گزینش گیاه

گزینش گیاهانی که خوب با محل در نظر گرفته شده سازگار می شوند و کارکردی را که در منظر برایشان در نظر گرفته می شود انجام می دهند در موفقیت کاشت و سهولت نگهداری آن بسیار مهم است. کیفیت گیاهان جوان نیز عاملی ضروری است.

گزینش گیاه مناسب

از قدیمی ترین ایام مردم گیاهانی را انتخاب نموده،دتکثیر کرده و پرورش داده اند که تصور می کرده اند بر گیاهان دیگر برتری دارند. این گیاهان شامل گیاهان غذایی، گیاهانی که الیاف و دیگر مواد مفید تولید می کردند و گیاهانی که به محیطشان غنا می بخشیدند بوده اند.

مهاجران دانه ها و قلمه های گیاهان مطلوب را به مناطق جدید بردند. کاشفان و سیاحان قدیمی گیاهان را برای اهداف تزیینی و نیز غذا و الیاف به ارمغان می آورند. املاک نجیب زادگان و اشراف زاده ها و باغهای گیاهشناسی اولیه مخزن وسیعی از گیاهان جالب شده که بسیاری از آنها دارای ارزش منظره ای بودند. گیاهان تزیینی به دلیل کیفیت ویژه شان از نظر اندازه، شکل، بافت، رنگ برگ، گلها، میوه و بسیاری مشخصه های دیگر انتخاب شده اند.

بوته ها و درختان کوچک گلدار نظیر رز، کاملیا و یاس درختی به وسیله باغداران آماتور و متخصص پرورش یافتند.

کاشفان گیاه، مؤسسات حکومتی و دارندگان باغهای گیاه شناسی عمدتاً در جستجوی گیاهان غذایی و الیافدار بوده اند، اما بذر گیاهان بسیاری را هم که دارای استعداد منظره ای بوده اند جمع آوری کرده اند.

وزارت کشاورزی آمریکا از طریق ایستگاه های معرفی گیاه خود و تماس با سفارت های خارجی، گیاهان زینتی ثمربخش به دست آورده است: محققین، به ویژه متخصصین بیماری های گیاهی، شروع به جدا کردن گیاهان منظر به خاطر مقاومتشان در برابر بیماریهای جدی خاص، آفات و بی نظمی نمودند. کارگزاران نهالستانها، متخصصان باغبانی باغهای گیاه شناسی، درختکاران، طراحان منظر و باغبانان آماتور گیاهی یافته اند که بهتر از گیاهان انواع دیگر رشد می کنند. ایشان اینها را به محققین معرفی کردند و این نکته را مورد توجه قرار دادند که گیاهان را می توان تحت آزمایش یا بررسی قرار داد.

نخستین تلاشها برای اصلاح درختان منظر در سال 1920 در تلاش برای پرورش درختانی که به بیماری هلندی نارون و بیماری زنگ شاه بلوط مقاوم باشند، شروع شد. اصلاح درخت فرآیندی کند است. برای بیماری هلند 48 سال طول کشید تا نارونی مقاوم به این بیماری پرورش دهند.

اولین کوشش برای ایجاد درختان سایه دار بهتر ژنتیکی برای استفاده در مناطق شهری در باغ گیاه شناسی ملی در سانتامور آمریکا شروع شد.

هدف تولید درختان بهتر در دامنه وسیعی از جنسها با مشخص های رشدی مختلف برای تطبیق با محیطهای شهری است. مقاومت در مقابل بیماریهای عمده و آفات حشره ای، تحمل در برابر عوامل تنش محیطی از اهداف اصلی این اصلاح  می باشد.

با ادامه کوششها و مشارکت افراد بیشتر در تحقیق و بررسی، ما برای انتخاب درختان و گیاهان دیگری که بتوانند خوب رشد کنند، در وضعیت بسیار بهتری خواهیم بود. باید با افرادی که از گیاهان مراقبت می کنند و نزدیک آنها زندگی می کنند مشورت کرد.

مشخصه های ذاتی

گونه گیاهی را باید بر مبنای استفاده های کاربردی آن سازگاری با محل و میزان مراقبتی که نیاز خواهد داشت انتخاب کرد. مثلاً اندازه درخت و برگهای آن برای تمام کارکردهای منظره ای درخت، سازگاری آن با محل مخصوص و مراقبتی که ممکن است نیاز داشته باشد مهم است. از سوی دیگر پوست درخت از لحاظ زیبا شناختی بسیار مورد توجه است. تحمل شرایط محیطی اغلب روی سازگاری گیاه و مراقبت مورد نیاز اثر می گذارد.

گیاهان چندین کارکرد در منظر دارند. ویژگی های معماری آنها می تواند محیطی جهت آسایش ایجاد کند و منظر و فضای چند مرحله ای ایجاد کند. از نظر و دیدگاه مهندسی می توان از گیاهان برای کاهش درخشندگی زیاد، رفت و آمد مستقیم، پالایش هوا، کاهش فرسایش خاک و تخفیف سروصدا استفاده کرد.

گیاهان با خنکی حاصله از تعریق، حایل شدن در برابر نور، انعکاس نور و تابش مجدد نور خورشید و تعدیل باران، مه و نزول برف روی اقلیم منطقه اثر می گذارند.

گیاهان را می توان برای افزایش، کاهش یا هدایت باد مستقر کرد.

برخی از گیاهان با گرده های حساسیت زا و کرک برگ، شیره یا ترشحات سمی و گلها و میوه های بدبوشان برخی افراد حساس را آزار می دهند. اما در محیط ما، استفاده عمده از گیاهان منظر از نظر زیباشناختی است. تنوع شکل، رنگ و بافت آنها به مناظر ما زیبایی، ظرافت و جدابیت می دهد.

بسیاری از عادات رشد و ویژگیهای دارای ارزش کارکردی گیاه ممکن است روی سازگاری گیاه با محلی خاص، نیازهای مراقبتی آن و سهولی ارائه این مراقبت اثر بگذارد.

میزان مراقبت مورد نیاز گونه ها بسیار متغییر است. تحمل تنش برخی گیاهان مستقیماً روی توانایی آنها در سازگاری با محل و میزان مراقبتی که نیاز خواهند داشت اثر می گذارد.

گیاهان روی محل خاص منظر اثر می گذارند و از آن اثر می پذیرند. به ندرت گیاهی تمام کیفیتهای مطلوب را خواهد داشت. در اغلب تصمیم گیریها، معمولا یک نوع سازش خواهد بود

مشخصه های مهم گیاه از نظر تأثیر آنها روی کارکرد منظر، سازگاری با محیط و مراقبت از گیاه عبارتند از:

عادت رشد و اندازه گیاه – اندازه گیاه در مرحله کمال و نهایی – شکل گیاه – سرعت رشد – استحکام چوب – ریشه دهی

عادت رشد و اندازه گیاه: اندازه نهایی گیاه اعم از درخت، بوته، پیچک یا گیاهان کوتاه و باید از لحاظ کاربرد در زمین منظر و طبیعت رویشگاه در نظر گرفته شود. ایا باید گیاه سایه بیفکند، سایه – روشن ایجاد کند، با هدف دیوارسازی به کار رود، جنبه تخفیف دهنده یا تشدید کننده باشد و یا جهت دهنده یا حفاظت کنندگی داشته باشد؟

اندازه گیاه در مرحله کمال و نهایی: که بسیار مهم است زیرا گیاه نباید بیش از فضای اختصاصی داده شده رشد کند. بوته هایی که بیش از حد رشد کرده اند یک مشکل جهانی هستند. طراحی ها از بین می روند، پنجره ها و چشم اندازها مسدود می شوند. پیاده روها شلوغ می شوندو شاخه های پایینی فاقد برگ و بار می شوند. درختانی که در محل خود بسیار بزرگ می شوند ممکن است سنگ جدولها، جویها، پیاده روها و سنگفرش ها را بشکنند، ممکن است بی دلیل روی گیاهان زیرشان سایه بیندازند، مراقبت از آنها هنگامی که بالغ می شوند دشوار است، ممکن است در طوفانها خطرناک باشند، جابه جایی آنها پرهزینه است. یک درخت بزرگ ممکن است برای خاک عمق که در معرض باد است انتخاب بدی باشد. پیچکها ممکن است نیازمند تکیه گاه باشند و اگر بیشتر از محلی معین رشد کنند ممکن است به ساختمانها صدمه بزنند.

شکل گیاه: گونه های درختی و بوته ای ممکن است دارای اشکال متمایزی باشند که دامنه تقریباً نامحدودی از اجزای معماری و کارکردی در اختیار  معمار منظر و درختکار قرار می دهند. پوسته بسیاری از درختان با افزایش قطر تنه، با کشیده شدن و ترک برداشتن طرحهای جالبی ایجاد می کنند. رنگ پوسته، هرچند زیبا می تواند زمینه منظره ای خصوصی را بسیار جلب توجه کند. درخت به طور طبیعی قویتر خواهد بود اگر شاخه های آن روی تنه در فاصله ای خوب از یکدیگر قرار گرفته باشد و اگر شاخه ها دارای شاخه های جانبی و کناری باشند. این مشخصه ها در درخت بلوط ذاتی هستند. با اصلاح مناسب به هنگامی که درخت جوان است می توان بر صفات نامطلوب غلبه کرد، اما اغلب این اصلاح اولیه نادیده گرفته می شود یا بد انجام می شود.

سرعت رشد: مردم معمولاً درختی سریع الرشد می خواهند تا سریعاً سایه بیندازد، مناظر ناخوشایند را بپوشاند، در مقابل باد حفاظت کند و یا فقط جهت زیبایی در منظر کاشته شود. درختان سریع الرشد معمولاً نسبت به محل های نامناسب مقاومت بیشتری دارند و در نهالستان نیز سریعاً رشد می کنند در نتیجه اغلب کارگزاران نهالستانها، معماران منظر، توسعه دهندگان مناطق شهری، صاحبان خانه ها و پرسنل نگهداری منظر آنها را دوست دارند. چگونه کسی می تواند در مورد این صفات اشتباه کند؟

به چند طریق! اغلب درختان سریع الرشد به ابعاد بزرگی می رسند و متحمل عیبهای مربوطه می شوند، درختان سریع الرشد معمولاً دارای چوب ضعیف و در معرض شکستگی شاخه ها هستند، به ویژه در طوفانها، معمولاً عمر عمر درختان سریع الرشد کوتاهتر از درختانی است که سرعت رشدشان معتدلتر است.

استحکام چوب:  ساختار شاخه و استحکام چوب در تعیین توانایی ذاتی درخت در مقابله با باد، طوفانهای یخ و خرابکاری محدود، پیوند نزدیکی دارند.

ریشه دهی: ریشه ها، استقرار، مواد غذایی و آب گیاهان را تأمین می کنند. برای نگهداشتن گیاهان در برابر باد، به ویژه در جایی که خاک مرطوب است، سیستم های ریشه ای عمیق و به ویژه گسترده اساسی است. محل های مرطوب نیازمند گونه هایی هستند که در مقابل مقادیر ناچیز اکسیژن و زیاد دی اکسید کربن در خاک دارای تحمل و نسبت به پوسیدگی ریشه مقاوم باشند.

وجود خاکهای کم عمق، خاکهای دارای لایه های بافتی خاک و بارندگی یا عملیات آبیاری می توانند در ریشه دهی کم عمق دخیل باشند، برخی گونه ها مانند زبان گنجشک، توت و نارون ریشه دهی سطحی دارند. درختان بزرگ با ریشه های سطحی اغلب در معرض سقوط ناشی از باد قرار دارند. ریشه های سطحی برخی از گونه ها مانند نارون و صنوبر به ویژه هنگامی که آسیب می بینند شدیداً رشد می کنند که می توانند یک مشکل باقی یا همیشگی چشم اندازها باشند. گونه های دارای ریشه های کم عمق که اغلب خاک اطراف تنه درخت را بالا می آورند مثل نارون و توت که معمولاً برای ردیفکاری و کاشت درخت در سنگفرش انتخاب نامناسبی هستند.

درخت بید، تبریزی و افرای نقره ای به دلیل داشتن ریشه های مهاجم مشهورند. ریشه ها سریعاً گسترش می یابند و می توانند خطوط سالم فاضلاب را بترکانند و مدخلی برای ریشه های ریزتر ایجاد کنند، که می توانند سریعاًً جرمی الیافی در داخل خطوط منبع فاضلاب مشکل ایجاد کنند. در کشور استرالیا مقررات قانون تأسیسات آبی 100 گونه درخت و بوته را بر می شمارد که نمی توان آنها را نزدیک تر از 2متر به منبع فاضلاب در خیابان کاشت. 95 گونه که نمی توان نزدیکتر از 5/3 متر به منبع قرار داشته باشند. ساختمان و سرعت رشد ریشه های درخت می تواند مشکلات خاصی را در محل لوله های مورد استفاده و جاهایی که لوله های کابل برای سهولت نزدیک یا نزدیک نوار کاشت درختان در امتداد خیابان هستند ایجاد کنند.

محصولات آموزشی مربوط به آبیاری و استفاده بهینه از آب با امکان خرید پستی

مجموعه آموزشی دیم کاری

مجموعه آموزشی دیم کاری

مجموعه آموزشی دیم کاری 1 عدد دی وی دی قابل اجرا در کامپیوتر و لب تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در دی وی دی شامل: فیلم آموزشی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
آبیاری, آبیاری قطره ای, آبیاری تحت فشار, آبیاری بارانی, آبیاری سطحی, آبیاری ثقلی, آبیاری هیدروفیکس, آبیاری هیدروفلوم, آبفشان دوار,آبیاری نبضی, مه آبیاری, آبیاری موضعی, آبیاری قطره ای زیر سطحی, تجهیزات آبیاری

جامع ترین آموزش آبیاری قطره ای

جامع ترین و کاملترین آموزش آبیاری تحت فشار و قطره ای کاملا به زبان فارسی1 عدد دی وی دی قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

محصولات آموزشی مربوط به باغبانی - درختکاری با امکان خرید پستی

صنوبر کاری, کاشت صنوبر, آموزش کاشت صنوبر, فیلم آموزشی صنوبرکاری, نهال صنوبر, قلمه صنوبر, زراعت چوب, درختان سریع الرشد, کسب درآمد از کاشت درخت, جلوگیری از فرسایش خاک

فیلم آموزشی صنوبر کاری – زراعت چوب

فیلم آموزشی صنوبر کاری – زراعت چوب کاملا به زبان فارسی 1 عدد دی وی دی ( اورجینال ) قابل پخش در دی وی دی پلیر، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی درختکاری, فیلم آموزشی نهال کاری, انتخاب نهال, گودال کاشت نهال, خاک برای نهال, قیم برای نهال, نهال های گلدانی, نهال های گونی پیچ, آبیاری نهال, انتخاب نهال مناسب, نهال سالم

نرم افزار آموزشی درختکاری به همراه فیلم آموزشی نهال کاری

نرم افزار آموزشی درختکاری به همراه فیلم آموزشی نهال کاری کاملا به زبان فارسی1 عدد دی وی دی ( اورجینال )قابل اجرا و استفاده در کامپیوتر و لپ تاپ اين… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی کاشت درختان مثمر, کاشت درختان مثمر, کشت درختان مثمر, کاشت درخت در زمین شیب دار, کاشت درخت در زمین کم بازده, استفاده از سوپر جاذب, استفاده از سامانه آبگیر

فیلم آموزشی کاشت درختان مثمر در اراضی شیب دار و کم بازده با استفاده از سامانه های آبگیر و سوپر جاذب ها

فیلم آموزشی کاشت درختان مثمر در اراضی شیب دار و کم بازده با استفاده از سامانه های آبگیر و سوپر جاذب هاکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزش علمی و عملی هرس درختان, هرس درخت, هرس درختان میوه, هرس اصولی درخت, هرس علمی درخت, هرس عملی درخت

فيلم آموزش عملي هرس درختان

فيلم آموزش عملي هرس درختان کاملا به زبان فارسی 1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی تکنیک های پیوندزنی, فیلم آموزشی پیوندزنی, پیوند زدن درختان, انواع پیوند, علل پیوند, وسایل مورد نیاز پیوند, ابزار مورد نیاز پیوند, انتخاب پیوندک, پیوند گردو

فيلم آموزشي تکنیک‌های پیوند زنی + پیوندزنی درختان گردو(2 عدد سی دی)

فيلم آموزشي تکنیک‌های پیوند زنی + پیوندزنی درختان گردو(2 عدد سی دی)کاملا به زبان فارسی 2 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

شناسنامه کتاب

عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده

مشخصات نشر: گلستان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1392.

مشخصات ظاهری: ح، 260 صفحه: مصور.

شابک: 0-75-8926-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: تالیف آندره فابری، ج، بارتولینی، ام. لمباردی، اس جی، کیلیس.

موضوع: زیتون-- تکثیر-- دستنامه ها

شناسه افزوده: فابری، آندرئا

شناسه افزوده: (Fabbri, A. Andrea)

شناسه افزوده: علیزاده، مهدی، 1354 -، مترجم

شناسه افزوده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رده بندی کنگره: 1392 23ر/SB367

رده بندی دیویی: 63/634

شماره کتابشناسی ملی: 3402089

قیمت: 15000 توماناین محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

معرفی کتاب راهنمای ازدیاد زیتون:

کتاب حاضر توسط چهار تن از محققین برجسته ایتالیا و استرالیا نوشته شده وتمامی جنبه­ های ازدیاد زیتون را تشریح نموده است. ابتدا انواع روش­های سنتی ازدیاد، از نقطه نظر تاریخی و فنی مورد بحث واقع شده و سپس به تشریح روش­های مدرن­تر و پرکاربردتر تولید نهال پرداخته شده است. همچنین، مهم­ترین یافته­ های جدید علمی و دستیابی به روش­های نوین که در نتیجه بکارگیری این یافته ­ها حاصل شده، تشریح گردیده است. نویسندگان، عناوین متعدد موجود در کتاب را به گونه­ ای تشریح نموده­ اند که از یک طرف بسیار جامع و کامل بوده و ازطرف دیگر برای هر خواننده ­ای (دانشجویان، کارشناسان و کشاورزان) قابل درک می­باشند. این کتاب عامل ایجاد انگیزه جهت انجام پژوهش­های علمی در حوزه کشاورزی بوده که در سطح جهانی نیز مورد توجه می­باشد. کار بارزش آنها و نیز موضوعات وابسته به آن بسیار غنی بوده و خواننده را تشویق…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.