فهرست مطلب

روش‌هاي كشت نشاء

نشاها را مي‌توان به‌صورت‌هاي زير كاشت نمود:

 1. مربع مستطيل: فاصله رديف بيشتر از فاصله بوته است.
 2. مربع: فواصل با هم مساوي‌اند.
 3. مثلثي: كاشت به‌صورت متناوبي انجام مي‌گيرد به‌طوري كه رديف دوم نشاء در جاي خالي رديف اول كاشت مي‌شود و در نتيجه فضاي بيشتري در اختيار قسمت‌هاي هوايي گياهان قرار مي‌گيرد.

عمل نشاء را مي‌توان با روش دستي و هم روش مكانيكي انجام داد كه امروزه در بيشتر سبزيكاري‌هاي بزرگ و مكانيزه كاشت نشاء را با ماشين نشاكار انجام مي‌دهند كه داراي مزايايي به شرح زير است:

 • باعث تسريع در امر نشاء مي‌شود.
 • نشاءها در عمق مناسب و ثابتي در خاك قرار مي‌گيرند.
 • با عمل فوق نشاها سريع‌تر رشد مي‌كنند.

در سبزي‌هاي دوساله كاشت نشاهاي بزرگتر و زود كاشتن نشاء  باعث Bolting مي‌شود.                                        

مسائل مربوط به كاشت

عمليات مربوط به كاشت سبزي‌ها: قبل از كاشت سبزي‌ها لازم است كه بستري خوب و شرايط مناسبي براي جوانه‌زني و رشد و نمو بذر مهيا شود. تهيه بستر كاشت، زمان كاشت  و روش‌هاي كاشت بذر عملياتي هستند كه در اين رابطه انجام مي‌گيرند.

 

تهيه بستر بذر و نشاء در پاييز با شخم‌زدن آغاز مي‌شود. زمان شخم‌زدن به زمان بذرپاشي و يا نشاكاري دارد. علاوه بر آن شرايط اقليم منطقه، جنس و ميزان رطوبت خاك نيز در تعيين زمان شخم دخالت دارند. شخم پاييزه در مناطقي كه يخبندان زمستانه شديدي ندارند، به علت شستشو و فرسايش زمين‌هاي شيب‌دار ارزش چنداني ندارد. شخم بهاره را نبايد خيلي زودتر از موعد كشت انجام داد. زمان كاشت بستگي به نوع محصول و زمان انتقال نشاء به زمين اصلي دارد. در بعضي از اوقات قبل از كاشت نشاء در زمين اصلي، آنرا از خزانه اول به خزانه دوم و يا سوم انتقال مي‌دهند كه در اين صورت بايد فاصله بيشتري بين بذر پاشي تا موقع انتقال نشاء به زمين اصلي در نظر گرفت. اين فاصله بين 3 تا 8 هفته و در خزانه هواي آزاد كمي بيشتر است. بذر انواع سبزي‌ها براي جوانه‌زني به دماي مختلفي دارد. كه بسته به نوع و رقم سبزي حداقل بين 2 تا 12 درجه سانتي‌گراد متفاوت است. بنابراين براي بذر پاشي سبزي‌ها تاريخ تقويم سال ملاك نيست بلكه گرماي زمين در درجه اول تعيين كننده زمان كاشت است. از طرفي گرماي زمين نيز بستگي به ماكروكليما، آب و هواي سالانه و خواص فيزيكي خاك دارد. كاشت قبل از موعد مقرر مي‌تواند همواره با خسارت همراه باشد.

 

روش‌هاي كشت بذر

الف) روش دست‌پاش: بدون نظم و ترتيب  در اسرع وقت صورت مي‌گيرد. در اين روش كليه مراقبت‌هاي زراعي به‌ويژه وجين علف‌هاي هرز مشكل و يا حتي غيرممكن است. در اين روش قبل از بذرپاشي زمين را آبياري مي‌كنند. مثل: اسفناج، تربچه، ترتيزك، جعفري، شويد و غيره كه زمين را زود مي‌پوشانند و فرصت رشد علف‌هاي هرز را نمي‌دهند به اين صورت پاشيده مي‌شود.

 

ب) روش رديفي يا خطي: در اين روش به كار بيشتر و زمان زيادتري نياز است ولي اين مشكل بعداً به علت آسان‌تر بودن مراقبت‌هاي زراعي جبران مي‌شود. رديف‌هاي كاشت را بيشتر از شمال به جنوب به علت جذب نور بيشتر مي‌كشند. آسان شدن وجين، مصرف بذر كمتر و ساير مراقبت‌هاي زراعي به راحتي انجام مي‌گيرد كه از فوايد اين روش مي‌باشد.

 

ج) روش كپه‌اي: كاشت تعدادي از سبزي‌ها و به‌ويژه سبزي‌هاي دانه‌اي به اين صورت انجام مي‌گيرد. در سبزي‌هاي دانه‌اي و كدوئيان، حفر گودالي به عمق 5-3 سانتي‌متر و  به‌فواصل معين قرار دادن تعداد 2 عدد بذر در هر گودال، با خاك روي آنرا مي‌پوشانند.

 

عمليات داشت

عملياتي كه براي نگه‌داري و تقويت گياهان تا زمان برداشت محصول انجام مي‌گيرد اصطلاحاً داشت ناميده مي‌شود. و عبارتند از:

 

 • وجين علف‌هاي هرز
 • آبياري
 • تنك‌كردن: حذف بوته اضافي و متعادل كردن مقدار بوته در واحد سطح را گويند. زمان تنك‌كردن زماني‌كه گياه اولين مرحله رشد را طي كرده است (2 تا 3 برگه شدن).
 • خاك دادن پاي بوته
 • كود دادن
 • قيم زدن
 • هرس
 • مبارزه با افات و امراض
 • تناوب كشت

 

انواع آبياري

روش رايج آبياري عبارت است از آبياري سطحي كه به دو روش زير انجام مي‌گيرد:

1) آبياري نشتي: در اين روش جوي‌هاي به شكل مارپيچ (غلام گردشي) به عرض 30 تا 40 و عمق 30 تا 35 سانتي‌متر حفر مي‌كنند و مزرعه را به شكل تپه‌هاي متوالي در مي‌آورند. آب كانال اصلي كه به داخل جوي‌ها وارد مي‌شود، به‌تدريج در داخل خاك فرو مي‌رود و محوطه دسترس ريشه سبزي‌ها را سيراب مي‌كند. اين جوي‌ها به موازات يكديگر و عمود بر خط شيب سطح مزرعه قرار مي‌گيرند. آب پس از  عبور از جوي اول به جوي‌هاي بعدي در گردش است و تا آنكه به انتهاي جوي برسد. سطح مرزعه تا چند سانتي‌متر در داخل جوي‌ها قرارگرفته و اصطلاحا داغ‌آب مي‌گويند. در خانواده كدوئيان و بادمجانيان از اين روش در كشور ما انجام مي‌گيرد.

 

2) روش كرتي: اول سطح مزرعه به‌صورت قطعات كوچك كه به آن كرت يا كرد مي‌گويند تقسيم و كرت‌ها با يك مرز خاكي از هم جدا مي‌شوند. در موقع آبياري، آب را توسط نهرهاي كوچكي از نهر اصلي جدا كرده و داخل كرت منتقل مي‌كنند. براي آبياري بسياري از سبزي‌ها مي‌توان از اين روش استفاده كرد. اين روش كم هزينه و اقتصادي است. چون اندام‌هاي هوايي گياه را خيس نمي‌كند، معمولاً امراض قارچي كمتر به گياه ضرر مي‌رساند.

 

آبياري باراني

اين روش در سبزيكاري‌هاي سطوح بسيار بزرگ رايج است. از وسايلي مثل پمپ آب، لوله‌هاي اصلي و فرعي گالوانيزه همراه با آبفشان‌ها مجهز به شيبوره استفاده مي‌شود. آبياري باراني براي جلوگيري از سرماي بهاره نيز كاربرد دارد. صرفه جويي در ميزان آب و عدم نياز به تسطيح زمين از مزاياي اين روش است. در مناطقي كه باد شديد مي‌وزد، آب به‌طور يكنواخت بر روي مزرعه پاشيده نمي‌شود.

 

آبياري قطره‌اي

در اين روش كه امروزه در بسياري از سبزيكاري‌هاي متمركز رايج است، آبياري سبزي‌ها به كمك لوله‌هاي پلاستيكي (PVC) انجام مي‌گيرد. روي لوله‌ها سوراخ‌هاي ريزي تعبيه شده است كه در داخل آن شيبوره نصب مي‌شود و آب را به‌صورت قطراتي در محوطه دسترس ريشه گياهان قرار مي‌دهد. اگر با اين روش بتوانيم به 25 درصد از ريشه‌هاي گياه در مزرعه آب كافي برسانيم گياه مي‌تواند به رشد عادي خود ادامه دهد. با اين روش در مقدار آب صرفه‌جويي فراوان مي‌شود. لوله‌ها از پلاستيك سياه برگزيده مي‌شوند كه هم ارزان‌تر است و هم به علت سياه بودن آنها، جلبك‌ها نمي‌توانند روي آن رشد كنند. از معايب اين روش گرفتگي قطره‌چكان‌ها و لوله‌ها است.

 

آبياري زيرزميني

 لوله‌هايي در زيرزمين تعبيه شده كه رطوبت به عمق 30 تا 60 سانتي‌متري خاك در دسترس ريشه قرار مي‌گيرد. در موقع بارندگي شديد به‌صورت زهكش عمل مي‌كنند.

 

قيم زدن

براي سرپا نگه‌داشتن انواع پابلند سبزي‌ها مثل گوجه‌فرنگي و لوبياهاي پابلند و همچنين خيارهاي گلخانه‌اي بايد آنها را قيم بست.

 • از چوب ضدعفوني شده استفاده مي‌شود
 • با فاصله 10 سانتيمتر و حدود 5/0 متر در خاك فرو  مي‌رود
 • گياه را به حالت8  به قيم گره مي‌زنيم

محصولات آموزشی مربوط به باغبانی - سبزیکاری

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ای, کشت خیار, کاشت خیار, خیار گلخانه ای, ارقام خیار, دوره های کاشت خیار, آفات خیار, بیماریهای خیار, تاثیر عناصر مختلف بر خیار, آبیاری خیار, زمان کاشت خیار, هرس خیار, مبارزه با علف های هرز خیار, هدایت بوته های خیار, نور مناسب برای خیار, دمای مناسب برای خیار, امکانات گلخانه

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ای

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ایکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی بدون نیاز به نصب با کارکردی بسیار راحت (دارای آتوران)قابل اجرا و استفاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی احداث گلخانه و کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای, چگونگی احداث گلخانه, چگونگی کاشت خیار, چگونگی کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای, گلخانه خیار, گلخانه گوجه فرنگی, شرایط لازم, نور, دما, خاک, بیماریها, آفات, تجهیزات

نرم افزار آموزشی احداث گلخانه، کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای

نرم افزار آموزشی احداث گلخانه، کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپبا نصب و کارکرد ساده و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت فلفل, کاشت فلفل رنگی, کاشت فلفل گلخانه ای, کاشت فلفل رنگی گلخانه ای, کشت فلفل, کشت فلفل رنگی, کشت فلفل گلخانه ای, کشت فلفل رنگی گلخانه ای

فیلم آموزشی کاشت فلفل رنگی در گلخانه

فیلم آموزشی کاشت فلفل رنگی در گلخانه کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت زعفران, کاشت زعفران,آموزش کشت زعفران, آموزش کاشت زعفران, فیلم آموزش کاشت زعفران, فرآوری زعفران , گونه های زعفران, نحوه آبیاری زعفران, کنترل علف های هرز زعفران, کودها و تغذیه گیاهی زعفران, شناخت آفات زعفران, مبارزه با آفات زعفران, شناخت بیماری های زعفران, محلول پاشی زعفران, برداشت زعفران, مراحل بعد از برداشت زعفران

جامع ترین آموزش کشت زعفران و مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران

جامع ترین آموزش کشت زعفران جامع ترین و کاملترین مجموعه آموزشی کشت زعفران ۱ عدد دی وی دی ( اورجینال ) کاملا به زبان فارسی قابل اجرا در کامپیوتر و لپ… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای زراعت سیب زمینی

راهنمای زراعت سیب زمینی

راهنمای زراعت سیب زمینی 1 عدد دی وی دی ( اورجینال ) دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در دی وی دیتوضيحات بيشتر :دی وی دی آموزشی: راهنمای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت سیب زمینی, کشت سیب زمینی, آبیاری سیب زمینی, آفات سیب زمینی, کوددهی سیب زمینی, بیماری های سیب زمینی, برداشت سیب زمینی, مینی تیوبر سیب زمینی, بید سیب زمینی, سوسک کلرادو, کرم مفتولی سیب زمینی, کنه سیب زمینی

آموزش کاشت سیب زمینی

آموزش کاشت سیب زمینی کاملا به زبان فارسی1 عدد دی وی دی ( اورجینال )قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ بدون نیاز به نصب و اجرا به صورت آتوران سریع و راحت… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی پرورش خیار گلخانه ای, کشت خیار, کاشت خیار, خیار گلخانه ای, ارقام خیار, دوره های کاشت خیار, آفات خیار, بیماریهای خیار، تاثیر عناصر مختلف بر خیار

فیلم آموزش پرورش خیار گلخانه ای

فیلم آموزشی پرورش خیار گلخانه ایکاملترین مجموعه تصویری کاشت، داشت و برداشت خیار گلخانه ای در 2 سی دی تصویری بهمراه شناخت بیماریها و مقابله با… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
خربزه, کاشت خربزه, کشت خربزه, جالیزکاری, کاشت خربزه با ورقه های پلاستیک, کاشت خربزه با کمترین آب, فیلم کاشت خربزه, فیلم کشت خربزه

آموزش کاشت خربزه

فیلم آموزشی کشت خربزه کاملا به زبان فارسی 1 عدد سی دی قابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی کشت گوجه در گلخانه, کشت گوجه, کاشت گوجه فرنگی, گوجه فرنگی گلخانه ای, ارقام گوجه فرنگی, دوره های کاشت گوجه فرنگی, آفات گوجه فرنگی, بیماریهای گوجه فرنگی

فیلم آموزشی کاشت گوجه در گلخانه

فیلم آموزشی کشت گوجه در گلخانهکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش قارچ خوراکی, کاشت قارچ خوراکی, کشت قارچ خوراکی, پرورش قارچ دکمه ای, کاشت قارچ دکمه ای, کشت قارچ دکمه ای, پرورش قارچ صدفی, کاشت قارچ صدفی, کشت قارچ صدفی, تهیه اسپان, تهیه کمپوست, تهیه بستر کاشت قارچ, خاک پوششی کشت قارچ, بسته بندی قارچ, فرآورده های قارچ

آموزش پرورش قارچ خوراکی و کشت قارچ دکمه ای و صدفی

آموزش پرورش قارچ خوراکی و کشت قارچ دکمه ای و صدفی 1 عدد دی وی دی کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.