سویا, کاشت سویا, کشت سویا, مشخصات عمومی سویا, ارقام سویا, بذرشناسی سویا, آبیاری سویا, علف های هرز سویا, آفات سویا, بیماری ها ی سویا, کود دهی سویا, تغذیه گیاهی سویا, به زراعی سویا, برداشت سویا, پس از برداشت سویا, داشت سویا, فراوری سویا, محصولات سویا, فیلم سویا, فیلم آموزشی سویا, نرم افزار آموزشی سویا

نرم افزار آموزشی کاشت سویا

1 عدد سی دی

کاملا به زبان فارسی

بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران)

قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ


دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی دی

این نرم افزار آموزشی که کاملا به زبان فارسی می باشد  شامل آموزش هایی در مورد گیاه شناسی، ارقام و بذرشناسی، مراحل رشد سویا، عملیات کاشت، آبیاری، کنترل علف های هرز، آفت ها، بیماری ها و عملیات برداشت سویا  می باشد.

بر روی دکمه زیر کلیک کنید و این آموزش را بصورت آنلاین پرداخت و دانلود کنید. ( سریع و بدون هزینه پستی )

پرداخت و دانلود

محصولات آموزشی مربوط به زراعت با امکان خرید پستی

سویا, کاشت سویا, کشت سویا, مشخصات عمومی سویا, ارقام سویا, بذرشناسی سویا, آبیاری سویا, علف های هرز سویا, آفات سویا, بیماری ها ی سویا, کود دهی سویا, تغذیه گیاهی سویا, به زراعی سویا, برداشت سویا, پس از برداشت سویا, داشت سویا, فراوری سویا, محصولات سویا, فیلم سویا, فیلم آموزشی سویا, نرم افزار آموزشی سویا

نرم افزار آموزشی کاشت سویا

نرم افزار آموزشی کاشت سویا 1 عدد سی دی کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پنبه, کاشت پنبه, کشت پنبه, مشخصات عمومی پنبه, ارقام پنبه, بذرشناسی پنبه, آبیاری پنبه, علف های هرز پنبه, آفات پنبه, بیماری ها ی پنبه, کود دهی پنبه, تغذیه گیاهی پنبه, به زراعی پنبه, برداشت پنبه, پس از برداشت پنبه, داشت پنبه, فراوری پنبه, محصولات پنبه, فیلم پنبه, فیلم آموزشی پنبه, نرم افزار آموزشی پنبه

نرم افزار آموزشی کاشت پنبه

نرم افزار آموزشی کاشت پنبه 1 عدد سی دی کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت نخود, کشت نخود, مشخصات عمومی نخود, ارقام نخود, بذرشناسی نخود, آبیاری نخود, علف های هرز نخود, آفات نخود, بیماری ها ی نخود, کود دهی نخود, تغذیه گیاهی نخود, به زراعی نخود, برداشت نخود, پس از برداشت نخود, داشت نخود, فراوری نخود, محصولات نخود, فیلم نخود, فیلم آموزشی نخود, نرم افزار آموزشی نخود

نرم افزار آموزشی کاشت نخود

نرم افزار آموزشی کاشت نخود 1 عدد سی دی کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت لوبیا, کشت لوبیا, مشخصات عمومی لوبیا, ارقام لوبیا, بذرشناسی لوبیا, آبیاری لوبیا, علف های هرز لوبیا, آفات لوبیا, بیماری ها ی لوبیا, کود دهی لوبیا, تغذیه گیاهی لوبیا, به زراعی لوبیا, برداشت لوبیا, پس از برداشت لوبیا, داشت لوبیا, فراوری لوبیا, محصولات لوبیا, فیلم لوبیا, فیلم آموزشی لوبیا, نرم افزار آموزشی لوبیا

جامع ترين و كاملترين مجموعه آموزشی کاشت لوبيا

جامع ترين و كاملترين مجموعه آموزشی کاشت لوبيا 1 عدد دی وی دی کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کلزا, کاشت کلزا, کشت کلزا, مشخصات عمومی کلزا, ارقام کلزا, بذرشناسی کلزا, آبیاری کلزا, علف های هرز کلزا, آفات کلزا, بیماری ها ی کلزا, کود دهی کلزا, تغذیه گیاهی کلزا, به زراعی کلزا, برداشت کلزا, پس از برداشت کلزا, داشت کلزا, برداشت کلزا, فراوری کلزا, محصولات کلزا

جامع ترين و كاملترين مجموعه آموزشی کاشت کلزا

جامع ترين و كاملترين مجموعه آموزشی کاشت کلزا 1 عدد دی وی دی ( اورجینال ) کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت گلرنگ, کشت گلرنگ, مشخصات عمومی گلرنگ, ارقام گلرنگ, بذرشناسی گلرنگ, آبیاری گلرنگ, علف های هرز گلرنگ, آفات گلرنگ, بیماری ها ی گلرنگ, کود دهی گلرنگ, تغذیه گیاهی گلرنگ, به زراعی گلرنگ, برداشت گلرنگ, پس از برداشت گلرنگ, داشت گلرنگ, برداشت گلرنگ, فراوری گلرنگ, محصولات گلرنگ

نرم افزار آموزشی کاشت گلرنگ

نرم افزار آموزشی کاشت گلرنگ 1 عدد سی دی کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت گندم, کشت گندم, مشخصات عمومی گندم, ارقام گندم, بذرشناسی گندم, آبیاری گندم, علف های هرز گندم, آفات گندم, بیماری ها ی گندم, کود دهی گندم, تغذیه گیاهی گندم, به زراعی گندم, برداشت گندم, پس از برداشت گندم, داشت گندم, برداشت گندم, فراوری گندم, محصولات گندم

نرم افزار آموزشی کاشت گندم

نرم افزار آموزشی کاشت گندم 1 عدد سی دی کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت چغندر قند, کشت چغندر قند,مشخصات عمومی چغندر قند, ارقام چغندر قند, بذرشناسی چغندر قند, کاشت چغندر قند, آبیاری چغندر قند, علف های هرز چغندر قند, آفات چغندر قند, بیماری ها ی چغندر قند, کود دهی چغندر قند, تغذیه گیاهی چغندر قند, به زراعی چغندر قند, برداشت چغندر قند, پس از برداشت چغندر قند, داشت چغندر قند, برداشت چغندر قند, فراوری چغندر قند, محصولات چغندر قند

نرم افزار آموزشی کاشت چغندر قند

نرم افزار آموزشی کاشت چغندر قند 1 عدد سی دی کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت آفتابگردان, کشت آفتابگردان, داشت آفتابگردان, برداشت آفتابگردان, نرم افزار آفتابگردان, آموزش آفتابگردان, طریقه کاشت آفتابگردان, مشخصات عمومی آفتابگردان, واریته ها ی آفتابگردان, ارقام آفتابگردان, آبیاری آفتابگردان, علف های هرزآفتابگردان, کود آفتابگردان, تغذیه گیاهی آفتابگردان, آفات آفتابگردان, بیماریها ی آفتابگردان

نرم افزار آموزشی کاشت آفتابگردان

نرم افزار آموزشی کاشت آفتابگردان 1 عدد سی دی کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت کنف, کشت کنف, مشخصات عمومی کنف, ارقام کنف, بذرشناسی کنف, آبیاری کنف, علف های هرز کنف, آفات کنف, بیماری ها ی کنف, کود دهی کنف, تغذیه گیاهی کنف, به زراعی کنف, برداشت کنف, پس از برداشت کنف, داشت کنف, برداشت کنف, فراوری کنف, محصولات کنف, كنف, گونی, گياه كنف, الياف گونی, مجموعه آموزشي گياه كنف و مراحل ساخت الياف گوني

فیلم آموزشی کاشت کنف و تولید الیاف از این گیاه

فیلم آموزشی کاشت کنف و تولید الیاف از این گیاه 1 عدد سی دی کاملا به زبان فارسی قابل اجرا در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزش علائم کمبود و بیش بود عناصر غذایی پرمصرف در گیاهان زراعی, ازت, نقش ازت در گیاه, کود اوره, فسفر, نقش فسفر در گیاه, کود منو فسفات, کلسیم, نقش کلسیم در گیاه, پتاسیم, نقش پتاسیم در گیاه, علائم کمبود پتاسیم در گیاه, گوگرد, نمونه برداری از گیاه, نمونه برداری از آب آبیاری, تفسیر نتایج آزمایشگاهی, مصرف بهینه کود

نرم افزار آموزشی علائم کمبود و بیش بودن عناصر غذایی پر مصرف در گیاهان زراعی

نرم افزار آموزشی علائم کمبود و بيش بودن عناصر غذايي پر مصرف در گياهان زراعي (چگونه محصولات کشاورزي غلات حبوبات و سبزیجات سالم و پر بار داشته باشيم)… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ذرت, کاشت ذرت, کشت ذرت, مشخصات عمومی ذرت, ارقام ذرت, بذرشناسی ذرت, آبیاری ذرت, علف های هرز ذرت, آفات ذرت, بیماری ها ی ذرت, کود دهی ذرت, تغذیه گیاهی ذرت, به زراعی ذرت, برداشت ذرت, پس از برداشت ذرت, داشت ذرت, فراوری ذرت, محصولات ذرت, فیلم ذرت, فیلم آموزشی ذرت, نرم افزار آموزشی ذرت

نرم افزار آموزشی کاشت ذرت

نرم افزار آموزشی کاشت ذرت 1 عدد سی دی کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.