فهرست مطلب

پروتئین ها و اسید های آمینه:

حدود 100 اسید آمینه  تا کنون شناسایی شده و حدود 20 تا در ساختمان پروتئین شرکت دارند . بیشتر اسیدهای آمینه که در بدن موجود زنده وجود دارند به صورت ترکیبی اند . بیشتر اسید های آمینه دارای خاصیت نوری بوده و اکثراً به صورت L هستند . به استثنای گلایسین که خاصیت نوری ندارد .

اسید های آمینه را بر اساس قسمت R به چند دسته تقسیم می کنند :

1-     اسید های آمینه ی خطی Oliphate

2-     بر مبنای اسیدی یا بازی بودن ، داشتن hydroxyl , sulphur ,    آروماتیک بودن یا نبودن

3-     بر مبنای آبدوست یا آبگریز بودن

Hydrophobic  ß غیر قطبی  خطی مثل والین ، لوسین ، ایزولوسین ، پرولین ، آلانین

معطر (حلقوی ) مثل تریپتوفان

گوگرد دار مثل متیونین

ß قطبی : می توانند در آب ایجاد پیوند هیدروژنی کنند و حل شوند مثل : گلوتامین – آسپارژین – تایروزین – سیستئین – تربونین – سرین – گلایسین

4-     اسید های آمینه ی دارای دو عامل اسیدی  مثل اسید آسپارتیک و اسید گلوتامیک

5-     اسید های آمینه ی دارای 2 عامل آمینی مثل آسپارژین و گلوتامین

6-      اسید های آمینه ی گوگرد دار  مثل سیستین – سیستئین و متیونین

7-     اسید های آمینه ی آروماتیک یا معطر مثل فنیل آلانین ، تیروزین ، تریپتوفان

در بیو سنتز آمینو اسید ها دو اصطلاح مطرح است :

1- Essential Amino Acid  اسید های آمینه ی ضروری

در بدن ساخته نمی شوند و باید حتماً از طریق جیره ی غذایی به حیوان یا انسان داده می شود .

2- Non Essential Amino Acid  اسید های آمینه ی غیر ضروری

در بدن ساخته می شوند  و نیازی به گنجاندن در جیره ی غذایی نیست . از سایر اسید های آمینه ساخته می شوند .

در اوایل زندگی که بر اثر رشد تعداد سلول ها زیاد می شوند احتیاج به اسید های آمینه زیاد تر است . در سنین بالا ذخیره ی پروتئین را داریم .

Biological Value

نشان می دهد که چه مقدار از موادی که حیوان مصرف کرده است هضم و جذب شده و وارد سلول می شود  و مورد استفاده قرار گرفته و چه مقدار بیو سنتز شده و چه مقدار در بدن باقی می ماند .

ارزش بیولوژیکی تخم مرغ 96% > شیر > گوشت

اوره ی موجود در ادرار منشا اسید های آمینه ای را دارد که جذب نشده اند .

بعضی از اسید های آمینه در ساختار پروتئین نقش ندارند و در سایر ترکیباتند و باعث مشکلات در تغذیه ی انسان و دام می شوند . بقیه اسید های آمینه که به صورت آزاد هستند و ممکن است برای بدن ما سمی باشند .

Canavanin AA

ساختاری مشابه آرژنین دارد و در برخی از لوبیا ها وجود دارد ß مصرف ß جایگزین آرژنین می شود ß خاصیت پروتئین کاملاً عوض شده و ایجاد مسمومیت می کند

Selenium containing AA:

اگر گیاه در زمین هایی رشد کند که میزان گوگرد آن کم و سلنیم آن زیاد باشد ، سلنیوم جایگزین گوگرد در اسید های آمینه ی گوگرد دار می شود و ساختار اسید آمینه را عوض می کند .

Mimosin

اگر گیاهان لگومینه در مناطق حاره ای رشد کنند ، مصرف آن ها  باعث مسمومیت دام می شود .

Latyrogen

در نخود وجود دارد و باعث بیماری های عصبی می شود . در انسان باعث بد شکل شدن قوس پا ها می شود . ساختمانی مشابه لایزین دارد و در پروتئین به جای لایزین می نشیند

Methyl cystein sulfoxid

در سیر و پیاز وجود دارد و باعث کم خونی و آنمی می شود .

Alkaloides

هزاران آلکالوئید در جهان شناخته شده ولی نقش آن ها کاملاً به اثبات نرسیده است . تصور می شود مثل ANF عمل کنند . مثل تانن – گاسیول – گلوکوزوئید – سیانوژن – ساپونین

اسید های آمینه ی فنولیک ( دارای ساختمان حلقوی )

موجب مقاومت در گیاهان می شوند . مثل تانن

آنتی سیانین ها : موجب رنگ شدن ترکیبات گیاهی می شوند مثل برگها ، میوه ها و ... به جز هویج

خواص اسید های آمینه :

1-   به دلیل دارا بودن عامل اسیدی و بازی در آب یونیزه شده و تولید باز مزدوج می کنند . هر اسید آمینه دارای 2 عامل تجزیه است و هر دو اسیدی هستند  هر چند که اسید اول هزاران بار قوی تر از اسید دوم است . . هر اسید آمینه ای دارای یک نقطه ی ایزو الکتریک است که در آن نقطه تعداد بار های مثبت و منفی که در نتیجه ی یونیزاسیون بدست می آید با هم برابرند ، که آن PH ایزو الکتریک است .

مثال : PH گروه کربوکسیل آلانین 2.34 است در حالی که برای گروه آمینی 9.69 است .  PH ایزو الکتریک چقدر است ؟     جواب  = 6.02

2- استری شدن : اسید + الکل   - اسید های چرب استر گلیسرول هستند اسید های آمینه با اتانول و سایر الکلها استر می شوند

٣- آسیلایون : اسید + اسید آلی از دید بیولوژیکی در بدن مهم است ß سموم تولیدی + اسید آمینه ها ß دفع

شناسایی اسید های آمینه : مهمترین روش استفاده از HPLC  است

سید های آمینه و پروتئین ها : زمانی که اسید های آمینه با هم باند شوند ترکیباتی به نام پپتید بوجود می آورند باند ایجاد شده بین H و OH بوجود می آید – به این واکنش ها که با آزاد شدن آب همراه است واکنش های تغلیظی می گوییم .

دی پپتید = دو اسید آمینه   ، الیگو پپتید = 10-2 اسید آمینه   پلی پپتید = بیش از 10 آمینو اسید

بعضی از پپتید ها دارای خاصیت آنتی باکتریایی هستند . در گیاهان حشرات و .. وجود دارند .

در مغز پپتیدی به نام انکوفالین بوجود می آید که به عنوان مسکن به کار می رود

زمانی که وزن مولکولی زنجیره ی پپتیدی بیش از 5000 باشد دیگر به آن پپتید نمی گوییم و از آن به عنوان پروتئین یاد می کنیم

مهمترین نقش های پروتئین ها :

1-     پروتئین های انتقال دهنده  مثل هموگلوبین ، میو گلوبین و ترانسفرین ها

2-     پروتئین های شکل دهنده مثل  اکتین ، میوزین ، توبولین و کلاژن که خاصیت الاستیکی دارند

3-     پروتئین هایی که نقش باز کردن کد های ژنتیکی را دارند مثل بیان کننده های ژنی

4-     Transfication  ها

5-     پروتئین هایی که نقش آنزیمی دارند ( قسمتی از آنزیم را که پروتئین است Apoenzyme می نامیم)

6-      پروتئین های ایمنی زا مثل ایمونو گلوبین ها

7-     پروتئین هایی که در انعقاد خون نقش دارند مثل فیبرین

8-     هورمون های پروتئینی

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.