پیشگفتار

بخشي از فرمايشات امام خميني (ره) در خصوص  طب سنتي: اميدوارم همه آقايان کمک کنند تا فرهنگ‌مان و فرهنگ اسلامي‌مان، فرهنگي که شيخ‌الرئيس را درست کرده است را بازيابيم.

بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه گياهان دارويي و طب سنتي: ما که ابن سينا را داشتيم که هنوز که هنوز است کتابش يک مرجع درس و فهم پزشکي در دانشگاه‌هاي دنيا است يا رازي را داشتيم يا ديگراني از اين قبيل را، بايستي امروز به خودکفايي علمي کشور اميد ببنديم.

طب سنتي که يادگار گذشتگان ما مي‌باشد، پس از ظهور اسلام به تکامل رسيد و بزرگاني چون رازي و فارابي و بوعلي سينا محصول حوزه‌هاي علميه آن زمان بوده‌اند که هنوز به‌عنوان افتخار کشور ايران در دنيا مطرح هستند.

مصوبه سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي در جلسه 735 مورخ 25/2/92 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براساس پيشنهاد مورخ 10/2/92 شوراي ستاد راهبردي اجراي نقشه جامعه علمي کشور به تصويب رسيده است.

مقدمه

گل‌ها و گياهان، خاموش‌ترين موجودات و در عين حال گوياترين مظهر قدرت و عظمت آفرينش هستند. هر برگي از اين موجودات زيبا، كتاب بزرگي در وصف توحيد است. گل‌ها و گياهان نه تنها با الوان و اشكال بديع و بي‌بديل خود سفره‌ طبيعت را زينت مي‌بخشند، بلكه آن را چنان سرشاري از نيروي حياتي مي‌سازند كه هيچ بساطي را ياراي رقابت با آن نيست. با آن كه امروزه درمان بيماري‌ها بيشتر از طريق مصرف داروهايي صورت مي‌گيرد كه منشأ صنعتي دارند و اختصاصاً در ‌آزمايشگاه‌ها تهيه مي‌شوند ولي مصرف بعضي از آنها زيان‌هايي به بدن مي‌رساند و عوارض جانبي بسياري از آنها ثابت‌ شده‌ است. در اوايل قرن حاضر پيشرفت علم شيمي و كشف سيستم‌هاي پيچيده سنتز ارگانيك منجر به توسعه صنعت داروسازي و جايگزيني شيمي درماني شد. بدين طريق پزشكي مدرن توانست بسياري از بيماري‌هاي غيرقابل علاج و غالباً مرگ‌آور را درمان كند.

تاريخچه استفاده از گياهان دارويي در جهان

ارسطو (330 ق.م) اولين كسي است كه آثار و مطالبي مكتوب مربوط به شناخت گياهان دارد. البته قبل از او در آثار كهن مصر حدد (26 قرن ق.م) در پاپيروس‌ها و ابرها مطالبي از گياهان با شرح خاصي از موارد استفاده از آنها باقي مانده است. ولي ارسطو نخستين دانشمندي است، كه از رشد و نمو گياهان، ماده‌سازي و از تفاوت آنها و چگونگي استفاده از مواد خاك (سياه خاك) مطالبي نوشته است. نوشته او بدون هيچ مبناي علمي تا چندين قرن بعد از او مورد قبول همه بود و حتي تدريس مي‌شد.

تئوفراست يا تئوفراستوس شاگرد ارسطو كه در سال‌هاي 370-258 قبل از ميلاد طبيب بود و بعدها به او پدر گياه‌شناسي گفته‌اند، علاوه‌بر آنكه، پيرو فلسفه استاد خود ارسطو بود، تحت تأثير نظريات پلاتو، استاد ارسطو قرار گرفت.

پيشگامان و نامداران دانش شناخت گياهان دارويي در شرق

آغاز كاربرد وسيع گياهان دارويي و رونق و گسترش آن در كشورهاي شرقي به‌خصوص در دوره اسلامي به زماني كه شرق به كارها، نوشته‌ها و ترجمه‌هاي آثار بقراط، جالينوس و كتاب‌هاي ديوسكوريد و پلين كهن و ديگران دسترسي يافت، مربوط مي‌شود. زيرا كارها و آثار اين دانشمندان يوناني مستقيماً از طريق سوريه به شرق رسيد و در اوايل قرن سوم ميلادي در بيت‌الحكمه به عربي ترجمه شد. بيت‌الحكمه در سال 332 هجري مطابق با 847 ميلادي، به‌وسيله مأمون خليفه عباسي در بغداد تأسيس شده بود و به‌وسيله جانشينان وي به‌خصوص متوكل مورد حمايت و توجه بيشتر قرار گرفت. منابع ترجمه شده بيت‌الحكمه توسط پزشكان اين دوره و پزشكان ادوار بعدي، به‌صورت عملي مورد استفاده قرار گرفت و بسياري از اسامي يوناني گياهان دارويي، معروف شد.

رنسانس و آغاز تحول دانش شناخت گياهان دارويي در غرب جديد

بعد از آثار اين دانشمندان، كه در حقيقت دوران شكوفايي علم در شرق و عصر دوران فضاي انديشه باز اسلامي در مقابل فضاي بسته تفكر قرون وسطي غرب دارد. يكباره با پيدايش رنسانس و تحولات علمي در غرب، چنان جهشي در اروپا به‌وجود آمد كه حتي كليسا و كشيش ها به علم تجربي، به ويژه شناخت گياهان دارويي و به مطالعه و پژوهش خواص آنها پرداختند. اين گروه كه عمدتاً همان حشاشين (هرباليست) غرب بودند، براي درمان از گياهان دارويي جمع آوري كرده از طبيعت استفاده مي‌كردند و در بين همين هرباليست‌ها، دانشمندان و مححققان بزرگي برخاستند كه انتشار آثار آنان سبب اعتلاي علمي غرب يا اروپا شد. اين دوره، آغاز تجربه شناخت علمي گياهان همراه با توصيف دقيق و همچنين آغاز شرح نويسي علمي براي انتقال بهتر آگاهي‌ها و دانسته‌ها از گياهان بود و هر سال نيز اين آگاهي‌ها فزوني مي‌يافت.

تاريخچه استفاده از گياهان ادويه‌اي و معطر

تاريخچه استفاده از ادويه، چاشني و ساير مواد معطر، يکي از بخش‌هاي جالب در تاريخ جهان است. مصرف چاشني‌ها به‌ويژه نمک به زمان‌هاي بسيار قديم باز مي‌گردد. حفاري‌هاي باستان‌شناسي نشان مي‌دهد که انسان ما قبل تاريخ، برگ برخي از گياهان را براي افزايش طعم غذاي نيم‌پخته خود مورد استفاده قرار مي‌داده‌اند. مصرف و توليد ادويه‌ها در تمدن‌هاي باستاني چين، هند، بابل، مصر، يونان و روم نقش مهمي بازي کرده است. در تورات در خصوص ادويه‌ها اشاره‌هايي شده است. يونانيان و روميان باستان با ادويه‌ها آشنا بوده و پول زيادي بابت خريد آنها مي‌پرداخته‌اند. کشورگشايي اسکندر مقدوني علاقه غربي‌ها به ادويه‌ها را افزايش داد. در سال 410 پيش از ميلاد، آلريک پادشاه ويزگور هنگامي که شهر روم را محاصره کرده بود در خواست غنيمت جنگي کرد، رومي‌ها نيز به او معادل 1500 کيلوگرم فلفل هديه کردند.

تاريخچه گياهان دارويي در كشورهاي مختلف

مصر

در بين ملل جهان، مصريان قديم را بايد نخستين ملتي دانست كه از گياهان دارويي به‌طور غير قابل تصوري استفاده به‌عمل مي‌آوردند. در عصر همر كشور مصر، به‌عنوان منطقه‌اي غني از گياهان دارويي و سمي شهرت پيدا كرده بود. در اين كشور از روغن كرچك به مسهل، و از پوست انار جهت دفع كرم و همچنين از فرآورده‌هاي ديگر ترياك، ماندراگور، بنزوئن، استراكس، رزين‌ها و غيره استفاده درماني به‌عمل مي‌آمده است. در اوراق پاپيروس كه از مصريان قديم و از قرن 16 قبل از ميلاد مسيح باقي مانده، مطالبي درباره گياهان و خواص آنها يادداشت گرديده بود كه توجه خاص ملت قديم مصر را به خواص درماني گياهان نشان مي‌دهد. در تورات نيز به بعضي گياهان مفيد اشاره شده است. بايد اعتراف كرد كه قوم يهود در مورد استفاده از گياهان، سابقه كهني داشته است و چنين استنباط مي‌گردد كه فيتوتراپي ملت يهود با طبابت قديم ملت ايران و اعراب ارتباط داشته است.

دوران ما قبل اسلام

نخستين پزشك آريايي به نام تريتا يا آترت نام داشت كه از ديدگاه زرتشت و اهورا مزدا شخصي بود پرهيزكار، دانا، كام كار، توانا كه براي نخستين بار، ناخوشي، تب و زخم نيزه را بازداشت. نام تريتا نه تنها در فرهنگ ايراني بلكه در هندوستان نيز به‌عنوان اولين پزشك آريايي معرفي شده است. تريتا به‌عنوان نخستين پزشك و جراح آريايي با گياهان و خواص آن‌ها آشنايي فراوان داشت. او براي درمان بيماري‌ها از عصاره‌هاي گياهاني كه خود استخراج مي‌كرد، استفاده مي‌نمود.

از ساير نامداران آريايي در اين عرصه مي‌توان جمشيد يايما، فريدون ياتئا و غيره را نام برد. يما و تراتااونا از نخستين كساني بودند كه در ايران باستان توانستند بيماران دچار مشكلات پوستي، استخواني و دنداني را از افراد سالم تشخيص دهند.

دوران اسلامي

پس از تحول عظيمي كه با آثار توسط بقراط پدر علم طب و شاگردش جالينوس طي سال‌هاي چهارصد و شصت تا دويست قبل از ميلاد مسيح رخ داد، روش‌هاي درماني بر اساس طب مزاجي جايگزين سحر و جادو و خرافات شد. برخي از دانشمندان و نويسندگان معتقدند كه اين تحول بزرگ در يونان باستان الهام گرفته از طب ايران باستان بوده است و مكتب طبي زرتشت خيلي زودتر از طب يوناني به‌وجود آمده بود. آن گونه كه جنگ‌هاي ميان ايرانيان و يونانيان منجر شد تا آثار طبي بقراط و ساير دانشمندان به‌دست ايرانيان بيفتد و اولين مدرسه به‌نام جندي شاپور تأسيس شود. پس از ورود سپاه اسلام به ايران، اين مدرسه به‌عنوان بزرگ‌ترين مركز تعليم پزشكي در سر تاسر ممالك اسلامي درآمد.

گياهان دارويي در ايران

در ايران که يکي از هفت کشور آسيايي است که بيشترين گياهان دارويي را دارد اين گرايش وجود داشته است و در سه دهه گذشته شاهد روند رو به رشد مردم در زمينه استفاده از اين داروهاي گياهي و احياي طب سنتي هستيم.

براساس آمار موجود در کشورمان نيز بيش از 130 نوع داروي گياهي وجود دارد و منشأ اصلي آن‌ها گياهان هستند.

جايگاه داروهاي گياهي از يک سال پيش در کشور با تحولات علمي- تخصصي نظام‌مندتر شده است. تشکيل ستاد گياهان دارويي و طب ايراني، تأسيس دانشکده طب سنتي، ايجاد درمانگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي و آموزش تخصصي گروهي از پزشکان و داروسازان نمادي از تحول و نظامپ‌مندي نسبت به جايگاه طب سنتي ايران و درمان دارو گياهي است.

محصولات آموزشی در مورد گیاهان دارویی

نرم افزار معرفی 110 گیاه دارویی مهم ایران و جهان

نرم افزار معرفی 110 گیاه دارویی مهم ایران وجهان بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت اتوماتیک و آتوران ) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ ( ویندوز ) کشور… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم های آموزشی کاشت, داشت, برداشت, فرآوری و موارد استفاده  6 گیاه دارویی, آنغوزه, باریجه, گون (کتیرا), بنه (سقز), شیرین بیان, سریش

فيلم هاي آموزشي كاشت، داشت، برداشت، فرآوري و موارد استفاده 6 گياه دارويي آنغوزه، باريجه، گون (كتيرا)، بنه (سقز)، شيرين بيان، سريش

فيلم هاي آموزشي كاشت، داشت، برداشت، فرآوري و موارد استفاده 6 گياه دارويي آنغوزه، باريجه، گون (كتيرا)، بنه (سقز)، شيرين بيان، سريشکاملا به زبان فارسی1… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم مستند گیاهان دارویی, خواص درمانی گیاهان دارویی, گیاهان دارویی در سایر کشورها, نظر متخصصان درباره گیاهان دارویی, طب جایگزین, طب سنتی

فیلم مستند گیاهان دارویی

فیلم مستند گیاهان دارویی دوبله شده به زبان فارسی شامل 1 عدد دی وی دیقابل پخش در دی وی دی پلیر، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزش شناخت گیاهان دارویی, شناخت گیاهان دارویی, شناسایی گیاهان دارویی, گیاهان دارویی, نام علمی گیاهان دارویی, نام فارسی گیاهان دارویی, کاربرد گیاهان دارویی, گیاهان دارویی پرکاربرد, گیاهان دارویی پر مصرف, خشک کردن گیاهان دارویی

نرم افزار شناخت گیاهان دارویی

نرم افزار شناخت گیاهان دارویی با استفاده از منابع معتبر کشور در جهت شناسایی گیاهان دارویی و آشنایی با خواص آنها تهیه و تولید گردید. ۱ عدد سی دی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
آلوئه ورا, تاریخچه آلوئه ورا, مشخصات گیاه شناسی, تکثیر آلوئه ورا, پرورش آلوئه ورا, تولید آلوئه ورا, نگهداری آلوئه ورا, انواع آلوئه ورا, ترکیبات آلوئه ورا, کاربرد آلوئه ورا, مصارف آلوئه ورا, داروخانه کوچک, گیاه معجزه گر, نرم افزار آموزشی آلوئه ورا

نرم افزار آموزشی آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر

نرم افزار آموزشی آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر ۱ عدد سی دی اورجینال در بسته بندی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

داروهای گیاهی با امکان خرید پستی

ضد تشنج - خواب آور-مسکن-ریشه سنبل الطیب

ضد تشنج - خواب آور-مسکن-ریشه سنبل الطیب

ریشه سنبل الطیب: ضد تشنج - خواب آور-مسکن ضد تشنج - خواب آور - ضد میگرن- مسکن - نیرو بخش - اشتها آور - مسکن درد های سینه و تپش قلب چگونگی استفاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
چای آرامش بخش اعصاب - چاي قلب و اعصاب

چای آرامش بخش اعصاب - چاي قلب و اعصاب

چای آرامش بخش اعصاب - چاي قلب و اعصاب محصول مورد تأييد وزارت بهداشت بوده و هيچ گونه عوارضي نداردشماره مجوز:12873640991CBLاکثر ناراحتی هایی که… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
گل بنفشه-ضد جوش صورت-تصفیه کننده خون

گل بنفشه-ضد جوش صورت-تصفیه کننده خون

نام محصول: گل بنفشه - ضد جوش صورت - تصفیه کننده خون - عصاره گل بنفشه ضد لک وجوش صورتاین بسته به صورت کالملا بهداشتی و مطمئن در سراسر ایران عرضه می… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ضد درد دندان میخک - بی حس کننده موضعی میخک

ضد درد دندان میخک - بی حس کننده موضعی میخک

ضد درد دندان میخک - بی حس کننده موضعی میخک این داروی گیاهی با بهترین بسته بندی و کیفیت ممکن به سراسر ایران عزیزمان ارسال می شود. چگونگی استفاده همراه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
شربت گياهي گل سرخ لاريس + اشانتيون

شربت گياهي گل سرخ لاريس + اشانتيون

شربت گياهي گل سرخ لاريس + اشانتيونشربت خوراكيبامجوز بهداشتبسيارعالي100%گياهيمحصولي بينظيرتاثير فوق العادهقابل استفاده براي هم مردان و هم زنان بخصوص… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
عصاره گل سرخ

عصاره گل سرخ

عصاره گل سرخعصاره گل محمدی یکی از موثر ترین محصولات آرامش بخش و تقویت اعصاب و روان می باشد که به غیر از آن هم برای اثرات ضد التهابی و ضددرد بسیار… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.