فهرست مطلب

 

زغال فعّال

زغال فعّال ( در غلظت بین 02/0 تا 3 درصد وزن به حجم ) از سوختن چوب در حرارت بالا و در حضور بخار تولید می شود . این ماده دارای شبکه های زیادی از منافذ با سطح داخلی بزرگی است که روی آن تمام مواد ( گازها ترکیبات جامد ) می توانند جذب شوند ( اغلب از نوع شماره 2186 ساخت کارخانه مرک استفاده می شود ) . به منظور خارج ساختن هر گونه ناخالصی زغل فعال را خالص می کنند .

توصیه می شود که زغال گیاهی به کار رود ؛ زیرا که در مقایسه با زغال حیوانی درصد زغال فعال خیلی بالا ( بین 95 تا 99 درصد ) است . مهمترین نکات مربوط به زغال فعال عبارتند از :

1 – جذب پیگمانهای ( ترکیبات شبه فنلی و ملانین ) سمی قهوه ای و یا سیاه و سایر ترکیبات ناشناخته غیر رنگی . زغال فعال ، همچنین قادر به جذب مواد سمی موجود در موز است .              

2 – جذب سایر ترکیبات آلی ( اکسین ، سیتوکینین ، اتلین ، ویتامینها ، شلاتنهای آهن ، روی ، و غیره ) که این موضوع در بررسی انجام شده توسط میسون و همکارانش ( 1983 ) ارائه شده است . جانسون ( 1983 ) معتقد است که زغال فعّال ABA را جذب می کند .                      103

3 – تغییرات نوری « محیط نوری[58] » محیط کشت ( تاریک نمودن محیط کشت ) می تواند تشکیل ریشه و رشد را تحت تاثیر قرار دهد . ( کلاین وباپ 1981 ) .       104

4 – زغال فعّال می تواند جنین زایی غیر جنسی ( امیراتو 1983 ) و جنین زایی کشت دانه گرده شقایق نعمانی (Anemone) و تنباکو (Nicotiana) ( جانسون 1983 ) را تحریک کند . اورز ( 1984 ) و بسیاری از محققّین دیگر نشان داده اند که افزایش زغال فعّال ، غالباً باعث تشدید رشد و اندام زایی گونه های چربی می شود اثرات مفید زغال فعّال شده در تولید پیازچه گونۀ   Muscatia armeniacum نیز مشخص شده است ( یک وکومینگ 1986 ) .

5 – زغال فعّال شده pH را تثبیت می کند ( هیژن و همکاران 1983 )

6 – امکان دارد زغال فعّال موادی را تولید نماید که رشد را تحریک کند . البته این موضوع ، نیاز به بررسی دارد .

بعضی از گیاهان در اثر زخمی شدن این خصوصیت غیر مطلوب پیدا می کنند که رنگدانه های قهوه ای یا سیاه ترشح می نمایند ( معمولاً ترکیبات شبه پلی فنل اکسیده شده و تاننها ، که رشد و نمو را غیر ممکن می سازد ) از تولید این ترشحات می توان به صورت دیل ممانعت نمود ( آنونیموس a 1978 ؛ کامتون و پریس 1986 ) :

1 – افزودن زغال فعّال ، به محیط کشت ( غلظت بین 2/0 تا 3 درصد وزن به حجم )

2 – افزودن PVP به محیط کشت ( غلظت بین 250 تا 1000 میلی گرم در لیتر ) PVP یک پلی مر است که مواد شبه فنلی را جذب می کند ( جانسون 1983 ) .

3 – افزودن مواد ضد اکسیدان مثل اسید سیتریک ، اسید آسکوربیک ، تیواوره یا السیتیین . این ترکیبات ، اکسیداسیون فنلها را مانع می شوند .

4 – افزودن دی اتیل – دی تیوکربنات (DIECA) در مرحله شستشو بعد از استیلیزاسیون با غلظت دو گرم در لیتر ، و یا به صورت قطراتی در زمان قرار دادن قلمه ها در محیط کشت ، می تواند عمل اکسید اسیون را مانع شود ( جونارد 1986 ) .

5 – افزودن سه اسید آمینه گلوتامین ، آرژانین و آسپاراژین .

6 – در بعضی موارد ، واکشت مداوم روی محیط کشت تازه به ارامی تشکیل رنگدانه ها را متوقف می سازد .

7 – استفاده از محیط کشت مایع که در آن حل شدن مواد سمّی راحتتر و سریعتر است .              105

8 – در بعضی موارد ، قهوه ای شدن ناشی از فعالیت نوری در انتهای پایین ساقه ها را می توان با نگهداری انتهای پایینی ساقه ها در تاریکی در خلال کشت محدود نمود . نفوذ نور را می توان از طریق کدر کردن قسمتهای خارجی شیشه ها یا لوله های آزمایش تا سطح محیط کشت با پیچیدن کاغذ آلومینیومی در ته لوله ها یا با قرار دادن یک لایه نازک زغال غیر فعّال شده و آگار روی سطح محیط کشت ، جلوگیری نمود ( روجینی و همکاران 1986 ) .

9 – کاهش بافت زخمی ، منجر به کم شدن ترشحات می شود .

10 – کاهش غلظت نمک در محیط کشت سبب کم شدن ترشحات می شود .

11 – تنظیم کننده های رشد از طریق اکسیده کردن فنل ها ، نقش مهمی را در تیره کردن محیط کشت ، بازی می کنند . حذف تنظیم کننده ها می تواند سبب کاهش ترشحات شود .

12 – خیساندن قلمه ها در آب ، قبل از گذاشتن آنها در محیط کشت ، روش موثری در کم شدن ترّشح می باشد .

 

 

زغال چوب فعال[59]خنثي شده

دارای pH (5% در آب)  5-7 می­باشد. كلريد (Cl) کمتر از  01/0% می باشد و کمتر از  003/0 % فلزات سنگين می باشد.

      در دماي معمولي اتاق قابل نگهداري ميباشد.

      غیر قابل حل در آب می باشد.

مراحل تهیه زغال فعال:

1- ابتدا زغال پودر شده و آسیاب شده را الک نموده ، آنگاه آن را درون بشر ریخته و روی آن اسید کلریدریک 2 نرمال می ريخته ميشود بطوریکه سطح زغال را بپوشاند.

2- بشر را روی هیتر قرار داده و بهم زده ميشود تا زمانی که به نقطه جوش برسد. زغال در اسید حدود نیم ساعت میجوشد.

3- در این مرحله محتویات درون بشر را توسط قیف بوخنر با دولایه کاغذ صافی، صاف کرده و آنگاه زغال صاف شده توسط آب مقطرجوشیده شستشو می گردد.

4- زغال شستشو داده را درون بشر ریخته و روی آن سدیم بی کربنات نیم نرمال (42 گرم در لیتر) اضافه ميشود. محتویات درون بشر را نیز مانند مرحله قبل به مدت نیم ساعت جوشانده، تا چربیهای آزاد شده توسط اسید در مرحله قبل، توسط بی کربنات، صابونی شده و حل گردد.

5- دوباره محتویات را صاف کرده و با اب مقطر جوشیده شستشو داده ميشود.

6- زغال صاف شده داخل آون با دمای 40 درجه قرار داده ميشود تا خشک گردد.

 

فلورو گلوسینول

در بعضی موارد اضافه شدن ترکیب فنلی فلوروگلوسینول[60] ، سبب ممانعت از تولید آنزیم IAA – اکسیداز که مسؤول تجزیه IAA می باشد می شود . جونز (1979 ) هانتر (1979 ) و جونز و هاپگود (1979 ) گزارش کرده اند که فلورو گلوسینول می تواند تشکیل شاخه های جانبی را تحریک کند . و اگر توأم با اکسین استفاده شود ، به صورت سینرژیک ، باعث تشکیل ریشه نابجا می شود . اثرات مثبت فلورو گلوسینول به هیچ وجه مشخص نیست زیرا آخرین تحقیقات نشان می دهد که این ماده می تواند فاقد اثر یا دارای اثر منفی ، روی تشکیل شاخه های جانبی و ریشه های نابجا باشد .

فلوروگلوسینول[61]

فرمول شیمیایی: C6H6O3

وزن ملکولی: 1/126

  در درجه حرارت معمولی اتاق قابل نگهداري ميباشد.

  قابل حل در آب می­باشد.

 

5- 6- محیط کشت آماده تجارتی

از سال 1975 محیط کشت آماده ( پیش ساخته ) در بازار وجود دارد و کاربرد آن را در آزمایشگاهها ، مدارس ، صنعت و منزل ، خیلی آسانتر کرده است . نام شرکتهای تولید کنندۀ

            

115- ضد عفونی مواد گیاهی         

1-9- مقدمه

اساساً چهار منبع آلودگی ، وجود دارد : گیاه ( آلودگی داخلی و خارجی ) ، محیط کشت ( به
اندازه ی کافی ضد عفونی نشده باشد ) ، هوا ، و عدم دقت محقق . مهم ترین اینها ، خود گیاه است که مواد گیاهی بایستی بخوبی قبل از قرار گرفتن در محیط کشت ، ضد عفونی شوند . قبل از شروع ضد عفونی ف هر گونه بقایای خاک و قسمت های پوسیده ی گیاه ، بایستی از آن ف جدا شود ، و این عمل به وسیله ی شستن توسط آب ، انجام گیرد .

 اگر آلودگی خارجی خیلی زیاد باشد ( مثلاً سیب زمینی یا ریزوم که در خاک رشد می کند ) ابتدا بایستی اکر لایه های خارجی پوست سیب زمینی و یا لایه های خشک و کثیف پیاز را تمیز کرد . پس از آن مرحله ، ضد عفونی شورع می شود . برای ضد عفونی ، از الکل 70 درصد برای چندثانیه ، استفاده می شود . ( الکل 96 درصد خیلی قوی است و باعث دی هدراسیون شدید می شود ) . برای حذف حباب های هوا از مواد گیاهی و متعاقباً استریل کردن ، نمونه را برای مدت 10 تا 30 دقیقه در هیپوکلریت سدیم یک درصد ( NaClO ) که حاوی چند قطهر توین[62] ( 80 – 20 ) می باشد ، قرار داده ، و سپس برای از بین بردن اثر هیپوکلریت ، معمولاً آن را 3 بار به مدت 2 ، 5 و 15 دقیقه با آب مقطر استریل ، شستشو می دهیم . بعد از این مرحله ، می توان گیاه را در شرایط استریل ( در جایی که هوا جریان دارد ، با استفاده از وسایل استریل ، و گذران وسایل برش در الکل 96 درصد و سپس قراردادن آنها بر روی شعله نمونه را برش داد . اگر با وجود ضد عفونی مطمئن ، بعداً در مواد گیاهی آلودگی اتفاق افتاد ، به یکی از دلایل زیر است :

1- ممکن است آلودگی داخلی باشد ف که در بخش 4-9 به آن اشاره خواهد شد .

2- بی دقتی در کار ( نشستن دست ها ) ف که ضد عفونی نکردن میز کار با الکل 96 درصد ، استریل نبودن چاقو ، پنس ، پتری دیشها ، ورقه های درپوش ، محیط کشت ، کثیف بودن لباس کار و غیره . استفاده از ماسک بصورت ف پوشدن موها و استفاده از دستکش استریل ، می توانند میزان آلودگی را کاهش دهند .

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

نوبت چاپ: اول – اسفند 1390

شابک: 8 – 538 – 151 – 964 – 978

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 320

قیمت: 15000 تومان


این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

 

مقدمه مولف:

«راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی» در پاسخ به نیاز علاقه مندان به جنبه های مختلف کشت درون شیشه ای گیاهان در 37 فصل مختلف (320 صفحه) تدوین گردیده است. در این مجموعه، جنبه های عملی کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی با آزمایشات ساده و به روش گام به گام آموزش داده شده است و نگارش این کتاب با نگاه ویژه ای به مشکلات احتمالی ایجاد شده در حین اجرای تکنیک های کشت بافت انجام شده است. این کتاب دارای 12 صفحه عکس تمام رنگی بوده و پروتوکول های متعدد ارایه شده در آن علاوه برافزایش اطلاعات عمومی کاربران با…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

شناسنامه کتاب

عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده

مشخصات نشر: گلستان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1392.

مشخصات ظاهری: ح، 260 صفحه: مصور.

شابک: 0-75-8926-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: تالیف آندره فابری، ج، بارتولینی، ام. لمباردی، اس جی، کیلیس.

موضوع: زیتون-- تکثیر-- دستنامه ها

شناسه افزوده: فابری، آندرئا

شناسه افزوده: (Fabbri, A. Andrea)

شناسه افزوده: علیزاده، مهدی، 1354 -، مترجم

شناسه افزوده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رده بندی کنگره: 1392 23ر/SB367

رده بندی دیویی: 63/634

شماره کتابشناسی ملی: 3402089

قیمت: 15000 توماناین محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

معرفی کتاب راهنمای ازدیاد زیتون:

کتاب حاضر توسط چهار تن از محققین برجسته ایتالیا و استرالیا نوشته شده وتمامی جنبه­ های ازدیاد زیتون را تشریح نموده است. ابتدا انواع روش­های سنتی ازدیاد، از نقطه نظر تاریخی و فنی مورد بحث واقع شده و سپس به تشریح روش­های مدرن­تر و پرکاربردتر تولید نهال پرداخته شده است. همچنین، مهم­ترین یافته­ های جدید علمی و دستیابی به روش­های نوین که در نتیجه بکارگیری این یافته ­ها حاصل شده، تشریح گردیده است. نویسندگان، عناوین متعدد موجود در کتاب را به گونه­ ای تشریح نموده­ اند که از یک طرف بسیار جامع و کامل بوده و ازطرف دیگر برای هر خواننده ­ای (دانشجویان، کارشناسان و کشاورزان) قابل درک می­باشند. این کتاب عامل ایجاد انگیزه جهت انجام پژوهش­های علمی در حوزه کشاورزی بوده که در سطح جهانی نیز مورد توجه می­باشد. کار بارزش آنها و نیز موضوعات وابسته به آن بسیار غنی بوده و خواننده را تشویق…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.