کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

فهرست مطالب:

عنوان

صفحه

فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه

 

مقررات ایمنی جهت کار در آزمایشگاه­ها

2

تسهیلات آزمایشگاهی

2

مقررات سطح ایمنی برای کار با گیاهان آزمایشگاهی

2

مقررات ایمنی زیستی برای کار در آزمایشگاه

4

عملیات پیشگیری از آلودگی­های میکروبی

4

عملیات ویژه

5

رفع آلودگي

6

رفع آلودگي از روي ميز كار يا زمين

6

رفع آلودگي از روي بدن

6

حساسيت زاهاي تنفسي

7

نکات ایمنی در رابطه با نیتروژن مایع (LN2)

7

پرتو ماوراء بنفش

9

محافظت در برابر اشعه

9

نحوه كار با لامپ UV

9

موارد ايمني و كار با دستگاه مولد نور ماوراء بنفش UV

10

راه‌هاي حافظت در برابر آلودگي داخلي بدن

11

توصيه­هاي لازم جهت كار با مواد پرتو زا

11

مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشگاه‌ها و سمیت ایجاد شده توسط آنها

12

مواد شيميايي

12

مواد شیمیایی سمی

13

كلروفرم

13

گوانيدين تيوسيانات

13

اكريل آميد

14

مركاپتواتانل

15

اتيديوم برومايد

15

فنل

16

روش­های ذخيره‌سازي مواد آزمایشگاهی

18

فصل دوم: آشنایی با وسایل آزمایشگاهی

 

1- بوته چيني (كروزه چيني)

22

2- شيشه ساعت

23

3- قيف شيشه‌اي

23

4- قیف جدا کننده

24

5- قطره چكان

25

6- بالن ژوژه یا بالن حجمی

26

7- استوانه مدرج

27

8- بشر

28

9- اسپاتول

29

10- بورت

29

11- بالن تقطیری

31

12- ارلن

32

13- قیف بوخنر

33

14-‌هاون چيني

34

15- دسيكاتور

35

16- جا لوله

36

17- پيپت

37

18- پوار اتوماتیک

38

19- پیپت دقیق یا سمپلر

39

20- ویال

44

21- پیپتور

44

فصل سوم: دستگاه‌های آزمایشگاه

 

آشنایی با انواع میکروسکوپ

48

انواع ميكروسكوپ

49

ميكروسكوپ نوری

49

ميكروسكوپ فلوئورسانس

50

ميكروسكوپ مركب

50

ميكروسكوپ استريو

51

ميكروسكوپ الكترونی

51

ميكروسكوپ الكترونی گذاره

52

ميكروسكوپ الكترونی نگاره

53

ميكروسكوپ اشعه ايكس

54

طريقه نگهداری از ميكروسكوپ

54

بررسی و نحوه کار میکروسکوپ نوری

54

اجزای میکروسکوپ نوری

55

توان تفکیک

56

کار با میکروسکوپ

57

آماده کردن نمونه میکروسکوپی

57

طرز نگه داشتن لام و لامل

57

هودهای آزمایشگاهی

59

هودهای میکروبی و کشت سلول

59

هودهای شیمیایی

61

هودهای بیولوژیک

61

دستگاه ترازو

62

ورتکس

65

صفحه گرم کننده (Hot plate)

65

بن ماری (حمام آب)

65

PH متر

66

میکروتوم

68

دستگاه کلونجر

70

دستگاه روتاري بخارکننده چرخان یا روتاری اواپراتور

72

دستگاه مایکروویو

75

دستگاه اتوکلاو

77

دستگاه آون

78

آون هيبريداسيون

79

دستگاه انکوباتورها

80

دستگاه اسپکتروفتومتر

82

مفسر

85

انواع دیگر اسپکتروفتومتر­ها

85

فلم فتومتری

90

دستگاه سوکسله

91

سانتريفوژ

92

نكاتي در رابطه با دستگاه اولتراسانتريفوژ

95

نكات ايمني كار با انواع سانتريفوژ

96

دستگاه  HPLC

101

انواع پمپ

107

فصل چهارم: واحدهای اندازه­گیری و روش‌های رقیق‌سازی

 

واحدهای سیستم متری

116

محلول­هائی که زیاد در آزمایشگاه مورد مصرف است

117

مولاریته چیست

118

رقیق نمودن

122

رابطه حجم و غلظت

123

فصل پنجم: معرف­های شیمیایی

 

1- تهیه آب آهک

126

2- تهیه محلول لوگل یا لگول

126

3- تهیه محلول ید

126

4- تهیه محلول تورنسل

126

5- تهیه محلول هلیانتین(متیل اورانژ)

126

6- تهیه محلول فنل فتالئین

126

7- تهیه محلول نیترات نقره

126

8- تهیه محلول گیمسا

126

9- تهیه محلول فوشین قلیایی

127

10- تهیه محلول کارمن زاجی

127

11- تهیه چسب نشاسته

127

12- تهیه آب ژاول

127

13- تهیه محلول سولفات مس

127

14- تهیه سولفات مس بدون آب

128

15- تهیه محلول سود 10 درصد

128

16- تهیه محلول پتاس 5 درصد

128

17- تهیه اسیدکلریدریک 5/0 نرمال

128

18- تهیه اسیدکلریدریک 1 نرمال

128

19- تهیه محلول بیکربنات پتاسیم

128

20- تهیه آبی تولوئیدین

128

21- تهیه استو کارمن

128

22- تهیه برم تیمول بلو

128

23- تهیه بلودومتیل

129

24- تهیه سبز ید

129

25- تهیه محلول گلوکز 1 درصد

129

26- تهیه کشت مخمر

129

27- تهیه کشت پارامس

129

28- تهیه محلول پپسین

129

29- تهیه معرف بیوره

129

30- تهیه محلول قرمز کنگو

129

31- تهیه قرمز خنثی

129

32- تهیه محلول فیکساتور

130

33- تهیه محلول سبز متیل

130

34- تهیه محلول بندکیت کیفی

130

35- تهیه فهلینک A

130

36- تهیه فهلینگ B

130

37- تهیه محلول بیسمارک

130

38- تهیه اسیدکلریدریک رقيق

130

39- تهیه محلول جهت شمارش گلبول‌های قرمز

131

40- محلول 30% کلرور کبالت

131

41- تهیه سود رقیق

131

42- تهیه معرف تالن (محلول نیترات نقره آمونیاکی)

131

43- تهیه معرف شیف

131

44- تهیه محلول لوکاس

131

فصل ششم: رنگ­آمیزی بافت­ها

 

تهیه نمونه­های گیاهی برای بررسي بافت شناسی

134

تهيه نمونه­هاي گياهي از ساقه وريشه گياهان تک لپه و دو لپه

135

رنگ آميزي ساده بافت­هاي گياهي

135

رنگ‌آميزي مضاعف بافت­هاي گياهي

135

فصل  هفتم: روش­های استریل

 

استریل کردن و ضدعفونی

138

روش­های رایج سترون کردن

138

خشك شدن لوازم استريل

138

روش­های فیریکی استریل‌کردن

139

ضدعفونی بذرها

140

ضدعفونی داخلی بذرها

140

فصل هشتم: اندازه­گیری خصوصیات فیزیکی

 

اندازه­گیری طول، عرض و ضخامت

142

اندازه­گیری میانگین قطر هندسی

142

اندازه­گیری حجم

143

اندازه­گیری حجم

143

اندازه­گیری کرویت

143

اندازه­گیری سطح

144

جرم، حجم و جرم حجمي

144

اندازه­گیری وزن تر میوه

145

فصل نهم: اندازه­گیری رنگدانه­های گیاهی

 

اندازه‌گيري کلروفيل

148

اندازه‌گيري کارتنوئید

149

اندازه­گیری کاروتنوئيد

150

اندازه­گیری کلروفیل و کارتنوئید با روش آرنون

151

اندازه­گیری محتوای کلروفیل و کاروتنوئید کل

152

اندازه­گيري آنتوسيانين

153

اندازه­گیری آنتوسیانین

154

اندازه‌گیری لیکوپن

156

فصل دهم: اندازه­گیری خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی گیاهان

 

اندازه­گیری رطوبت

160

اندازه­گیری خاکستر

160

اندازه­گیری سفتي گوشت ميوه

161

اندازه­گیری درصد آب میوه

161

هدایت الکتریکی (EC) آب میوه

161

اندازه­گیری درجه اسیدی (pH) آب­میوه

162

اندازه­گیری مواد جامد محلول آب ­میوه

163

اندازه­گیری فیبر خام

164

اسیدیته قابل تیتراسیون

165

اسيديته قابل تيتراسيون در انار

166

اندازه­گیری اسید تارتاریک در انگور

167

اندازه­گیری شاخص طعم میوه

167

اندازه­گیری ويتامين ث در انار

168

اندازه­گیری ویتامین ث آب میوه به روش تیتراسیون

170

اندازه­گیری ویتامین C با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

171

اندازه­گیری ویتامین E

173

اندازه­گیری چربی

175

اندازه­گیری پروتئین

176

تعیین نوع و درصد اسیدهای چرب

177

استخراج چربی و متیله­کردن اسیدهای چرب

177

استخراج قند محلول کل با روش آنترون

178

استخراج قند محلول کل با روش فنل-اسیدسولفوریک

179

اندازه‌گیری قندهای احیایی (گلوکز)

182

اندازه‌گیری قندهای احیا به روش دی نیترو سالیسیلیک اسید

182

اندازه‌گیری قندهای غیر احیا (ساکارز)

184

اندازه‌گیری نشاسته

185

استخراج و اندازه‌گیری قندهای محلول (قند کل، ساکارز، گلوگز و فروکتوز)

186

استخراج قندهاي محلول

187

اندازه‌گيري قند كل

187

اندازه‌گيري قندهاي احيايي

189

اندازه‌گيري قندهاي غيراحيايي

190

اندازه‌گيري فروكتوز

192

استخراج و اندازه‌گيري نشاسته

193

اندازه­گیری پکتین

194

اندازه‌گیری میزان پرولین

196

اندازه­گیری تانن

197

اندازه­گیری محتوای نسبی آب برگ

197

اندازه­گیری نشت الکترولیت

198

اندازه­گيري كلر (كلر سنجي)

198

اندازه­گیری روغن در گیاهان

200

روش سوکسله

200

روش سانتریفیوژ

200

اندازه­گیری ارزش پراکسید روغن

201

اندازه­گیری ضریب شکست

201

اندازه‌گیری اسید چرب آزاد

202

تعیین مقدار کلروفیل و کارتنوئید روغن

202

اندازه­گیری ضریب خاموشی

203

فصل یازدهم: روش‌های اندازه­گیری متابولیت­های ثانویه

 

استخراج فنل و فلاونوئیدها

206

اندازه­گیری ترکیبات فنولی کل

206

اندازه‌گيري محتواي فلاونوئيد

207

اندازه‌گیری فعالیت آنتی‌اکسیدانی توسط به دام اندازی رادیکال (DPPH)

208

تهیه عصاره متانولی برای اندازه­گیری فعالیت آنتی­اکسیدانی، تعیین فنل و فلاونوئید کل عصاره خام گیاه

209

اندازه­گیری فنل کل

209

اندازه­گیری فلاونوئید کل

211

ارزیابی فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره­های گیاهی از قدرت کاهندگی

214

اندازه­گیری فعالیت آنتی­اکسیدانی با استفاده از معرف DPPH

216

اندازه­گیری فعالیت آنتی­اکسیدانی با استفاده از معرف بتاکاروتن- لینولئیک­اسید

217

اندازه­گیری محتوای لوتئولین و کوئرستین در عصاره­های گیاهی

218

اندازه­گیری اثر مهاری عصاره­ گیاهی بر فعالیت آنزیم زانتین اکسیداز

210

اندازه‌گیری اسید کلروجنیک و اسید کافئیک با استفاده از دستگاه HPLC

221

تهیه نمودار کالیبراسیون برای اسید کلروجنیک و اسید کافئیک

222

تزریق نمونه گیاهی

223

اندازه­گیری الئوروپین با استفاده از دستگاه HPLC

224

تزریق نمونه­ها

226

اندازه‌گیری روتین

227

اندازه­گيري فرولیک اسيد و پی­کوماریک اسيد با استفاده از دستگاه HPLC

228

اندازه­گیری عدد پراکسید

231

اندازه­گیری عدد تیو­باربیتوریک اسید

232

اسانس‌های گیاهی

232

تفاوت اسانس‌ها با روغن‌های غیرفرار

233

شیمی اسانس­ها

234

هيدروکربن‌‌ها

234

الکل‌ها

234

آلدئيدها

235

فنل­ها

235

تقسیم بندی اسانس‌ها بر اساس ساختار شیمیایی

236

فنیل پروپن‌ها

237

فعالیت زیستی اسانس­ها

237

خاصیت ضداکسایشی اسانس­ها

238

فعالیت ضد باکتریایی اسانس‌ها

238

فعاليت ضد قارچي اسانس‌ها

239

استخراج و اندازه­گيري اسانس

240

جمع‌آوری گياه و استخراج اسانس گلبرگ­ها (عصاره مطلق و کانکريت)

242

شناسايي ترکيب­های تشکيل‌دهنده

242

مشخصات دستگاه‌های مورد استفاده

242

فصل دوازدهم: اندازه­گیری فعالیت آنزیم­های گیاهی

 

سنجش فعالیت برخی آنزیم­ها

246

آنزیم­های آلفا و بتا آمیلاز

246

سنجش فعالیت آلفا آمیلاز

247

سنجش فعالیت بتا آمیلاز

247

سنجش فعالیت آنزیم اینورتاز

248

سنجش فعاليت آنزيم پراكسيداز

249

سنجش فعاليت آنزيم كاتالاز

250

سنجش آنزیم پلی فنل اکسیداز

251

روش تهیه عصاره آنزیمی برگ

252

تعیین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز

252

تعیین میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز

253

اندازه‌گيري گليسين بتائين (GB)

253

فصل  سیزدهم: اندازه­گیری برخی از شاخص­های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی رشدی گیاهان

 

تعیین درصد میزان کلونیزاسیون قارچ­ها در ریشه

256

اندازه­گیری درجه تغییر، رنگ میوه و سوختگی برگ ناشی از تنش­ها در گیاهان

256

بررسی گیاهان بر مقاومت به بيماری سفيدک پودری

256

محاسبه شاخص‏های رشد گیاهان

257

فتوسنتز

257

اندازه­گیری رنگ

265

تنفس سنج نوع سرنگی

266

بررسی­های مربوط به گرده­افشانی در گیاهان و مسائل مربوط به گامت­های نر و ماده و سیتولوژی

267

اندازه‌گيری زنده مانی دانه گرده

267

بررسی تأثير ساکاروز و اسيد بوريک برميزان جوانه زنی دانه گرده

267

بهينه‌سازی کشت ميکروسپور رز

268

محيط‌های شستشو

269

بررسی سیتولوژی گیاهان

272

رنگ‌آميزی هسته توسط DAPI

272

رنگ‌آميزی با DAPI

272

مطالعه گرده­افشانی و محاسبه شاخص خودناسازگاری

273

جمع­آوری دانه­های گرده

274

مطالعه درصد دانه­های گرده­ی زنده با روش رنگ­آمیزی

274

جوانه‌دار کردن بذور و تهیه ریشه

275

نمونه‌برداری از کالوس­های حاصل از کشت بافت

275

آزمایش­های سیتوژنتیک

275

پیش تیمار با محلول هیدروکسی کینولین

276

پیش تیمار با محلول α- برومونفتالین

276

پیش تیمار با آب سرد

276

تهیه محلول کارنوی

277

رنگ‌آمیزی

278

تهیه رنگ استوکارمن

279

تهیه رنگ اورسئین استیک

280

اسکواش

280

نگهداری اسلاید

280

بررسی میکروسکوپی

280

شمارش تعداد کروموزوم‌ها و عکس‌برداری

281

کشت باکتری‌های، آلوده‌کننده و یا همزیست با گیاهان و روش­های متداول آن

281

تعریف محیط کشت

281

انواع محیط کشت

281

محیط‌های کشت انتخابی

282

محیط‌های افتراقی

282

محیط­های غنی­کننده

283

محیط کشت کامل

283

آگار چیست

283

انواع کشت باکتری

284

روش کشت باکتری در محیط کشت مایع

284

روش کشت باکتری در محیط جامد

285

روش کشت عمقی در لوله

285

روش کشت در سطح شیبدار در لوله

285

روش تهیه محیط­های کشت

286

روش تهیه محیط پیش ریخته

286

روش کشت خطی

287

کشت سطحی

287

کشت آمیخته یا پورپلیت

287

فصل چهاردهم: اندازه­گیری DNA و RNA

 

آماده­سازی نمونه برای استخراج دی­ان­ای

290

استخراج دی­ان­ای

290

تعيين كميت و كيفيت دی­ان­ای استخراج شده

292

استخراج RNA

294

تعيين كميت و كيفيت RNA

295

فصل  پانزدهم: اندازه­گیری برخی عناصر معدنی و آلی در  بافت­های گیاهی

 

روش تهیه­ عصاره­ بافت گیاهی جهت اندازه­گیری عناصر

298

اندازه­گیری پتاسیم در بافت­های گیاهی

298

اندازه­گیری فسفر در بافت­های گیاهی به روش اولسن

298

اندازه­گیری کلسیم و منیزیم در عصاره­ی بافت گیاهی

299

اندازه­گیری ازت کل در بافت­های گیاهی با روش کجلدال

299

اندازه­گیری عناصر کم مصرف

300

فصل  شانزدهم: اندازه­گیری برخی از شاخص­های مربوط به بذر

 

آزمون­های مربوط به بذور

302

مشخص نمودن درصد خلوص بذر

302

آزمون قوه نامیه بذر (قدرت جوانه­زدن)

302

ارزش حقیقی بذر

303

آزمون سرعت جوانه‌زنی بذرهای

303

ضریب سرعت جوانه زنی

304

ارزش جوانه‌زنی بذر

304

آزمون تترازولیوم

305

منابع

307

 

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.