گل انگشتانه کرکدار

نام انگلیسی:

Fox glove

نام علمی:

Digitalis lanata Ehrh.

خانواده:

Scrophulariaceae

مقدمه

گل انگشتانه کرکدار در سال 1650 در کشور آلمان رسما به عنوان یک گیاه دارویی معرفی شد. از برگهای گل انگشتانه کرکدار در تمام فارماکوپه خای معتبر به عنوان دارو یاد شده و خواص درمانی آن مورد بررسی قرار گرفته است. مواد موثره برگهای این گیاه که به مراتب بیشتر از برگهای گل انگشتانه ارغوانی است، سبب تقویت عضلات قلب می شود و از آن برای مداوای بیماریهای قلب و عروق استفاده می شود. از مواد موثره این گیاه در صنایع داروسازی تعدادی از کشورها داروهای متفاوتی ساخته می شود که مهمترین آنها عبارتند از : کاردیتوکسین ، لاناتوزید ، دیگوکسین و نئودیگان.

برگهای گل انگشتانه کرکدار از اقلام مهم صادراتی برخی کشورها محسوب می شود.

این گیاه همه ساله در سطوح وسیعی در کشورهای هلند ، مجارستان ، آلمان ، رومانی ، اطریش ، چک ، اسلوک ، انگلیس، روسیه ، و بلغارستان کشت می شود.

مشخصات گیاه

گل انگشتانه کرکدار بوته ای استوار و دو ساله است. منشا این گیاه جنوب شرقی اروپا گزارش شده و در مناطق جنگلی و مرطوب بالکان در سطوح وسیعی می روید.

ریشه این گیاه مستقیم ، طول آن 10 تا 20 سانتی متر و ضخامت آن 1 تا 3 سانتی متر است. ریشه انشعابهای فراوانی دارد. در سال اول رویش برگهای طوقه ای تشکیل می شود. طول این برگها متفاوت و بین 15 تا 30 سانتی متر است. برگها به رنگ سبز روشن و کم و بیش نیزه ای شکل و فاقد دمبرگ می باشد. سطح برگها پوشیده از کرکهای بسیار ظریفی است. تعداد برگهای طوقه ای در گیاهان وحشی به مراتب کمتر از تعداد آنها در انواع اصلاح شده آن است.

گیاهان از سال دوم رویش پس از گذراندن سرمای زمستان به ساقه می روند. ارتفاع گیاهان (در سال دوم رویش) متفاوت است و به شرایط اقلیمی به خصوص رطوبت منطقه بستگی دارد و بین 80 تا 150 سانتی متر می باشد. قسمت فوقانی ساقه از کرکهای فراوان و انبوهی پوشیده شده است. برگهای قسمت فوقانی ساقه در مقایسه با برگهای پایینی کوتاه ترند.

گلها به شکل زنگوله و در قسمت فوقانی ساقه به شکل خوشه پدیدار می شوند. گلها سفید رنگ هستند و داخل آن لکه هایی به رنگ قهوه ای روشن وجود دارد. در ایران اولین گلها در اواخر بهار (خرداد) ظاهر می شوند. کاسه گل مملو از کرک است.

میوه به شکل کپسول است. داخل آن تعداد زیادی بذر تشکیل می شود. میوه ها از اواسط تابستان (اوایل مرداد) به تدریج می رسند. پس از رسیدن میوه ها ، بذرها به سهولت از آن خارج و به اطراف پراکنده می شوند. بذر کوچک به رنگ قرمز تیره (مایل به قهوه ای) است. وزن هزار دانه 4/0 تا 5/0 گرم است.

تمام پیکر گیاه (گل، ساقه، ریشه و برگها) حاوی مواد موثره است ولی برگها بیشترین مقدار را دارا هستند. مواد موثره گل انگشتانه کرکدار، از گروه تری پنوئیدها و شامل گلیکوزیدهای استروئیدی مغذی قلب می باشد. مهمترین این مواد عبارتند از "لاناتوزیدث" (2/0 تا 5/0 درصد). یکی از محققان معتقد است که مقدار"لاناتورات" در برگهای طوقه ای به شدت به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بستگی دارد و مقدار آن بین 2 تا 5/4 میلی گرم در هر گرم برگ خشک است. ساپونین و فلاونوئید از مواد دیگر برگهای این گیاه هستند.

تحقیقات نشان می دهد که مقدار مواد موثره برگهای گل انگشتانه کرکدار سه تا چهار مرتبه بیش از گل انگشتانه ارغوانی است.

بذرها سه الی چهار سال از قوه رویشی مناسبی برخوردارند. با گذشت زمان از کیفیت رویشی آنها کاسته می شود. به طوری که بذرها در سال اول پس از برداشت مناسبترین قوه رویشی را دارا هستند.

بذرها 25 تا 30 روز پس از کاشت سبز می شوند. رشد اولیه گیاهان در سال اول بسیار کند و بطئی است به طوری که اولین برگها 20 تا 30 روز پس از سبز شدن ظاهر می شوند.

در سال دوم رویش اولین گلها در اواخر بهار (خرداد) پدیدار می شوند و گلدهی تا اواسط تابستان (مرداد) ادامه می یابد. میوه ها از اواسط مرداد به تدریج تشکیل می شوند.

نیازهای اکولوژیکی

بذر گل انگشتانه کرکدار در شش تا هشت درجه سانتی گراد جوانه می زند، ولی دمای مطلوب برای جوانه زنی 18 تا 20 درجه سانتی گراد است. این گیاه در طول رویش به آفتاب کافی و دمای مناسب نیاز دارد. رویش این گیاه در 15 درجه سانتی گرتد و در روزهای کوتاه (از نظر تابش آفتاب) نه تنها از عملکرد برگ کاسته می شود بلکه در مقدار گلیکوزیدهای آن نیز تاثیر منفی بر جای می گذارد. در شدت نور هشت کیلولوکس از تولید برگ خشک کاسته می شود. با افزایش شدت نور به  16 کیلولوکس مقدار تولید برگ خشک افزایش می یابد ولی از مقدار گلیکوزید آن کاسته می شود که مبین رابطه مثبت بین نور و تولید برگ و رابطه منفی با تولید گلیکوزید است.

گل انگشتانه کرکدار برای مدتی می تواند خشکی را تحمل کند ولی کشت دیم این گیاه امکان پذیر نیست و برای افزایش عملکرد باید در مکامهایی کشت شود که امکان آبیاری به موقع گیاهان وجود داشته باشد. در سال اول رویش، هنگام تشکیل برگهای طوقه ای بارندگی بین 450 تا 550 میلی متر مناسب است. مکان کاشت از نظر ارتفاع از سطح دریا در رشد و مواد موثره این گیاه تاثیر دارد. تحقیقات در این مورد نشان می دهد کشت این گیاه در ارتفاع 167 متری از سطح دریا نه تنها سبب افزایش عملکرد برگ می شود بلکه سبب افزایش تولید گلیکوزیدهای آن نیز می گردد.

خاکهای مناسب برای کاشت گل انگشتانه کرکدار خاکهای سبک حاوی ترکیبات هوموسی فراوان است. بنابر اظهارات یکی از محققان کشت این گیاه در خاکهای آهکی نه تنها عملکرد برگ را افزایش می دهد بلکه در افزایش مقدار گلیکوزیدها نیز بسیار موثر است.

خاکهای سنگین با رطوبت زیاد برای کشت گل انگشتانه کرکدار مناسب نیست. غرقابی بودن کشت به شدت سبب کاهش مواد موثره برگها می شود.

تناوب کاشت

تناوب صحیح کاشت گل انگشتانه کرکدار در افزایش عملکرد و عدم ابتلای به آفتها و بیماریها و همچنین کنترل علفهای هرز بسیار موثر است. گیاهانی برای تناوب کشت مفید هستند که نه تنها سبب گسترش علفهای هرز نشوند بلکه خاک را از مواد و عناصر غذایی تهیه نکنند. از این رو بهتر است گل انگشتانه کرکدار با گیاهان وجینی و غلات به تناوب کشت شوند. تناوب کشت با گیاهان تیره بادمجان (مانند تاجریزی دارویی ، گوجه فرنگی و توتون) مناسب نیست و سبب شیوع بیماریهای مختلف به خصوص بیماریهای ویروسی می شود.

گونه های مختلف گل انگشتانه نسبت به کشت مداوم در یک زمین حساس است و تکرار کشت آن در یک زمین پس از دو سال انجام پذیر است.

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز

کودهای پوسیده حیوانی نقش عمده ای در افزایش عملکرد برگ گل انگشتانه کرکدار دارد. در فصل پاییز هنگام آماده ساختن خاک 120 تا 160 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر، 100 تا 150 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاس و 75 تا 100 کیلوگرم در هکتار ازت باید به خاک اضافه کرد. در فصل بهار هنگامی که تعدار برگهای طوقه ای به شش تا هشت عدد رسید 75 تا 100 کیلوگرم در هکتار ازت به طور سرک همراه آبیاری باید به خاک اضافه نمود.

با افزایش ازت مقدار برگ و گلیکوزید ث در این گیاه افزایش می یابد.

استفاده صحیح از محلولهای غذایی سبب افزایش سطح برگ و در نتیجه افزایش عملکرد می شود. استفاده نامناسب و بیش از حد این مواد در کاهش مواد موثره برگها بسیار تاثیر دارد.

آماده سازی خاک

در فصل بهار پس از افزودن مواد و عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان شخم عمیقی زده می شود. سپس باید زمین را تسطیح و آن را برای کشت آماده کرد.

هنگام کاشت ، زمین باید کاملا صاف و فاقد هر گونه پستی و بلندی باشد. زیرا ، آب ایستایی به شدت سبب کاهش عملکرد برگ و مواد موثره آن می شود. چنانچه در اواخر پاییز اقدام به کشت شود از اوایل پاییز کار آماده سازی زمین را باید آغاز کرد. در فصل بهار از به کار بردن وسایلی که سبب کاهش رطوبت خاک شود باید پرهیز نمود.

تاریخ و فواصل کاشت

زمان مناسب برای کاشت مستقیم بذر در زمین اصلی اواخر پاییز (آذر) یا اوایل فصل بهار (فروردین) می باشد.

فاصله ردیفهای کاشت بین 45 تا 50 سانتی متر مناسب است. عمق بذر موقع کاشت نباید بیش از 5/0 سانتی متر باشد. مقدار بذر مورد نیاز برای هر هکتار زمین پنج تا شش کیلوگرم است.

روش کاشت

کاشت گل انگشتانه کرکدار توسط بذر و به روش مستقیم انجام می گیرد. در زمان مناسب به کشت ردیفی بذر در زمین اصلی اقدام می شود. پس از کاشت به منظور ایجاد تراکم در بستر سطحی خاک غلتک مناسبی زده می شود. پس از کشت آبیاری مناسبی جهت سهولت و هماهنگی در جوانه زنی بذر ضرورت دارد.

مراقبت و نگهداری

بذرها 20 تا 25 روز پس از کاشت سبز می شوند. رشد اولیه این گیاه بسیار کند است به طوری که 20 تا 30 روز پس از سبز شدن برگهای اصلی گیه ظاهر می شوند. از این رو وجین علفهای هرز در سال اول رویش بسیار ضروری است. قبل از کاشت می توان از علف کش داکتال به مقدار 8 تا 10 کیلوگرم در هکتار استفاده کرد. چنانچه از این علف کش در روزهای گرم و خشک و آفتابی استفاده شود، اثر چندانی بر علفهای هرز نخواهد داشت. قبل از رویش گیاهان می توان از علف کش فینال به مقدار پنج تا هفت لیتر در هکتار به شکل محلول پاشی استفاده کرد. در مرحله چهار تا شش برگی از علف کش پلاکین به مقدار 8 تا 10 لیتر در هکتار یا از مخلوط پلاکین (شش تا هشت لیتر در هکتار) و باساگران (دو تا سه لیتر در هکتار) می توان استفاده کرد.

در طول رویش گل انگشتانه کرکدار ممکن است آفتها و بیماریها صدمه هایی به محصول وارد آورند. از مهمترین بیماریهای این گیاه می توان از قارچ لکه قهوه ای (سپتوریادیجیتالیس) نام برد. خسارت بیماری، مربوط به لکه دار شدن برگها و کاهش طراوت و سر سبزی آنهاست. در آغاز آلودگی ابتدا روی برگها لکه های پریده رنگی به وجود می آید که در حقیقت در این محلهای حمله، کروفیل بر اثر فعالیت و توسعه میسلیومهای قارچ عامل بیماری از بین می رود. این لکه ها رفته رفته قهوه ای رنگ شده و شکل آنها مدور یا زاویه دار می شود و در وسط خاکستری رنگ و سپس برگ خشک می شود. گاهی این بیماری تا دمبرگها هم گسترش می یابد. استفاده از بذرهای ضدعفونی شده و همچنین بذرهای مرغوب از شدت و توسعه این بیماری می کاهد. از این رو توصیه می شود بذرهای این گیاه با تی ام تی دی ضدعفونی شود. استفاده از قارچ کشهای مناسب مانند تیلت در فصل بهار (اواخر خرداد) نقش عمده ای در کنترل این بیماری دارد. گل انگشتانه کرکدار ممکن است در طول رویش توسط ویروس موزائیک توتون آلوده شود. از این رو مبارزه مناسب با آفات و استفاده از آفت کشهای مناسب مانند بی آی 58 و یا اولتراسید و همچنین با تناوب صحیح کشت می توان تا حدود زیادی مانع از ابتلای گیاهان به بیماریهای ویروسی شد.

برداشت محصول

تحقیق درباره تعیین زمان مناسب برای برداشت برگهای گونه های مختلف گل انگشتانه در اقلیمهای مختلف ضرورت دارد. زیرا ، برداشت برگها در زمان مناسب نقش عمده ای در افزایش عملکرد برگ و مواد موثره آن دارد. یکی از محققان اوایل شهریور را بهترین زمان برای برداشت برگهای طوقه ای گل انگشتانه کرکدار در سال اول رویش می داند. وی متذکر می شود که برگهای برداشت شده در اوایل شهریور از حداکثر مقدار لاناتوزید برخوردارند.

عمده ای دیگر از محققان اوایل مرداد را زمان مناسبی برای برداشت برگهای طوقه ای این گیاه می دانند. تحقیقات نشان می دهد برگهای برداشت شده در فصل پاییز مناسب نیست زیرا این برگها از مواد موثره تهی می باشند.

برگهای گونه های مختلف گل انگشتانه باید در روشنایی روز برداشت شوند. زیرا، گلیکوزیدهای موجود در برگها در تاریکی به سرعت تجزیه می شوند و برگهای برداشت شده در هنگام شب از نظر گلیکوزید بسیار فقیر هستند. یکی از محققان در تحقیقات خود نشان داد که برگهای گل انگشتانه کرکدار در ساعت 11 قبل از ظهر از گلیکوزید غنی هستند و کمترین مقدار مواد موثره در ساعت 23 شب در برگها وجود دارد. در همین مورد طی اظهارات یکی دیگر از پژوهشگران برگهای گل انگشتانه در ساعت 12 ظهر حاوی حداکثر مقدار ماده موثره هستند.

برگها را در سال اول رویش می توان از ناحیه دو تا سه سانتی متری سطح زمین با داس یا ماشین برداشت برگ ، برداشت کرد. چنانچه برگها با این روش برداشت شوند گیاهان در سال دوم رویش به گل خواهند رفت.

فرآیندهای پس از برداشت نقش عمده ای در کمیت و کیفیت مواد موثره برگها دارد. عده ای از پژوهشگران اهمیت فرآیندهای پس از برداشت (خشک کردن ، بسته بندی و انبار کردن) را بر مواد موثره گل انگشتانه به مراتب بیش از فرآیندهای کاشت، داشت و برداشت این گیاه می دانند و اعتقاد دارند بی توجهی در این مرحله به طور بارزی سبب کاهش مواد موثره برگها می شود.

برگها باید در درجه حرارتهای مناسب و در حداقل زمان ممکن خشک شوند. چنانچه برگها در 40 درجه سانتی گراد خشک شوند لاناتوزیدها حداقل زیان ممکن را متحمل می شوند و بیشترین مقدار "لاناتوزید" را از این برگها می توان استحصال کرد. چنانچه گیاهان در 60 تا 80 درجه سانتی گراد خشک شوند "لاناتوزیدها" به طور قابل توجهی تجزیه می شوند در حالی که مقادیر "آلفا و بتا دیگوکسین" افزایش می یابد.

محققان متوجه فعالیت برخی از آنزیمهای تجزیه کننده گلیکوزیدهای گل انگشتانه شده اند. آنها اظهار می کنند اگر برگها پس از برداشت بلافاصله خشک نشوند این آنزیم سبب تجزیه مواد موثره آنها می شود. در این مورد محققان کاربرد بخار الکل را به مدت دو ساعت سبب تثبیت مواد موثره دانسته و معتقدند در این شرایط از فعالیت آنزیمهای تجزیه کننده جلوگیری می شود.

به هر حال رطوبت مجاز پس از خشک شدن برگها 10 تا 12 درصد است. برگهای خشک شده را باید بسته بندی و در مکان کاملا خشک و خنک نگهداری نمود.

مقدار عملکرد برگ خشک سه تا پنج تن در هکتار می باشد.

جمع آوری بذر

چنانچه هدف از کشت گل انگشتانه کرکدار جمع آوری بذر آن باشد باید از برداشت برگها در سال اول رویش خودداری کرد. همچنین نقاطی را که گل انگشتانه کشت شده اند برای جمع آوری بذر می توان نشان کرد و از برداشت برگهای آن خودداری نمود. جهت افزایش عملکرد و کیفیت بذر در اوایل بهار سال دوم رویش ، مقدار 40 تا 50 کیلوگرم در هکتار اکسیدفسفر باید در اختیار گیاهان قرار گیرد. بدین منظور تا مرحله ساقه دهی یک تا دو بار باید به برگردانیدن خاک بین ردیفها به منظور وجین علفهای هرز و تهویه خاک اقدام نمود. به منظور تهیه بذرهای سالم گیاهان آلوده به بیماریهای ویروسی و یا قارچی را باید از زمین خارج کرد.

بذرها از اواخر تابستان (مرداد) می رسند. چ.ن بذرهای رسیده به سهولت از گیاه جدا و به اطراف ریزش می کنند، هنگامی که میوه ها تشکیل شدند باید ساقه های گلدهنده را جدا و در سایه خشک کرد. معمولا میوه ها پس از 7 تا 10 روز کاملا خشک می شوند که باید آنها را بوجاری و بذرها را تمیز نمود.

از هر هکتار زمین زیر کشت گل انگشتانه کرکدار 250 تا 350 کیلوگرم بذر به دست می آید.

محصولات آموزشی در مورد گیاهان دارویی

نرم افزار معرفی 110 گیاه دارویی مهم ایران و جهان

نرم افزار معرفی 110 گیاه دارویی مهم ایران وجهان بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت اتوماتیک و آتوران ) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ ( ویندوز ) کشور… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم های آموزشی کاشت, داشت, برداشت, فرآوری و موارد استفاده  6 گیاه دارویی, آنغوزه, باریجه, گون (کتیرا), بنه (سقز), شیرین بیان, سریش

فيلم هاي آموزشي كاشت، داشت، برداشت، فرآوري و موارد استفاده 6 گياه دارويي آنغوزه، باريجه، گون (كتيرا)، بنه (سقز)، شيرين بيان، سريش

فيلم هاي آموزشي كاشت، داشت، برداشت، فرآوري و موارد استفاده 6 گياه دارويي آنغوزه، باريجه، گون (كتيرا)، بنه (سقز)، شيرين بيان، سريشکاملا به زبان فارسی1… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم مستند گیاهان دارویی, خواص درمانی گیاهان دارویی, گیاهان دارویی در سایر کشورها, نظر متخصصان درباره گیاهان دارویی, طب جایگزین, طب سنتی

فیلم مستند گیاهان دارویی

فیلم مستند گیاهان دارویی دوبله شده به زبان فارسی شامل 1 عدد دی وی دیقابل پخش در دی وی دی پلیر، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزش شناخت گیاهان دارویی, شناخت گیاهان دارویی, شناسایی گیاهان دارویی, گیاهان دارویی, نام علمی گیاهان دارویی, نام فارسی گیاهان دارویی, کاربرد گیاهان دارویی, گیاهان دارویی پرکاربرد, گیاهان دارویی پر مصرف, خشک کردن گیاهان دارویی

نرم افزار شناخت گیاهان دارویی

نرم افزار شناخت گیاهان دارویی با استفاده از منابع معتبر کشور در جهت شناسایی گیاهان دارویی و آشنایی با خواص آنها تهیه و تولید گردید. ۱ عدد سی دی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
آلوئه ورا, تاریخچه آلوئه ورا, مشخصات گیاه شناسی, تکثیر آلوئه ورا, پرورش آلوئه ورا, تولید آلوئه ورا, نگهداری آلوئه ورا, انواع آلوئه ورا, ترکیبات آلوئه ورا, کاربرد آلوئه ورا, مصارف آلوئه ورا, داروخانه کوچک, گیاه معجزه گر, نرم افزار آموزشی آلوئه ورا

نرم افزار آموزشی آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر

نرم افزار آموزشی آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر ۱ عدد سی دی اورجینال در بسته بندی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.