم می شود( شکل 5-6) رشد گیاه کامل مثل گیاهچه ای های ارکیده نیز به میزان زیاد تحت تاثیر غلظت قند قرار دارد( شکل 6-6) ساکارز یا قند معمولی که از بازار خریداری می شود معمولا کافی است زیرا قند خالص شده است و طبق آزمایشات کارخانه های سازنده دارای 94-99 درصد ساکارز، 02/0 درصد آب ، 04/0 درصد سایر مواد ( مواد آلی و همچنین رافینوز ، فروکتوز ، گلوکز) است. هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد سایر مواد آن ، بتوانند در محیط کشت این ویترو سمیت ایجاد کنند.

همان گونه که در قسمت 2-3-5 بیان شد قند می تواند در نتیجه اتوکلاو کردن، تغییراتی پیدا کند که PH یکی از عوامل مهم است ( بخش 5-4-6)باید این مسئله را نیز در نظر داشت که طی کاشت این ویترو ( مثلا باکشت ریشه) قندها می توانند در محیط کشت تغییر یابند. هیدرولیز ساکارز در نتیجه آنزیم اینورتاز ( از دیواره های سلولی) یا از طریق آنزیم های خارج سلولی[3] ( بورلترم 1957 و ستون و استریت 1968) صورت می گیرد . همچنین تغییر ترکیب قند محیط کشت در کشت کالوس هم می تواند اتفاق افتد ( جورج و شرینگتون 1984) در این جا به نظر می رسد که وجود یا عدم IAA در محیط کشت خیلی مهم است. سایر قندها نیز می توانند به وسیله بافتهای گیاهی ، هیدرولیز شوند.

 

مارتزکی و همکاران (1971) نشان داده اند که هیدرولیز نشاسته خارج سلولی درزمان رشد سوسپانسیون سلولی نیشکر امکان پذیر است.

مشکل است بتوان گفت اتوکلاو کردن قندها در کشت این ویترو قابل توصیه است یا خیردر منابع هم روی این مساله ابهاماتی وجود دارد، در بعضی موارد ، اتوکلاو کردن توصیه شده ( بال 1953) و در مواردی توصیه نشده است ( استهزل و کاپلین 1969). برای انجام موفق یک آزمایش و يا توليد و تكثير گياه از طريق کشت بافت و ايجاد اندامهاي نابجا در قطعات گياهي مورد كشت و يا وادار نمودن انها به جنین زایی رويشي، تركيب محیط کشت که نمونه ها در ان قرار ميگيرند، نقش اساسی و سرنوشت ساز دارد. اگر چه گیاهان الی كه واجد تمام اندامها بوده، اتوتروف ميباشند و ميتوانند در حضور نور، اتمسفر نرمال، اب و مواد غذایی کافی بخوبی رشد نمايند، ولی اندامها و بافت های جداشده از انها اين توانايي را از دست داده و پس از جداشدن از گياه مادري و كشت در لوله ازمايش هتروتروف ميگردند. لذا اين مواد گياهي نياز دارند كه مواد غذايي بطور كامل در اختيارشان قرار گيرد. در يك گياه كامل برای اينكه سلولهای ریشه رشد نمايند به مواد غذایی تهيه شده توسط شاخ و برگ نیاز دارند. علاوه بر مواد غذايي رشد اندامهاي گياه تحت تاثیر هورمون¬های که در اندامهای بخصوص ديگري از همان گياه سنتز می گردند و از طرق مختلف مثلا از طریق اوند ها و يا بافت هاي پارانشيمي به منطقه مورد نظر رسیده نيز کنترل ميگردد. در بذور گياهان نيز وضع به همين منوال بوده و جنين درون انها جهت جوانه زنی متكي به مواد غذايي و هورمون¬هايي هست كه در بخش هاي ديگر بذر ذخيره و يا سنتز ميگردند. بنا بر این چون یک بافت بخصوص در طی مراحل رشدی خود وابسته به واردات این مواد از نقاط دیگر گیاه می باشد، لذا از این لحاظ یعنی نیاز هورمونی و غذايي می تواند فقط در یک گیاه کامل اتوتروف محسوب گردد. در کشت بافت نيز سلولهای زنده یک قطعه جدا شده از یک گیاه كامل دراي موقعیتي شبیه به یک بافت مشخص درون گیاه کامل ميباشند ولي با اين تفاوت كه در مورد كشت بافت این محیط کشت می باشد که وظیفه رسانیده مواد غذایی را که در گیاهان کامل بعهده سایر بافت ها و اندام ها است، به عهده دارد (تصوير بعد). لذا در کل این گونه کشت ها هتروتروف ميباشند و در حالات استثنايي بعضي از انها در حضور نور و پس از تکامل کلروپلاست داراي یک سیستم فتومیکسوتروف ميگردند (Neumann, 1995). در این کشت ها انرژی مورد مصرف اندامها مورد كشت از طریق ارائه مواد غذایی مختلف مانند هیدروکربن هاي اضافه شده به محیط کشت تامين ميگردد كه در ادامه در باره هركدام از انها بحث ميشود.

الف- قندهاي محیط های کشت

هیدرو کربن ها موجود در محیط های کشت به فرم مونو و دی ساکارید می باشند ولي در اغلب موارد اين ساکاروز است كه در غلظت های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد و در اغلب ازمایشات نيز نتیجه رضایت بخشی را ارائه نموده است (Charriere and Hahne, 1998; LilienKipnis et al. 1994).

 

 

 البته ساكارز تنها منبع كربوهيدرات مورد مصرف در محيط كشت نبوده بلكه استحصال یک رشد خوب در اندامهاي گياهي موجود در کشت بافت می تواند توسط مونوساکارید ها و حتي تعداد زیادی از مواد تغییر شکل نیافته دیگر مانند اب پنیر که بعنوان منبع قندها محسوب می گردند نيز بدست اید. بطور مثال در بررسي ديكلارك و كوربان برروي اثر تنظيم كننده هاي رشد و نوع قند برروي تشكيل كالوس درخت هلو واريته البرتا در محيط جامد (MS) مشاهده گرديد كه نمونه هاي مورد كشت برگ اين گياه كه در محيط كشت حاوي گلوكوز قرار داشتند مقدار زياد تري كالوس سبز رنگ متراكم نسبت به انهايي كه در محيط كشت حاوي فروكتوز و يا ساكاروز قرار داشتند نمودند (Declerck and Korban, 1996):. و همچنين وقتي كه قطعات برگ گل سرخ از محيط كشت حاوي 100 mu M) 2,4-D) به محيط كشت باززايي منتقل شدند، اين نوع قند اعم از اينكه گلوكز باشد و يا ساكاروز مشخص كننده نوع اندام بوجود امده اعم از اينكه تشكيل ساقه نابجا گردد و يا جنين رويشي و يا هر دو تشكيل شوند بود (Hsia and Korban, 1996). و يا جهت القاء جنين زايي رويشي در گياه نخود (Pisum sativum L.) بهترين نتيجه در غلظت(252-504 mM);  فروكتوز بدست امد، بطوريكه تعداد جنين هاي تشكيل شده سه تا چهار برابر تيمار شاهد يعني ساكاروز با غلظت 84 ميلي مول بود (Loiseau et al. 1995). از طرف ديگر گزارش شده است كه در بعضي از مواقع بعضي از انواع قند ها از قبيل گالاكتوز، رافينوز و استاكيوز نه تنها باعث تسريع جنين زايي نميگردند، بلكه باعث تاخير در توليد جنين ها نيز ميشوند .(Verma and Dougall, 1977)

 

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

نوبت چاپ: اول – اسفند 1390

شابک: 8 – 538 – 151 – 964 – 978

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 320

قیمت: 15000 تومان


این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

 

مقدمه مولف:

«راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی» در پاسخ به نیاز علاقه مندان به جنبه های مختلف کشت درون شیشه ای گیاهان در 37 فصل مختلف (320 صفحه) تدوین گردیده است. در این مجموعه، جنبه های عملی کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی با آزمایشات ساده و به روش گام به گام آموزش داده شده است و نگارش این کتاب با نگاه ویژه ای به مشکلات احتمالی ایجاد شده در حین اجرای تکنیک های کشت بافت انجام شده است. این کتاب دارای 12 صفحه عکس تمام رنگی بوده و پروتوکول های متعدد ارایه شده در آن علاوه برافزایش اطلاعات عمومی کاربران با…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

شناسنامه کتاب

عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده

مشخصات نشر: گلستان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1392.

مشخصات ظاهری: ح، 260 صفحه: مصور.

شابک: 0-75-8926-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: تالیف آندره فابری، ج، بارتولینی، ام. لمباردی، اس جی، کیلیس.

موضوع: زیتون-- تکثیر-- دستنامه ها

شناسه افزوده: فابری، آندرئا

شناسه افزوده: (Fabbri, A. Andrea)

شناسه افزوده: علیزاده، مهدی، 1354 -، مترجم

شناسه افزوده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رده بندی کنگره: 1392 23ر/SB367

رده بندی دیویی: 63/634

شماره کتابشناسی ملی: 3402089

قیمت: 15000 توماناین محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

معرفی کتاب راهنمای ازدیاد زیتون:

کتاب حاضر توسط چهار تن از محققین برجسته ایتالیا و استرالیا نوشته شده وتمامی جنبه­ های ازدیاد زیتون را تشریح نموده است. ابتدا انواع روش­های سنتی ازدیاد، از نقطه نظر تاریخی و فنی مورد بحث واقع شده و سپس به تشریح روش­های مدرن­تر و پرکاربردتر تولید نهال پرداخته شده است. همچنین، مهم­ترین یافته­ های جدید علمی و دستیابی به روش­های نوین که در نتیجه بکارگیری این یافته ­ها حاصل شده، تشریح گردیده است. نویسندگان، عناوین متعدد موجود در کتاب را به گونه­ ای تشریح نموده­ اند که از یک طرف بسیار جامع و کامل بوده و ازطرف دیگر برای هر خواننده ­ای (دانشجویان، کارشناسان و کشاورزان) قابل درک می­باشند. این کتاب عامل ایجاد انگیزه جهت انجام پژوهش­های علمی در حوزه کشاورزی بوده که در سطح جهانی نیز مورد توجه می­باشد. کار بارزش آنها و نیز موضوعات وابسته به آن بسیار غنی بوده و خواننده را تشویق…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.