فهرست مطلب

 

موفقيت در پرورش كاكتوس‌ها شايد تا حدود زيادي وابسته به تركيب مناسب و نيز آبياري باشد. گرچه بخش هوايي كاكتوس‌ها، يعني ساقه‌ها، گوشتي و گاهي به مقدار زياد طويل هستند، ولي ريشه‌هاي زيرزميني خيلي كم بوده و از نظر طولي كوتاه هستند. در نتيجه، توانايي آنها در جذب رطوبت محدود است.

 

گلدان‌هاي سفالي، اغلب بر گلدان‌هاي لعاب‌دار، فلزي يا پلاستيكي ترجيح داده مي‌شود. چون اين گلدان‌ها، منافذي براي تبادل هوا دارند. گلدان‌ها، بايد پاك و گندزدايي شده و قبل از كاشت خشك شوند. گلدان با اندازه صحيح بايد استفاده شود. چون خيلي بزرگ، رطوبت زيادي در خود نگه‌داشته كه براي كاكتوس مضر است. در گلدان‌هاي كوچك، ريشه آنها به هم پيچ خورده و رشد آنها متوقف مي‌شود.

 

كاكتوسها در محل طبيعي، با شرايط بسيار خشك سازگار شده‌اند. در پرورش اين گياهان، آبياري صحيح مهمترين فاكتور در موفقيت است. آبياري زياد خطرناك‌تر از آبياري كم است. چون آبياري زياد، ممكن است باعث مرگ گياه شود. در حاليكه كم آبي، فقط مانع رشد مطلوب مي‌شود.

 

تناوب آبياري و مقدار آب مورد نياز به زمان سال، نوع تركيب خاك، محل كاشت و نهايتا نوع كاكتوس بستگي دارد. آب مصرفي از نظر بايد pH بايد خنثي يا نزديك به آن باشد. يك گياه در يك گلدان كوچك، در مقايسه با گياهي كه در زمين كاشته شده، به مراحل آبياري بيشتري نياز دارد.

 

روش تكثير

1. قلمه زدن: ازدياد بيشتر گونه‌هاي كاكتوس با روش قلمه زدن در  بهار و تابستان انجام مي‌شود. قلمه‌ها را معمولا از سرساقه يا بخشي از ساقه انتخاب مي‌نمايند. قلمه انواع كاكتوس‌هاي راكتي شكل (اپونتيا) بدين گونه است كه از يك اندام كامل و يا بخشي از يك اندام براي كشت استفاده مي‌شود.

 

براي گرفتن قلمه از ساقه، ساقه‌هاي گوشتي را به اندازه هاي كوچكتر تقسيم، آنگاه سرشاخه‌ها را با نشانه‌اي مشخص كرده (براي جلوگيري از وارونه كاشتن) و به مدت يك هفته آنها را در محيط سايه قرار مي‌دهيم تا خشك شوند. سپس ته قلمه را در خاك فرو مي‌نمايند تا پس از ريشه‌دار شدن قلمه‌ها، گياه تازه‌اي پديد آيد.

 

2. پاجوش: كاشت پاجوش كه خود گياهاني كوچك در كنار شاخه اصلي هستند از ديگر روش‌هاي تكثير مي‌باشد. با جدا كردنكاكتوس‌هاي كوچكي كه در بخش‌هاي زيرين گياهان بزرگر پديد مي‌آيند، با كاشت آنها در مخلوط خاك ماسه‌اي مرطوب در سايه به خوبي ريشه‌دار خواهند گرديد و هر يك از گياهان كوچك تبديل به يك كاكتوس بزرگ خواهند گرديد.

 

3. پيوند زدن:تنها شمار كوچكي از گونه‌هاي كاكتوس به سبب نداشتن طبقه زاينده اصلي و يا لايه رشد، قابل پيوند زدن نيستند.مناسب‌ترين زمان پيوند از اواخر فصل بهار تا پايان فصل تابستان يعني هنگام فعاليت رشد گياه مي‌باشد. در اين زمان گياهان قوي تر و داراي شيره كافي براي انجام پيوند و اتصال در همه قسمت‌ها آمادگي دارند و پس از عمل، پيوند نيز در ظرف چند ماه بسته به نوع گونه رشد را آغاز و به گل خواهند نشست. كاكتوس‌ها را مي‌توان در هر سني روي هم پيوند ولي بهتر است كه براي پيوندك از كاكتوس‌هاي جوان كه يك تا دوساله باشند و حتي از كاكتوس‌هاي دانه‌زاد جوان، براي اين كار بهره گرفت. گزينش پايه قوي خيلي بسيار مهم مي‌باشد. سه روش پيوند در كاكتوس كاربرد دارد: سطحي، شكافي و مورب.

پيوند سطحي

در اين نوع پيوند، دو سطح پايه و پيوندك بايد كاملا صاف و مسطح باشد. با چاقوي تيز و باريكي برش افقي روي پايه ايجاد كرده، دو سطح پايه و پيوند را روي هم قرار داده و با نوار پلاستيكي، نخ و يا با استفاده از وزنه‌هاي فلزي آنها را روي هم استوار مي‌نمايند.

 

پيوند شكافي

در اين نوع، در وسط پايه شكافي به شكل V ايجاد كرده و پيوند را نيز به شكل مكمل شكاف، برش داده و داخل شكاف جاي مي‌دهيم. براي اتصال آنها، از نخ يا خلال دندان استفاده مي‌كنيم.

 

پيوند مورب

اين نوع پيوند، بيشتر براي پايه‌هاي بلند و باريك توصيه مي‌شود. در اين روش، پايه و پيوندك را به گونه اريب برش داده و دو قطعه را به وسيله نخ محكم مي‌كنند. چند روز پس از انجام پيوند، گياه را در سايه گذارده و بايد دقت نمود كه نخ يا نوار پلاستيكي خيلي خوب بسته شده باشد. پس از يك هفته، نيز چنانچه از خار يا چوب خلال استفاده شده، بايد براي جلوگيري از بروز آلودگي و بيماري‌ها، آنها را از پايه و پيوندك بيرون آورد.

 

روش ديگري در پيوند كاكتوس به‌كار مي‌رود كه پيوند خواب نام دارد. در اين روش، پايه بدون ريشه بوده و به صورت قطعه‌اي از كاكتوس‌ها مي‌باشد. پيوندك را به يكي از روش‌هاي ذكر شده، بر روي پايه بدون ريشه قرار داده و سپس، هر دو قسمت را بصورت پيوند شده در گلدان قرار مي‌دهند تا قسمت پايه ريشه‌دار شود و نيز پيوند جوش بخورد. كشورهاي صادر كننده كاكتوس پيوندي «ژيموكاليسيوم» بيشتر از اين روي استفاده مي‌كنند.

 

آنچه مسلم است سرئوس‌ها يا كاكتوس‌هاي مخروطي، پايه‌هاي بسيار خوبي براي بيشتر ماميلارياها يا اوپنسيه‌ها مي‌باشند. بهترين پايه سرئوس، بهترين پيوندك ماميلاريا مي‌باشد.

 

اهميت ويژه پيوندزدن در كاكتوس‌ها

  1. برخي از كاكتوس‌ها ديرگل يا دير بذر بوده و هيچ‌گاه در شرايط كاشت، گل و بذر هم توليد نمي‌كنند. از
    همين‌رو براي تكثير آنها افزون بر قلمه‌زدن، كاشت پاجوش و ... پيوند زدن يكي از را‌ه‌هاي مناسب ازدياد به شمار مي‌رود.
  2. معمولا در كاكتوس‌هاي دانه‌زاد زمان زيادي به طولا مي‌كشد تا گياه بزرگ شده و توليد گل نمايد. تجربه نشان داده كه كار پيوند‌زدن، گياه را زودرس نموده و زمان گلدهي را به جلو مي‌اندازد.
  3. پيوند انواع كاكتوس‌ها در روي گونه‌هاي مختلف به سادگي انجام مي‌گيرد و سرعت جوش خوردن نيز به سبب وجود بافت‌هاي هادي كاكتوس‌ها مي‌باشد. بافت‌هاي هادي ياد شده، بخش بزرگي از سطح مياني استوانه مركزي را اشغال نموده و در نتيجه تماس آنها با بافت‌هاي هادي پيوندك به آساني انجام گرفته و درصد جوش خوردن پايه و پيوندك هم افزايش مي‌يابد.
  4. از ديدگاه تماشاي ظاهري نيز دو گياه مختلف‌الشكل كه بر روي هم پيوند زده مي‌شوند، بسيار زيبا و ديدني خواهد بود.
  5. با انجام پيوند، ويژگي‌هاي خالص ارثي پيوندك بر خلاف حالت بذري دگرگوني نيافته و به گفته ديگر گونه‌هاي كمياب زيبا دوست داشتني، همگي ويژگي‌هاي خود را حفظ مي‌نمايند.
  6. پاره‌اي از كاكتوس‌ها به خودي خود شاخه يا ساقه زيادي توليد نمي‌كنند ولي بريدن جوانه انتهايي سر آنها براي تهيه پايه سبب مي‌شود كه در بن گياه شاخه‌ها و ساقه‌هاي بسياري به وجود آيد كه بعدها براي گرفتن قلمه كاربرد خواهند داشت.
  7. گاهي در برخي از كاكتوس‌ها به دلايل گوناگون، ريشه دوام زيادي نكرده، آسيب ديده و از بين مي‌رود. از اين رو، احتمال از بين رفتن خود گياه نيز بالا مي‌رود، در اين زمينه هم، مي‌توان كاكتوس بدون ريشه را روي پايه قوي و محكم ديگر پيوند زد و دوباره گياه را زنده، جوان و شاداب نمود. در زمينه پيوند كاكتوس‌هاي گرد بر روي كاكتوس‌هاي ستوني، يك قيم چوبي راست در كنار پايه در خاك گلدان فرو مي‌نمايند. آنگاه يك تخته تيغه‌اي كوچك را هم به گونه عمودي روي سر قيم و پيوندك قرار داده سپس دو عدد سنگ يا وزنه كوچكي را روي تيغه افقي مي‌گذارند و سپس با فشار اندكي، چسبندگي پايه و پيوندك كامل مي‌شود.

 

يادآوري

در پيوند زدن كاكتوس‌ها، هرگز از چسب باغباني استفاده نشود زيرا اين كار از يك سو مانع تغيير رطوبت اضافي پايه و پيوندك شده و از سوي ديگر محيط و جايگاه مناسبي براي گسترش و رشد قارچ‌ها  باكتري‌هاي زيان‌آور فراهم مي‌آورد.

 

يكي ديگر از روش‌هاي پيوند كاكتوس‌هاي گرد و شياردار روي كاكتوس‌هاي ستوني، به كارگيري نخ‌هاي نازك مي‌باشد كه با نوارهاي باريكي از شيارهاي پيوندك و پيرامون گلدان رد مي‌شود و از هر گونه لغزش پيوندك روي پايه جلوگيري مي‌شود بايد دقت داشت كه فشار زيادي از اطراف نخ يا نوار روي جوانه انتهايي به پيوند وارد نشود.

 

درباره پيوند كاكتوس‌هاي برگ‌نما مانند اپي‌فيلوم يا كاكتوس‌هاي كريسمس برروي كاكتوس‌هاي ستوني نيز با پديد آوردن برش و شكاف در سطح پايه و آنگاه جاي دادن برش پيوندك به درون آن و اتصال لازم لبه‌هاي شكاف، پايه مي‌تواند پيوندك را به خوبي نگهداري نمايد.

محصولات آموزشی گلکاری با امکان خرید پستی

فیلم آشنایی با پرورش گل گلخانه ای, پرورش گل گلخانه ای, کاشت گل گلخانه ای, کشت گل گلخانه ای, کاشت ژربرا, کاشت آنتوریوم, پرورش ژربرا, پرورش آنتوریوم

آشنایی با پرورش گل گلخانه ای

آشنایی با پرورش گل گلخانه ای کاملا به زبان فارسی قابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی دی در… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی پرورش گل محمدی و تهیه گلاب, گل محمدی, پرورش گل محمدی, گلاب, تهیه گلاب, مرحله برداشت گل محمدی, تهیه گلاب سنتی, تهیه گلاب صنعتی

مجموعه آموزشي پرورش گل محمدي و تهيه گلاب

فيلم آموزشی پرورش گل محمدی و تهیه گلابکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش گل و گیاهان زینتی, شناسایی گل و گیاهان زینتی, نگهداری گل و گیاهان زینتی, انواع گل و گیاهان زینتی, تکثیر گل و گیاهان زینتی, نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی

نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی

نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی ۱ عدد سی دی اورجینال در بسته بندی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش کاکتوس, شناسایی کاکتوس, نگهداری کاکتوس, انواع کاکتوس, تکثیر کاکتوس, دنیای شگفت انگیز کاکتوس ها, نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها ۱ عدد سی دی اورجینال در بسته بندی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل محیط نرم افزار و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار پرورش و نگهداری گل و گلهای آپارتمانی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپبا نصب و کارکرد ساده و رواندارای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی ۱ عدد سی دی اورجینال با برچسبی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل محیط نرم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی مدیریت چمن (معرفی گونه ها، کاشت و نگهداری)

نرم افزار آموزشی مدیریت چمن (معرفی گونه ها، کاشت و نگهداری)

نرم افزار آموزشی مدیریت چمن (معرفی گونه ها، کاشت و نگهداری) ۱ عدد سی دی اورجینال با برچسبی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فضای سبز, مدیریت فضای سبز, آفات, بیماریها, علفهای هرز, نرم افزار آموزشی مدیریت فضای سبز ( آفات- بیماریها و علفهای هرز )

نرم افزار آموزشی مدیریت فضای سبز ( آفات- بیماریها و علفهای هرز )

نرم افزار آموزشی مدیریت فضای سبز ( آفات- بیماریها و علفهای هرز ) ۱ عدد سی دی اورجینال با برچسبی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار طراحی فضای سبز, نرم افزار طراحی گرافیکی فضای سبز

نرم افزار طراحی فضای سبز, نرم افزار طراحی گرافیکی فضای سبز

نرم افزار طراحی فضای سبز، نرم افزار طراحی گرافیکی فضای سبزدر این مجموعه شما عزیزان قادر خواهید بود برای خانه . باغ . ویلا و یا محیط مورد نظر خود… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبز

بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبز

بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبز بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبزاین مجموعه شمامل 3 عدد سی دی می باشد.قابیلت اجرا در کلیه دستگاههای خانگی برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزش ساخت تراریوم, آموزش ساخت تراریوم, فیلم ساخت تراریوم, فیلم تراریوم, آموزش تصویری ساخت تراریوم, ساخت عملی تراریوم, ساخت علمی تراریوم, تراریوم کاکتوس, تراریوم گیاهان گلدار, تراریوم گیاهان برگدار

فیلم آموزشی ساخت تراریوم

فیلم آموزشی ساخت تراریوم 1 عدد دی وی دی ( اورجینال ) قابل پخش در دی وی دی پلیرهای خانگی، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش کاکتوس, شناسایی کاکتوس, نگهداری کاکتوس, انواع کاکتوس, تکثیر کاکتوس, دنیای شگفت انگیز کاکتوس ها, نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

۱ عدد سی دی اورجینال در بسته بندی شیک بصورت تصویر بالا

- کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل محیط نرم افزار و منوها به زبان فارسی می باشد)

- بدون نیاز به نصب و کارکرد بسیار آسان و راحت

- دارای گارانتی پس از فروش و تعویض در صورت مخدوش بودن سی دی

برخی از نکاتی که در این نرم افزار به آموزش آنها پرداخته شده است:

- کاکتوسها را بهتر بشناسیم

- پرورش و نگهداری کاکتوس

- نگهداری در ماههای مختلف

- تکثیر کاکتوسها

- مشخصات مشترک کاکتوسها

- معرفی مهمترین انواع کاکتوس

- گالری عکس از کاکتوسها

بر روی دکمه زیر کلیک کنید و این آموزش را بصورت آنلاین پرداخت و دانلود کنید. ( سریع و بدون هزینه پستی )

پرداخت و دانلود

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.