فهرست مطلب

آناناس

خانواده :  Bromeliaceae

نام لاتین :pineapple

نام علمی :Ananascomosus

 

تاریخچه

موطن اصلی آناناس آمریكای مركزی می‌باشد. گیاهی تك‌لپه‌ای، گرمسیری و علفی چندساله است. دارای یك گل‌آذین و میوه انتهایی بوده و مشخصه اصلی این خانواده گلدهی شاخساره برای یك‌بار است. آناناس به وسیله پاجوش‌هایی كه از پایه ساقه بلند می‌شود جایگزین می‌گردد. از نظر سیستم ریشه‌ای، ریشه‌های آن سطحی، محدود و نابجا بوده و به شكل افقی تا 60 سانتی‌متر و عمق تا یك متر گسترش دارند. وقتی پاجوش‌ها را می‌كاریم ریشه‌ها در اعماق پایین‌تر قرار می‌گیرند، ولی اگر ساقه جوش‌ها و تنه جوش‌ها را بكاریم ریشه‌های آن بالاتر آمده و در سطح خاك قرار می‌گیرد و به خاطر بالا بودن ریشه‌ها و سطحی بودن آنها مزرعه آناناس را هر 4-3 سال یك‌بار تجدید می‌كنند.

 

آناناس مثل موز ساقه كاذب دارد كه از به هم پیوستن دمبرگ‌ها بوجود می‌آید. برگ‌ها از ساقه بزرگترند، رنگ برگ‌ها معمولاً در قسمت فوقانی قرمز ابلق و در سطح زیرین خاكستری نقره‌ای است. تعداد برگ‌ها به 80-60 عدد می‌رسد. ساختمان برگ طوری است كه در سطح رویی فاقد روزنه بوده و در سطح زیرین دارای روزنه است. در هر میلیمتر مربع برگ 85-70 روزنه دارد. یكی از سلول‌های كناری روزنه رشد كرده و به‌صورت در پوش روی روزنه قرار می‌گیرد این درپوش به "صفحه تریكوم" معروف است. لذا تعرق را به حداقل می‌رساند. برگ‌ها به شكل روزت هستند. همچنین برگ‌ها نوك تیز و پهن هستند . برگ‌ها كمی فرورفته بوده و آب را به سطح پایین و ریشه‌ها هدایت می‌كنند. حاشیه برگ‌ها در برخی ارقام دارای مقداری خار است، این خارها هرقدر كمتر و نرم‌تر باشند بهتر است. در كولتیوارهای اصلاح شده كمتر و نرم‌ترند. برگ‌ها قبل از گلدهی باز می‌شوند. جوانه انتهايي ساه گل را به‌وجود مي‌آورد.گل‌های آناناس دوجنسی و كامل است. یعنی اعضای گل 3 یا مضربی از 3 است. 3 كاسبرگ، 3 گلبرگ و 6 پرچم و یك مادگی دارد و تخمدان 3 برچه‌ای دارد. گل‌آذین آن 200-100 گل دارد كه باعث تشكیل میوه مركب می‌شود كه syncarpe ناميده دارد. گل‌ها دارای شهد است هر میوه مركب از چند گل جدا از هم تشكیل شده كه بر روی یك گل‌آذین متراكم قرار دارند. مثل توت سفید، انجیر و آناناس. در آناناس میوه مركب، تركیب میوه‌چه‌های شبیه سته، پایه كاسبرگ‌ها و براكته‌های گل می‌باشد. میوه رسيده شبیه میوه كاج بوده ولی ابعاد آن فرق می‌كند به‌طور متوسط عریض‌ترین قسمت در ته میوه است. وزن میوه حدوداً میانگین 2/2 كیلوگرم است (در رقم Cayenne).

 

آناناس

گوشت میوه رسیده سفید تا زرد است. قسمت خوراكی میوه 60% كل میوه را تشكیل می‌دهد و 85% قسمت خوراكی میوه را آب تشكيل مى‌دهد. در بالای میوه تاج (crown) میوه وجود دارد. كه حاوی 50-15عدد برگ است و از این قسمت نیز برای ازدیاد استفاده می‌كنند. فایده دیگر crown این است كه سایه روی میوه در حال نمو ایجاد می‌كند و لذا احتمال آفتاب سوختگی میوه را كاهش می‌دهد. زیر میوه تنه جوش یا slip  وجود دارد ودر كنار برگ‌ها پاجوش ديده مي‌شود. همچنین بر روی ریشه پاجوش‌های زیرزمینی توليد مي‌گردد.

 

از نظر آب و هوا آناناس در هوای 35-16 درجه سانتی‌گراد رشد می‌كند.  بهترین دما برای آن 26-20 درجه سانتی‌گراد بوده و دمای بالا و پایین در كیفیت و نسبت قند به اسید میوه تأثیر می‌گذارد . مقاومت رقم Queen نسبت به تغییرات دما از رقم Cayenne بیشتر است. آناناس تا حدی به خشكی مقاوم است و جزو گیاهان CAM به حساب می‌آید. رطوبت بالای هوا، شب‌های خنك و نور كامل خورشید را می‌پسندد و دلیل مقاومت به خشكی آن یكی به خاطر ساختمان برگ و دیگری جزو گیاهان CAM بودن است.

 

از نظر خاك، خاكی با عمق متوسط 1 – 5/0 متر با زهكش خوب و بافت لوم رسی شنی یا بافت شنی را می‌پسندد. بهترین pH برای آن حالت اسیدی است كه محدوده 6/5 – 5/4 برای آن مناسب است. البته در برخی از منابع محدوده 5/6 – 5 را نوشته‌اند، ولی در حالت كلی شرایط اسیدی خاك و خاك‌های با زهكشی خوب را می‌پسندد. به زهكشی پایین خیلی حساس هستند. Ec كمتر از des/m 5/0 براي پرورش آن مناسب است. در خاك بایستی مقدار زیادی مواد آلی و پتاسیم وجود داشته و خاك باید غنی و حاصلخیز باشد تا تولید خوب وجود داشته باشد. خاك‌هایی با میزان بالای آلومینیوم و منگنز را تحمل می‌كنند و موادآلی و پتاسیم زیاد برای تولید حداكثر محصول ضروری است.

 

گرده‌افشانی و تشكیل میوه

در ارقام تجاری به دلیل اتواستریل بودن یا خود عقیم بودن گل‌ها، خودناسازگاری وجود دارد و به همین خاطر به طریقه پارتنوكارپی میوه می‌دهند در ارقام وحشی حالت عقیمی كم است و تعدادی از گل‌ها می‌توانند تلقیح شده و دانه‌های سفتی تولید كنند و پارتنوكارپي اختياري بوده و اگر گرده افشاني شود توليد دانه مي‌كند. گرده‌افشانی توسط مرغ مگس‌خوار و پرنده شهدخوار انجام می‌شود. آناناس‌های اهلی یا تجاری تریپلوئید هستند و در اثر جهش از آناناس‌هاى دیپلوئیدها به‌وجود آمده‌اند. برای زودرسی و یكنواختی تشكیل میوه از هورمون‌هایی نظیر اتیلن و نفتالین استیك اسید استفاده می‌كنند.

 

آناناس

بحث مهمی كه در آناناس وجود دارد ازدیاد آن است كه به طریقه غیرجنسی صورت می‌گیرد و در آن از 4 نوع نمونه گیاهی از 4 قسمت گیاه استفاده می‌شود.

 


 

Slip

شاخساره‌های برگ‌دارى هستند كه در زیر میوه قرار داشته و متصل به دم میوه هستند كه عمدتاً هم در نزدیكی ته میوه دیده می‌شوند. زمانیكه نصف میوه رشد كرد ظاهر می‌شوند. اندازه و تعداد slip ها بسته به سلامت گیاه فرق می‌كند. آنها را 3-2 ماه بعد از برداشت میوه جمع‌آوری می‌كنند. البته متداول‌ترین اندام ازدیاد آناناس هستند و عمدتاً 20-18 ماه پس از كاشت میوه می‌دهند. البته برخی منابع این عدد را 16-14 ماه بیان می‌كنند.

 

Ground sucker  یا پاجوش زمینی

اندام تكثیری كه از جوانه‌های جانبی روی ساقه از محل طوقه تولید می‌شود و معمولاً 14-12 ماه پس از كاشت تولید میوه می‌كند. این پاجوش‌ها دارای برگ‌های طویلی بوده و از انتهای تحتانی این پاجوش‌ها ریشه‌ها خارج شده و در زمین نفوذ می‌كند. اما چون این پاجوش‌ها ضعیف هستند كمتر در ازدیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

Side shoot or sucker

به شاخساره‌هایي كه از جوانه‌های محوری روی ساقه ويا از قسمت بالایی ساقه و بالای سطح خاك ایجاد می‌شود، اطلاق مى‌گردد. در عرض 17-15 ماه پس از كاشت میوه می‌دهد. آنها را بعد از برداشت میوه از ساقه جدا می‌کنند و موقع جمع‌آوری بزرگتر از تاج و slip هستند. مهمترین مشكل پاجوش‌ها این است كه میوه‌ها یكنواخت نمی‌رسند یعنی میوه‌ها در دوره‌های مختلف رسیده و هزینه‌های برداشت زیاد خواهد بود.

 

Crown یا تاج

ساقه كوتاه و برگ‌های رشد كرده از بالای میوه هستند. 24 ماه بعد از كاشت، میوه می‌دهند و در بعضی از منابع این زمان را 22 ماه ذكر كرده‌اند. ریشه‌دهی آن نسبت به تنه جوش یا slip خوب است. چون ذخایر خوبی دارد. در زمان برداشت میوه، آن را از میوه جدا كرده، خشك می‌كنند، در قارچ كش غوطه ور می‌كنند، بعد آنها را هرس می‌كنند، وزن كرده و درجه‌بندی می‌كنند. آنها براساس وزن درجه‌بندی می‌شوند تا تنوع به حداقل برسد.  میوه‌های تازه با تاج فروخته می‌شوند ولی آناناس‌هايی كه فرآوری مي‌شوند تاج‌هايشان برای ازدیاد بكار می‌رود. بین 4 مورد ذكر شده تاج، Slip و پاجوش بيشتر برای ازدیاد استفاده می‌شود و بین این سه، تاج‌ها به دليل  سیستم ریشه‌ای خوب و ذخایر غذايى ‌مناسب، در برخی از كشورها ترجیح داده می‌شوند. چون ریشه‌های آنها بهتر از slipاست. ولی در اكثر منابع می‌نویسند كه slipها را برای آناناس‌كاری‌های تجاری و در سطوح كم بیشتر از crown استفاده می‌كنند.

 

Slipها زمانیكه 50% میوه نمو كرد ظاهر می‌شوند. خصوصیت slip این است كه مدت انبار و ذخیره آن طولانی است و در كشت بافت نیز بهترین ریزنمونه‌های ازدیادی را تولید می‌كند. اما Suckerها موقع جمع‌آوری بزرگتر از slipها و تاج هستند. عیب آن این است كه رسیدن میوه یكنواخت نیست و از نظر زمان برداشت تاج‌ها دیررس‌تر از slipها است. به خاطر تفاوت‌هايي (مخصوصاً از نظر زمان میوه‌دهی) كه در بین این اندام‌های ازدیادی رویشی وجود دارد هیچگاه در یك مزرعه سه نوع ماده ازدیادی استفاده نمی‌شود. بهترین و متداول‌ترین روش استفاده از slip و تاج است. در اكثر موارد از slip استفاده می‌كنند ولی در برخی كشورها تاج را ترجیح می‌دهند. در موقع ازدیاد بعد از جداكردن اندام‌های ازدیادی آنها را بایستی درمعرض هوا قرار دهيم. مدت این كار یك یا چند هفته بعد از بریدن آنها از گیاه مادری است. این امر باعث ايجاد یك لایه كالوس در سطح بریده شده مى‌شود و پوسیدگی ناشی از حمله میكروارگانیسم‌ها را بعد از كاشت كاهش می‌دهد. كاشت آناناس در شروع یا طول فصل بارندگی انجام می‌گیرد و درجاهایی كه بارش مداوم وجود دارد در هر موقع از سال می‌توانیم آن را بكاریم.

 

سیكل زندگی آناناس

4-3 سال طول می‌كشد و معمولاً بعد از اینكه اولین میوه‌های حاصل از ازدیاد برداشت شد بعد از این مرحله از پایه گیاه اصلی 3-0 شاخساره بوجود می‌آید. معمولاً طول زمان از كشت تا تولید 24-15 ماه است. این شاخساره‌هایی كه در پایه گیاه بعد از محصول اصلی تولید می‌شوند رشد كرده و گیاهان جدیدی را تولید می‌كنند كه محصول حاصل از این suckerها در حدود 1 سال بعد تولید می‌شود  كه به آن "First ratoon crop" می‌گویند. با تولید اولین ratoon crop گیاه یك سیكل جدید را از اندام ازدیادی نظیر slip یا تاج تا تولید محصول اقتصادی طی می‌كند. اگر گیاه قوی باشد دومین محصول حاصل از پاجوش‌ها نیز بر روی گیاه تولید می‌شود و یك سیكل تقریباً 4 ساله را تكمیل می‌كند. برای تولید سومین محصول گیاه باید قدرت و بنیه‌ای قوی داشته باشد ولی در بیشتر موارد به خاطر نبود قدرت و بنیه كافی در گیاه محصول سوم وجود ندارد یا خیلی ضعیف و كوچك است. لذا بسته به شرایط حاصلخیزی خاك و وجود یا عدم وجود نماتد در خاك این محصول را نگه داشته یا حذف می‌كنند. اندازه میوه در محصول اول بزرگتر از محصول دوم و آن هم بزرگتر از محصول سوم است. میوه‌های حاصل از ratoonها كوچكتر ، شیرین‌تر، اسیدیته (اسيد سيتريك) كمتری، عطر و طعم آنها نیز بیشتر است و برای فرآوری، كمپوت‌سازی، مرباسازی و مواردی از این قبیل استفاده می‌شود. بعد از 4 سال از كاشت آناناس به خاطر سطحی شدن ریشه‌ها و ضعیف شدن گیاه مزرعه آناناس را تجدید می‌كنند.

 

Forcing آناناس

برای تنظیم زمان برداشت و رسیدگی میوه‌ها از این روش استفاده می‌كنند. برای این منظور از هورمون اتیلن و از انواع تجاری آن با نام اتفن و یا تركیبات آزاد كننده اتیلن مانند NAA استفاده می‌كنند. برای افزایش كارایی عمل پیش‌رس كردن بهتر است در زمان گلدهی معمول گیاهان از هورمون‌ها استفاده بشود و نیز باید میزان كاربرد ازت و قدرت رشد گیاه كمتر باشد و نیز اگر شب‌ها خنك باشد بویژه دمای زیر 24 درجه سانتی‌گراد كارایی پیش‌رس كردن بالا خواهد بود.

آبیاری آناناس

در عین اینكه مقاوم به خشكی است ولی برای تولید محصول خوب به آبیاری متوسطی نیاز دارد. آبيارى بویژه در طول دوره رویشی ضروری است. كمبود آب دراین مرحله باعث توقف رشد گیاه و كاهش گلدهی می‌شود. در طول دوره گلدهی مزرعه آناناس بايد آبیاری بشود .

 

كوددهی

3 عنصر N,k,Fe مهم هستند. آناناس به فسفر و كلسیم كمتری نیاز دارد  و نیاز به این دو عنصر 4-2 ماه قبل از آغازش گلدهی است. یعنی در 5 ماه اول بعد از كاشت نیاز ی به فسفر و كلسیم ندارد.

 

ازت در رشد و تكامل گیاه نقش بسیار مهمی دارد بالاترین میزان نیاز به ازت 2 ماه قبل از ظهور گل است و بعد از تشكیل گل نیاز به ازت كمتر خواهد شد و زیادی آن باعث رشد پاجوش‌ها شده و كیفیت و اندازه میوه كم می‌شود. پتاسم در كیفیت میوه تأثیر دارد. باعث افزایش سطح و تعداد برگ‌ها می‌شود و به دنبال آن فتوسنتز افزايش، تولید و عملكرد بالا خواهد رفت. پتاسیم طعم، كیفیت و راندمان تولید و نیز رنگ میوه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید به طور مداوم از آن استفاده نمایند. پتاسیم در خاك‌های شنی به مقدار 300 كیلوگرم در هكتار و در خاكهای رسی به میزان 200 كیلوگرم در هكتار استفاده می‌شود.

 

بهترین روش كاربرد پتاسیم پخش آن در زمین قبل از كاشت خواهد بود. ولی در طول دوره رشد نیز می‌توان از این كود استفاده كرد. آناناس به كمبود آهن بسیار حساس است. لذا باید pH خاك اسیدی باشد. خاك‌های سبك وداراي مواد آلي تهويه خوبي دارند واینها شرایطی است كه جذب آهن را افزایش می‌دهد. آناناس به كمبود روی نیز حساس است و برای جبران كمبود آن ابتدا باید مدیریت خوب باغي انجام شود و سپس سولفات‌روی به صورت محلول پاشی استفاده شود. برای جبران كمبود روی و آهن از محلول پاشی سولفات‌روی و آهن می‌توان استفاده كرد .

 

نیاز آناناس به فسفر كم است ولی در موقع تشكیل گل نیاز به این عنصر افزایش می‌یابد و باید 4-2 ماه قبل از تشكیل گل استفاده بشود. كمبود فسفر باعث كاهش عملكرد محصول می‌شود ولی زیادی آن نیز مضر است و باعث جلوگیری از  جذب روی می‌شود. نحوه مصرف آن قرار دادن كود فسفر در چاله و قبل از كاشت می‌باشد. از سویی كاربرد كودهای حیوانی پوسیده نیز قبل از زمان كاشت بسیار ضروری است.

 

تراكم كاشت

تراكم گیاه در هكتار معمولاً 45- 40 هزار اصله در هكتار است. فاصله ردیفها 90-75 سانتی‌متر و فاصله دو گیاه از هم 30-25 سانتی‌متر است. البته در برخی منابع در حالت خاص تراكم را 75000-58700 ذكر كرده‌اند. اما در حالت كلی افزایش تراكم اندازه میوه را كاهش می‌دهد و چنین میوه‌های برای فرآوری مناسب هستند.

 

اعمال زراعی مهم

زمین باید قبل از كاشت با قارچ كش ضدعفونی بشود. از مالچ‌های پلاستیكی برای افزایش دمای خاك در ناحیه ریشه، افزایش و ذخیره رطوبت، كاهش جمعیت علف‌های هرز و نیز كاهش نماتد استفاده می‌شود. نهایتاً بعد از انجام اعمال زراعی برداشت آناناس صورت می‌گیرد.

 


 

آناناس یك محصول نافرازگرا است. شاخص رسیدگی آن تغییر رنگ پوست میوه از سبز به زرد است. درجه رسیدگی كه در آن میوه برداشت می‌شود به نوع مصرف بستگی دارد. برای تازه‌خوری درجه رسیدگی بسته به نوع حمل و نقل و فاصله تا بازار نیز دارد. به عنوان یك قاعده كلی وقتی ردیف پایین میوه‌چه‌ها شروع به زرد شدن كرد برداشت برای تازه‌خوری آغاز می‌شود. میوه‌های برداشت شده قبل ازاین مرحله نمی‌رسند و شیرینی مناسب را ندارند. برای كمپوت‌سازی شاخص رسیدگی آن این است كه 50% میوه‌ها از ردیف پایین شروع به تغییر رنگ نمایند. آناناس بعد از برداشت باید سریعاً سرد شود و نگهداری آن باید در محلی با دمای 8 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 90-85% صورت بگیرد. دمای نگهداری میوه‌های كمتر رسیده 55–50 درجه فارنهایت و برای میوه‌های رسیده 45 درجه فارنهایت است. میوه‌ها در دمای زیر 45 درجه فارنهایت سرمازده می‌شوند.

 

ارقام آناناس

  • Cayenne: بذر نمی‌دهد و مهمترین رقم است. میوه‌های درشت دارد و وزن میوه4-3/1 كیلوگرم است. رنگ نارنجی نزدیك به قرمز دارد و رنگ گوشت زرد كمرنگ تا زرد طلایی است و میوه استوانه‌ای. بیشتر برای فرآوری استفاده می‌شود. اسیدیته بالایی دارد. پوست نازك كه به آسانى صدمه می‌بیند و برای تازه‌خوری استفاده نمی‌شود.

 

  • Queen:به آن ملكه هم می‌گویند. از گروه آناناس‌ها با برگ‌های كوتاه، پرتیغ و به رنگ سبز كم رنگ است. عطر و طعم آن عالی است و وزن میوه آن كمتر از 3/1 كیلوگرم است. میوه كمی حالت خاردار دارد و استوانه‌ای شكل است. رنگ پوست میوه زرد پررنگ و رنگ گوشت آن زرد طلایی است. عمدتاً برای فرآوری بكار می‌رود.

 

  • Spanish:دومین رقم تجاری بعد از Cayenne است و معروف به Red Spanish است و بیشتر در اروپا كاشته می‌شود. برای تازه‌خوری مناسب است. خاصیت تولید slip بالایی دارد. رنگ میوه‌های آن زرد كمرنگ است و وزن میوه آن 900  گرم تا 8/1 كیلوگرم است.

 

  • Abacacsy:دارای برگ‌های طویل تیغ‌دار صورتی رنگ است. وزن میوه در حدود 5/1 كیلوگرم است. پوست میوه قرمز خیلى كمرنگ و گوشت سفید رنگ دارد.از نظر طعم بسیار مطلوب است. ولی برای كنسرو و صادرات نامرغوب و فقط برای مصرف تازه خوری مناسب است.

 

داشتن تاج‌هاي متعدد در آناناس يك صفت نامطلوب است. ميوه‌هاي درشت، داراي گوشت زرد و تاج كمتر مطلوب‌ترين آناناس است و اگر گوشت سفت باشد بهتر است.

محصولات آموزشی مربوط به باغبانی - میوه کاری با امکان خرید پستی

کشت مرکبات, آبیاری درختان مرکبات, کود آبیاری باغات مرکبات, پیوند درخت مرکبات, هرس مرکبات, نحوه نمونه گیری از برگ درخت مرکبات جهت آزمون برگ, مبارزه با علف های هرز مرکبات, مبارزه با راب و حلزون آفت مرکبات, مبارزه با کنه قرمز آفت مرکبات, مبارزه با مگس مدیترانه ای آفت مرکبات, برداشت اصولی مرکبات برداشت مرکبات, نگهداری مرکبات, درجه بندی مرکبات, بسته بندی مرکبات, ذخیره سازی مرکبات, انبار مرکبات

مجموعه کامل آموزش مرکبات

مجموعه کامل آموزش مرکبات کاملا به زبان فارسی 1 عدد دی وی دی ( اورجینال ) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ بدون نیاز به نصب دارای گارانتی تعویض در صورت… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی کاشت و داشت و برداشت خرما, کاشت خرما, کشت خرما, برداشت خرما, آفات خرما, تغذیه خرما, کوددهی خرما, آبیاری خرما, هرس خرما, ازدیاد خرما, نگهداری خرما, فرآورده های خرما, احداث نخلستان, ارقام خرما, بسته بندی خرما, انبارداری خرما

فیلم آموزشی کاشت، داشت و برداشت خرما

فيلم آموزشی كاشت، داشت و برداشت خرماکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی احداث و احیای تاکستان دیم, انگور دیم, تاکستان دیم, احداث تاکستان دیم, کاشت انگور دیم, کشت انگور دیم, زمین تاکستان دیم

فیلم آموزشی احداث و احیای تاکستان دیم

فیلم آموزشی احداث و احیای تاکستان دیمکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی هرس درختان انگور, فیلم آموزشی هرس انگور, هرس انگور, هرس درختان انگور, چگونگی هرس انگور, ابزار لازم برای هرس انگور, هرس فرم دهی انگور, هرس بازدهی انگور, هرس خزنده انگور, هرس پاچراغی انگور, هرس چفته انگور, هرس کوردون انگور, هرس روسیمی انگور, هرس خشک انگور, هرس سبز انگور

فیلم آموزشی هرس درختان انگور

فیلم آموزشی هرس درختان انگور کاملا به زبان فارسی شامل 1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی کشت انگور، نرم افزار آموزشی کاشت انگور،مشخصات عمومی انگور، ارقام و واریته های انگور، احداث موستان، مدیریت موستان، آبیاری انگور، کود و تغذیه انگور, آفات انگور، بیماریهای انگور، برداشت انگور

نرم افزار آموزشی کشت انگور

نرم افزار آموزشی کشت انگورکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپبدون نیاز به نصبدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی هرس درختان سیب, فیلم آموزشی هرس سیب, هرس سیب, هرس درختان سیب, چگونگی هرس سیب, ابزار لازم برای هرس سیب

فیلم آموزشی هرس درختان سیب

فیلم آموزشی هرس درختان سیبکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
مرکبات, برداشت مرکبات, نگهداری مرکبات, درجه بندی مرکبات, بسته بندی مرکبات, فیلم آموزشی برداشت و نگهداری و درجه بندی و بسته بندی مرکبات

فیلم آموزشی برداشت، نگهداری، درجه بندی و بسته بندی مرکبات

فیلم آموزشی راهکارهای برداشت، نگهداری، درجه بندی و بسته بندی مرکباتکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی هرس درختان مرکبات, فیلم آموزشی هرس مرکبات, هرس مرکبات, هرس درختان مرکبات, چگونگی هرس مرکبات, ابزار لازم برای هرس مرکبات

فیلم آموزش هرس مرکبات

فیلم آموزشی هرس مرکباتکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی دی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
گردو, کاشت گردو, کشت گردو, آموزش کاشت گردو, آموزش کشت گردو, نرم افزار آموزشی کاشت گردو, مشخصات گردو, اهمیت گردو, خواص گردو, مواد تشکیل دهنده گردو, گردو آمریکایی, لرگ, پیوند گردو, جوانه زنی گردو, میوه گردو, آللوپتی گردو

مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گردو

کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گردو 1عدد سی دی کاملا به زبان فارسی قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Macroelemants, نرم افزار آموزشی کمبود و بیش بود عناصر غذایی پرمصرف در گیاهان باغی, نقش ازت در درختان میوه, علائم كمبود و بیش بود ازت, راههای پیشگیری از كمبود و بیش بود ازت, فسفر, نقش فسفر در درختان میوه, پتاسیم, نقش پتاسیم در درختان میوه, كلسیم, نقش كلسیم در درختان میوه, منیزیم, نقش منیزیم در درختان میوه, گوگرد, نقش گوگرد در درختان میوه, گلهای زینتی

نرم افزار آموزشی کمبود و بیش بود عناصر غذایی پرمصرف در گیاهان باغی

نرم افزار آموزشی کمبود و بیش بود عناصر غذایی پرمصرف در گیاهان باغی کاملا به زبان فارسی۱ عدد سی دیقابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپبا نصب و کارکرد ساده و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Micronutrients, عناصر کم مصرف در کشاورزی, اهمیت عناصر در گیاهان زراعی و باغی, اهمیت  بـُر در تغذیه گیاهان زراعی و باغی, اهمیت  كلر‌ در تغذیه گیاهان زراعی و باغی, اهمیت  مس‌ در تغذیه گیاهان زراعی و باغی, اهمیت  آهن‌ در تغذیه گیاهان زراعی و باغی, اهمیت  منگنز در تغذیه گیاهان زراعی و باغی, اهمیت  مولیبدن در تغذیه گیاهان زراعی و باغی

نرم افزار آموزشی استفاده از عناصر کم مصرف در کشاورزی (محصولات زراعی و باغی)

نرم افزار آموزشی استفاده از عناصر کم مصرف در کشاورزی (محصولات زراعی و باغی) کاملا به زبان فارسی۱ عدد سی دیقابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپبا نصب و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
مراقبت سیب پاکوتاه, نگهداری سیب پاکوتاه, بهترین رقم سیب پاکوتاه, پرورش سیب پاکوتاه, مالینگ مرتون, آبیاری سیب پاکوتاه

فیلم آموزشی نگهداری و مراقبت از درختان سیب پاکوتاه یا مالینگ مرتون

فیلم آموزشی نگهداری و مراقبت از درختان سیب پا کوتاه یا مالینگ مرتون کاملا به زبان فارسی 1 عدد سی دی قابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپ دارای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پیوند انگور, فیلم آموزشی پیوند انگور, مزایای پیوند انگور, آموزش پیوند انگور, پیوند اسکنه, پیوند نیمانیم, پیوند شکمی, پیوند چیپ, جوان سازی درختان انگور, باغ یکدست, انگور تجاری, کشمش تجاری

فیلم آموزشی پیوند درختان انگور

فیلم آموزشی پیوند درختان انگور کاملا به زبان فارسی 1 عدد سی دی قابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی هرس درختان زیتون, فیلم آموزشی هرس زیتون, هرس زیتون, هرس درختان زیتون, چگونگی هرس زیتون, ابزار لازم برای هرس زیتون

فیلم آموزشی هرس درختان زیتون

فیلم آموزشی هرس درختان زیتونکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی کشت مرکبات, نرم افزار آموزشی کاشت مرکبات, کاشت مرکبات, کشت مرکبات, آبیاری مرکبات, کودها و تغذیه گیاهی مرکبات, آفات مرکبات, بیماریهای مرکبات, مدیریت علفهای هرز مرکبات, کاشت پرتقال, کاشت لیمو, کاشت نارنگی

نرم افزار آموزشی کشت مرکبات

نرم افزار آموزشی کشت مرکباتکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ بدون نیاز به نصب دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
آموزش برداشت و فرآوري زيتون (زيتون شور)

آموزش برداشت و فرآوري زیتون

آموزش برداشت و فرآوري زيتون (زيتون شور) آموزش برداشت و فرآوري زيتون (زيتون شور)شامل 1 سي دي آموزش تصويريبه زبان فارسی قابل نمایش در کلیه دستگاه های… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی تهیه کشمش, کشمش, تهیه کشمش, مرحله برداشت انگور, بسته بندی کشمش, تهیه کشمش سنتی, تهیه کشمش صنعتی, خشک کردن انگور

فیلم آموزشی تهیه کشمش

فيلم آموزشی تهیه کشمشکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی دی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فندق, فیلم آموزشی کاشت فندق, کاشت فندق, کشت فندق, ارقام فندق, آفات فندق, مبارزه با آفات فندق, روش مبارزه با آفت چوبخوار فندق, اهمیت فندق, ارزش غذایی فندق, فیلم آموزشی کاشت فندق, خاک مناسب برای کاشت فندق, مشخصات درخت فندق

فیلم آموزشی كاشت و باغبانی فندق

فیلم آموزش كاشت و باغبانی فندق کاملا به زبان فارسی 1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی کاشت و داشت و برداشت بادام, کاشت بادام, کشت بادام, برداشت بادام, آفات بادام, تغذیه بادام, کوددهی بادام, آبیاری بادام, هرس بادام, ازدیاد بادام, نگهداری بادام, ارقام خیلی زود گل بادام, ارقام زود گل بادام, ارقام متوسط گل بادام, ارقام دیر گل بادام, ارقام خیلی دیر گل بادام, رقم مناسب بادام, فرآورده های بادام, احداث باغ بادام, انتخاب زمین برای باغ بادام

کاشت، داشت و برداشت بادام

كاملترين مجموعه آموزشی كاشت، داشت و برداشت بادامکاملا به زبان فارسی1 عدد دی وی دی ( اورجینال )قابل اجرا و استفاده در کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
آموزش کاشت و داشت و برداشت پسته, آموزش مدیریت باغ پسته, کاشت پسته, برداشت پسته, آبیاری پسته, ارقام پسته, احداث باغ پسته, هرس پسته, آفات پسته, بیماری های پسته, تکثیر و ازدیاد پسته, بسته بندی پسته

مجموعه نرم افزارهای آموزشی کاشت، داشت و برداشت پسته

مجموعه نرم افزارهای آموزشی کاشت، داشت و برداشت پسته 1 عدد سی دی ( شامل دو نرم افزار آموزشی در مورد پسته)کاملا به زبان فارسیبدون نیاز به نصب ( اجرا… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی کاشت, داشت و برداشت زیتون, کاشت زیتون, کشت زیتون, برداشت زیتون, آفات زیتون, بیماری های زیتون, تغذیه زیتون, کوددهی زیتون, آبیاری زیتون, هرس زیتون, ازدیاد زیتون, نگهداری زیتون, فرآورده های زیتون, احداث باغ زیتون, انتخاب زمین برای باغ زیتون

نرم افزار آموزشی کاشت،داشت و برداشت زیتون

نرم افزار آموزشی کاشت،داشت و برداشت زیتون کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپبا نصب و کارکرد ساده و رواندارای گارانتی تعویض… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی کاشت و داشت و برداشت انار, کاشت انار, کشت انار, برداشت انار, آفات انار, تغذیه انار, کوددهی انار, آبیاری انار, هرس انار, ازدیاد انار, نگهداری انار, فرآورده های انار, احداث باغ انار, انتخاب زمین برای باغ انار

آموزش کاشت انار

کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت انار کاملا به زبان فارسیقابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپبدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران )این مجموعه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
آموزش کشت توت فرنگی در گلخانه, فیلم آموزش کشت توت فرنگی در گلخانه, کشت توت فرنگی, کاشت توت فرنگی, ارقام توت فرنگی, روشهای مختلف کشت توت فرنگی, گلخانه توت فرنگی

آموزش کشت توت فرنگی در گلخانه

فیلم آموزشی کاشت - داشت - برداشت توت فرنگی در گلخانه کاملا به زبان فارسی 1 عدد سی دی قیمت: 3500 تومان قابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپ… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
آموزش کاشت سیب, تاریخچه سیب, شناخت گونه های سیب, آشنایی با طعم سیب ها, نحوه پرورش سیب, شروع به احداث باغ, بررسی موقعیـت فعلی کاشت سیب, آموزش گرده افشانی, نحوه کاستن از بار درخت, شناخت و از بین بردن آفات, آموزش کامل و صحیح برداشت, نحوه تجارت سیب, چگونگی کاربردها, شناخت ابعاد فرهنگی

آموزش کاشت سیب

آموزش کاشت سیب کاملترین مجموعه آموزشی کاشت سیب 1 عدد سی دی کاملا به زبان فارسی قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی کاشت و داشت و برداشت خرما, کاشت خرما, کشت خرما, برداشت خرما, آفات خرما, تغذیه خرما, کوددهی خرما, آبیاری خرما, هرس خرما, ازدیاد خرما, نگهداری خرما, فرآورده های خرما, احداث نخلستان, ارقام خرما, بسته بندی خرما, انبارداری خرما

نرم افزار آموزشی کاشت، داشت و برداشت خرما

نرم افزار آموزشی كاشت، داشت و برداشت خرماکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل استفاده در کامپیوتر و لپ تاپ بدون نياز به نصب ( داراي آتوران) و كاركردي… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
اشتغال زایی با پرورش میوه های گلخانه ای

اشتغال زایی با پرورش میوه های گلخانه ای

اشتغال زایی با پرورش میوه های گلخانه ایهم اکنون استارت کار خود را با مجموعه آموزشها و ترفندهای ما بزنیدبا مجموعهع آموزشی ما صاحب مهارت هایی شوید که… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

محصولات آموزشی مربوط به باغبانی - درختکاری با امکان خرید پستی

صنوبر کاری, کاشت صنوبر, آموزش کاشت صنوبر, فیلم آموزشی صنوبرکاری, نهال صنوبر, قلمه صنوبر, زراعت چوب, درختان سریع الرشد, کسب درآمد از کاشت درخت, جلوگیری از فرسایش خاک

فیلم آموزشی صنوبر کاری – زراعت چوب

فیلم آموزشی صنوبر کاری – زراعت چوب کاملا به زبان فارسی 1 عدد دی وی دی ( اورجینال ) قابل پخش در دی وی دی پلیر، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی درختکاری, فیلم آموزشی نهال کاری, انتخاب نهال, گودال کاشت نهال, خاک برای نهال, قیم برای نهال, نهال های گلدانی, نهال های گونی پیچ, آبیاری نهال, انتخاب نهال مناسب, نهال سالم

نرم افزار آموزشی درختکاری به همراه فیلم آموزشی نهال کاری

نرم افزار آموزشی درختکاری به همراه فیلم آموزشی نهال کاری کاملا به زبان فارسی1 عدد دی وی دی ( اورجینال )قابل اجرا و استفاده در کامپیوتر و لپ تاپ اين… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی کاشت درختان مثمر, کاشت درختان مثمر, کشت درختان مثمر, کاشت درخت در زمین شیب دار, کاشت درخت در زمین کم بازده, استفاده از سوپر جاذب, استفاده از سامانه آبگیر

فیلم آموزشی کاشت درختان مثمر در اراضی شیب دار و کم بازده با استفاده از سامانه های آبگیر و سوپر جاذب ها

فیلم آموزشی کاشت درختان مثمر در اراضی شیب دار و کم بازده با استفاده از سامانه های آبگیر و سوپر جاذب هاکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزش علمی و عملی هرس درختان, هرس درخت, هرس درختان میوه, هرس اصولی درخت, هرس علمی درخت, هرس عملی درخت

فيلم آموزش عملي هرس درختان

فيلم آموزش عملي هرس درختان کاملا به زبان فارسی 1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی تکنیک های پیوندزنی, فیلم آموزشی پیوندزنی, پیوند زدن درختان, انواع پیوند, علل پیوند, وسایل مورد نیاز پیوند, ابزار مورد نیاز پیوند, انتخاب پیوندک, پیوند گردو

فيلم آموزشي تکنیک‌های پیوند زنی + پیوندزنی درختان گردو(2 عدد سی دی)

فيلم آموزشي تکنیک‌های پیوند زنی + پیوندزنی درختان گردو(2 عدد سی دی)کاملا به زبان فارسی 2 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.