کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

شناسنامه کتاب

عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده

مشخصات نشر: گلستان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1392.

مشخصات ظاهری: ح، 260 صفحه: مصور.

شابک: 0-75-8926-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: تالیف آندره فابری، ج، بارتولینی، ام. لمباردی، اس جی، کیلیس.

موضوع: زیتون-- تکثیر-- دستنامه ها

شناسه افزوده: فابری، آندرئا

شناسه افزوده: (Fabbri, A. Andrea)

شناسه افزوده: علیزاده، مهدی، 1354 -، مترجم

شناسه افزوده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رده بندی کنگره: 1392 23ر/SB367

رده بندی دیویی: 63/634

شماره کتابشناسی ملی: 3402089

قیمت: 15000 تومان


راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

معرفی کتاب راهنمای ازدیاد زیتون:

کتاب حاضر توسط چهار تن از محققین برجسته ایتالیا و استرالیا نوشته شده وتمامی جنبه­ های ازدیاد زیتون را تشریح نموده است. ابتدا انواع روش­های سنتی ازدیاد، از نقطه نظر تاریخی و فنی مورد بحث واقع شده و سپس به تشریح روش­های مدرن­تر و پرکاربردتر تولید نهال پرداخته شده است. همچنین، مهم­ترین یافته­ های جدید علمی و دستیابی به روش­های نوین که در نتیجه بکارگیری این یافته ­ها حاصل شده، تشریح گردیده است. نویسندگان، عناوین متعدد موجود در کتاب را به گونه­ ای تشریح نموده­ اند که از یک طرف بسیار جامع و کامل بوده و ازطرف دیگر برای هر خواننده ­ای (دانشجویان، کارشناسان و کشاورزان) قابل درک می­باشند. این کتاب عامل ایجاد انگیزه جهت انجام پژوهش­های علمی در حوزه کشاورزی بوده که در سطح جهانی نیز مورد توجه می­باشد. کار بارزش آنها و نیز موضوعات وابسته به آن بسیار غنی بوده و خواننده را تشویق نموده تا در حوزه ازدیاد گیاهان یا «گیاه افزایی» بیشتر کنکاش نماید. این کتاب توسط دکتر مهدی علیزاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ترجمه شده و سپس با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و حمایت مالی کمیسیون اتاق بازرگانی تهران و شورای ملی زیتون ایران به چاپ رسیده است.

فهرست مطالب کتاب

عنوان

شماره صفحه

فصل اول: مقدمه

1

مقدمه

2

اصول و مبانی ازدیاد گیاهان

3

اهمیت ازدیاد در پرورش زیتون

5

وضعیت کنونی ازدیاد زیتون

12

منابع فصل اول

13

فصل دوم: بیولوژی گل و میوه در زیتون

16

بیولوژی گل و میوه در زیتون

17

چرخه های رشد و نمو زیتون

17

چرخه زندگی یا بیولوژیکی

17

چرخه سالیانه

19

چرخه میوه دهی

20

مراحل زایشی زیتون

21

گل انگیزی

21

تمایزیابی گل

23

ساختارهای زایشی

24

گل آذین

24

گل ها و گلدهی

26

شکفتن گل و گرده افشانی

28

عقیمی

31

میوه بندی

31

رشد میوه و نمو بذر

32

منابع فصل دوم

36

فصل سوم: ازدیاد به روش قلمه زدن

39

ازدیاد به روش قلمه زدن

40

بیولوژی تشکیل ریشه های نابجا در قلمه

41

ریخت شناسی و کالبدشناسی

41

فیزیولوژی

46

فنون ازدیاد با قلمه

48

مواد گیاهی

48

شاخه های فرعی

49

شاخساره

52

قوزک های روی تنه

53

پاجوش ها

56

جمع آوری شاخساره و تهیه قلمه ( قلمه گیری )

57

استفاده از تیمارهای اکسین جهت تسریع در ریشه زایی قلمه ها

59

استفاده از محلول های آب – الکلی جهت اعمال تیمارهای فروبری سریع

60

استفاده از فرمولاسیون های پودر تالک

63

ترکیبات تجاری تسریع کننده ریشه زایی

67

محلول رقیق اکسین

67

فنون مورد استفاده جهت افزایش بازده تیمارهای اکسین

67

خیساندن قلمه ها

68

زخم زنی

69

استفاده از مواد تسریع کننده ریشه زایی در ترکیب با تیمارهای اکسین

70

تنظیم کننده های رشد

70

قارچکش ها

71

منابع فصل سوم

71

فصل چهارم: ازدیاد زیتون به روش پیوندزدن

75

ازدیاد زیتون به روش پیوندزدن

76

اهداف پیوندزدن

76

تولید دانهال یا گیاهچه بذری زیتون

81

جمع آوری هسته ها و کیفیت بذرهای زیتون

81

رکود بذر زیتون

82

منابع تامین هسته و کیفیت بذر

84

زمان برداشت

88

جداسازی، تمیز کردن و نگهداری هسته های زیتون

89

روش ازدیاد زیتون با بذر

91

تیمارهای قبل از کاشت بذر

92

خیساندن هسته ها

92

خراش دهی شیمیایی

92

خراش دهی مکانیکی

92

کاشت بذر

94

جوانه زنی مقادیر اندک از بذور با ارزش

97

جوانه زنی بذر در سایر گونه های جنس Olea

98

جابجایی دانهال ها و رشد بعدی آنها

99

جنبه های تئوری و عملی پیوندزدن

100

بافت شناسی محل پیوند

101

ناسازگاری پیوند

105

پیوندزدن روی پایه های بذری

106

جمع آوری و نگهداری شاخه های حاوی پیوندک

107

زمان پیوند

107

روش انجام پیوند پوست

108

مراقبت از گیاهان پیوند شده

110

پیوندزدن درختان مسن

112

سرشاخه کاری

112

پیوندزدن روی پاجوش ها

113

پیوندزدن روی زیتون های وحشی

114

قلمه – پیوند ( قلمه های پیوند شده )

115

تولید پایه های رویشی در زیتون

116

نهال های پیوندی یا نهال های قلمه ای؟

117

منابع فصل چهارم

120

فصل پنجم: ازدیاد درون شیشه ای زیتون

123

ازدیاد درون شیشه ای زیتون

124

ریزازدیادی

124

مرحله صفر (0)، نمونه گیری یا جمع آوری ریزنمونه

130

الف) تهیه ریزنمونه از گیاهان مادری موجود در باغ

130

ب) تهیه ریزنمونه از گیاهان مادری موجود در گلخانه

131

مرحله یک (1)، آغاز کشت درون شیشه ای

132

ضدعفونی کردن ریزنمونه ها

132

پایان مرحله یک (1)

134

مرحله 2 ، شاخه زایی (پرآوری شاخه)

135

ترکیبات محیط کشت

136

تنظیم کننده های رشد

137

شرایط اتاق کشت و واکشت نمودن

140

طویل شدن شاخه

141

مرحله 3 ، ریشه زایی

141

ریشه زایی در محیط کشت حاوی IBA یا NAA

141

سلیر روش های قابل استفاده جهت تسریع ریشه زایی

142

انگیزش ریشه به کمک روش غوطه وری

143

مرحله 4 (سازگار نمودن گیاهچه ها)

143

اهداف سازگار نمودن

143

طریقه سازگار نمودن گیاهچه های درون شیشه ای زیتون

144

رشد و نمو گیاهچه های درون شیشه ای در باغ زیتون

146

جنین زایی رویشی

147

جنین زایی رویشی از ریزنومنه های حاصل از بافت بالغ

148

تولید بذر مصنوعی و ریزپیوندی

150

نکات قابل توجه در ازدیاد درون شیشه ای زیتون

151

حفظ ذخائر ژنیتکی (ژرم پلاسم) زیتون بصورت درون شیشه ای

152

نگهداری در شرایط رشد کند

152

نگهداری در شرایط فراانجماد

153

منابع فصل پنجم

155

فصل ششم: نهالستان زیتون

159

نهالستان زیتون ( گیاهان مادری، ساختارها، تجهیزات و عملیات مربوطه)

160

گلخانه

160

آب

161

گیاهان مادری

161

بسترهای کشت

162

مواد متفرقه

163

گیاهان مادری

163

تغییر فاز

163

سیستم های تربیت گیاهان مادری

165

گلخانه ها

166

گلخانه های شیشه ای

167

گلخانه های پلاستیکی

168

گلخانه های ساخته شده با صفحات انعطاف ناپذیر

169

محل احداث گلخانه

170

گرم کردن گلخانه

173

خنک کردن گلخانه

175

استفاده از کامپیوتر در کنترل عوامل محیطی

177

سکوهای کاشت

177

گلخانه های ازدیاد

178

جایگاه مقاوم سازی و سازگار نمودن

183

بسترهای کاشت

185

بسترهای ریشه زایی

185

پرلیت

185

پیت

187

ورمیکولیت

187

شن

188

بسترهای مورد استفاده برای پرورش گیاهان

188

شرایط محیطی لازم جهت ریشه زایی

189

دما

189

رطوبت

189

نور

197

مقاوم سازی و سازگار نمودن گیاهان ( اولین نوبت گلدان زنی )

199

ظروف کشت و بسترها

202

فضای انتقال و جابجایی گیاهان

204

رشد گیاه (دوین نوبت گلدان زنی)

205

ظروف کشت و محل قرارگیری گیاهان

206

آبیاری و کوددهی

207

تربیت گیاهان

208

گواهی نهال

210

منشاء پیدایش ژنتیکی

213

بهنژادگر (پژوهشگران عمومی، مالکین نهالستان ها، زیتون کاران و غیره)

215

موسسه تحقیقاتی عمومی

215

شرایط مطلوب بهداشتی

216

منابع فصل ششم

217

فصل هفتم: حفظ ذخایر ژنتیکی ( ژرم پلاسم) زیتون

219

حفظ ذخایر ژنیتکی (ژرم پلاسم) زیتون

220

پیوست ها

223

پیوست1: قابلیت ریشه زایی ارقام مختلف زیتون

224

پیوست2: کلکسیون های ژرم پلاسم زیتون در سراسر جهان

228

پیوست3: خلاصه ای از شرایط کشت بهینه در ریزازدیادی ارقام زیتون

234

واژه نامه

237

تصاویر رنگی

245

این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

فهرست مطالب:

عنوان

صفحه

فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه

 

مقررات ایمنی جهت کار در آزمایشگاه­ها

2

تسهیلات آزمایشگاهی

2

مقررات سطح ایمنی برای کار با گیاهان آزمایشگاهی

2

مقررات ایمنی زیستی برای کار در آزمایشگاه

4

عملیات پیشگیری از آلودگی­های میکروبی

4

عملیات ویژه

5

رفع آلودگي

6

رفع آلودگي از روي ميز كار يا زمين

6

رفع آلودگي از روي بدن

6

حساسيت زاهاي تنفسي

7

نکات ایمنی در رابطه با نیتروژن مایع (LN2)

7

پرتو ماوراء بنفش

9

محافظت در برابر اشعه

9

نحوه كار با لامپ UV

9

موارد ايمني و كار با دستگاه مولد نور ماوراء بنفش UV

10

راه‌هاي حافظت در برابر آلودگي داخلي بدن

11

توصيه­هاي لازم جهت كار با مواد پرتو زا

11

مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشگاه‌ها و سمیت ایجاد شده توسط آنها

12

مواد شيميايي

12

مواد شیمیایی سمی

13

كلروفرم

13

گوانيدين تيوسيانات

13

اكريل آميد

14

مركاپتواتانل

15

اتيديوم برومايد

15

فنل

16

روش­های ذخيره‌سازي مواد آزمایشگاهی

18

فصل دوم: آشنایی با وسایل آزمایشگاهی

 

1- بوته چيني (كروزه چيني)

22

2- شيشه ساعت

23

3- قيف شيشه‌اي

23

4- قیف جدا کننده

24

5- قطره چكان

25

6- بالن ژوژه یا بالن حجمی

26

7- استوانه مدرج

27

8- بشر

28

9- اسپاتول

29

10- بورت

29

11- بالن تقطیری

31

12- ارلن

32

13- قیف بوخنر

33

14-‌هاون چيني

34

15- دسيكاتور

35

16- جا لوله

36

17- پيپت

37

18- پوار اتوماتیک

38

19- پیپت دقیق یا سمپلر

39

20- ویال

44

21- پیپتور

44

فصل سوم: دستگاه‌های آزمایشگاه

 

آشنایی با انواع میکروسکوپ

48

انواع ميكروسكوپ

49

ميكروسكوپ نوری

49

ميكروسكوپ فلوئورسانس

50

ميكروسكوپ مركب

50

ميكروسكوپ استريو

51

ميكروسكوپ الكترونی

51

ميكروسكوپ الكترونی گذاره

52

ميكروسكوپ الكترونی نگاره

53

ميكروسكوپ اشعه ايكس

54

طريقه نگهداری از ميكروسكوپ

54

بررسی و نحوه کار میکروسکوپ نوری

54

اجزای میکروسکوپ نوری

55

توان تفکیک

56

کار با میکروسکوپ

57

آماده کردن نمونه میکروسکوپی

57

طرز نگه داشتن لام و لامل

57

هودهای آزمایشگاهی

59

هودهای میکروبی و کشت سلول

59

هودهای شیمیایی

61

هودهای بیولوژیک

61

دستگاه ترازو

62

ورتکس

65

صفحه گرم کننده (Hot plate)

65

بن ماری (حمام آب)

65

PH متر

66

میکروتوم

68

دستگاه کلونجر

70

دستگاه روتاري بخارکننده چرخان یا روتاری اواپراتور

72

دستگاه مایکروویو

75

دستگاه اتوکلاو

77

دستگاه آون

78

آون هيبريداسيون

79

دستگاه انکوباتورها

80

دستگاه اسپکتروفتومتر

82

مفسر

85

انواع دیگر اسپکتروفتومتر­ها

85

فلم فتومتری

90

دستگاه سوکسله

91

سانتريفوژ

92

نكاتي در رابطه با دستگاه اولتراسانتريفوژ

95

نكات ايمني كار با انواع سانتريفوژ

96

دستگاه  HPLC

101

انواع پمپ

107

فصل چهارم: واحدهای اندازه­گیری و روش‌های رقیق‌سازی

 

واحدهای سیستم متری

116

محلول­هائی که زیاد در آزمایشگاه مورد مصرف است

117

مولاریته چیست

118

رقیق نمودن

122

رابطه حجم و غلظت

123

فصل پنجم: معرف­های شیمیایی

 

1- تهیه آب آهک

126

2- تهیه محلول لوگل یا لگول

126

3- تهیه محلول ید

126

4- تهیه محلول تورنسل

126

5- تهیه محلول هلیانتین(متیل اورانژ)

126

6- تهیه محلول فنل فتالئین

126

7- تهیه محلول نیترات نقره

126

8- تهیه محلول گیمسا

126

9- تهیه محلول فوشین قلیایی

127

10- تهیه محلول کارمن زاجی

127

11- تهیه چسب نشاسته

127

12- تهیه آب ژاول

127

13- تهیه محلول سولفات مس

127

14- تهیه سولفات مس بدون آب

128

15- تهیه محلول سود 10 درصد

128

16- تهیه محلول پتاس 5 درصد

128

17- تهیه اسیدکلریدریک 5/0 نرمال

128

18- تهیه اسیدکلریدریک 1 نرمال

128

19- تهیه محلول بیکربنات پتاسیم

128

20- تهیه آبی تولوئیدین

128

21- تهیه استو کارمن

128

22- تهیه برم تیمول بلو

128

23- تهیه بلودومتیل

129

24- تهیه سبز ید

129

25- تهیه محلول گلوکز 1 درصد

129

26- تهیه کشت مخمر

129

27- تهیه کشت پارامس

129

28- تهیه محلول پپسین

129

29- تهیه معرف بیوره

129

30- تهیه محلول قرمز کنگو

129

31- تهیه قرمز خنثی

129

32- تهیه محلول فیکساتور

130

33- تهیه محلول سبز متیل

130

34- تهیه محلول بندکیت کیفی

130

35- تهیه فهلینک A

130

36- تهیه فهلینگ B

130

37- تهیه محلول بیسمارک

130

38- تهیه اسیدکلریدریک رقيق

130

39- تهیه محلول جهت شمارش گلبول‌های قرمز

131

40- محلول 30% کلرور کبالت

131

41- تهیه سود رقیق

131

42- تهیه معرف تالن (محلول نیترات نقره آمونیاکی)

131

43- تهیه معرف شیف

131

44- تهیه محلول لوکاس

131

فصل ششم: رنگ­آمیزی بافت­ها

 

تهیه نمونه­های گیاهی برای بررسي بافت شناسی

134

تهيه نمونه­هاي گياهي از ساقه وريشه گياهان تک لپه و دو لپه

135

رنگ آميزي ساده بافت­هاي گياهي

135

رنگ‌آميزي مضاعف بافت­هاي گياهي

135

فصل  هفتم: روش­های استریل

 

استریل کردن و ضدعفونی

138

روش­های رایج سترون کردن

138

خشك شدن لوازم استريل

138

روش­های فیریکی استریل‌کردن

139

ضدعفونی بذرها

140

ضدعفونی داخلی بذرها

140

فصل هشتم: اندازه­گیری خصوصیات فیزیکی

 

اندازه­گیری طول، عرض و ضخامت

142

اندازه­گیری میانگین قطر هندسی

142

اندازه­گیری حجم

143

اندازه­گیری حجم

143

اندازه­گیری کرویت

143

اندازه­گیری سطح

144

جرم، حجم و جرم حجمي

144

اندازه­گیری وزن تر میوه

145

فصل نهم: اندازه­گیری رنگدانه­های گیاهی

 

اندازه‌گيري کلروفيل

148

اندازه‌گيري کارتنوئید

149

اندازه­گیری کاروتنوئيد

150

اندازه­گیری کلروفیل و کارتنوئید با روش آرنون

151

اندازه­گیری محتوای کلروفیل و کاروتنوئید کل

152

اندازه­گيري آنتوسيانين

153

اندازه­گیری آنتوسیانین

154

اندازه‌گیری لیکوپن

156

فصل دهم: اندازه­گیری خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی گیاهان

 

اندازه­گیری رطوبت

160

اندازه­گیری خاکستر

160

اندازه­گیری سفتي گوشت ميوه

161

اندازه­گیری درصد آب میوه

161

هدایت الکتریکی (EC) آب میوه

161

اندازه­گیری درجه اسیدی (pH) آب­میوه

162

اندازه­گیری مواد جامد محلول آب ­میوه

163

اندازه­گیری فیبر خام

164

اسیدیته قابل تیتراسیون

165

اسيديته قابل تيتراسيون در انار

166

اندازه­گیری اسید تارتاریک در انگور

167

اندازه­گیری شاخص طعم میوه

167

اندازه­گیری ويتامين ث در انار

168

اندازه­گیری ویتامین ث آب میوه به روش تیتراسیون

170

اندازه­گیری ویتامین C با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

171

اندازه­گیری ویتامین E

173

اندازه­گیری چربی

175

اندازه­گیری پروتئین

176

تعیین نوع و درصد اسیدهای چرب

177

استخراج چربی و متیله­کردن اسیدهای چرب

177

استخراج قند محلول کل با روش آنترون

178

استخراج قند محلول کل با روش فنل-اسیدسولفوریک

179

اندازه‌گیری قندهای احیایی (گلوکز)

182

اندازه‌گیری قندهای احیا به روش دی نیترو سالیسیلیک اسید

182

اندازه‌گیری قندهای غیر احیا (ساکارز)

184

اندازه‌گیری نشاسته

185

استخراج و اندازه‌گیری قندهای محلول (قند کل، ساکارز، گلوگز و فروکتوز)

186

استخراج قندهاي محلول

187

اندازه‌گيري قند كل

187

اندازه‌گيري قندهاي احيايي

189

اندازه‌گيري قندهاي غيراحيايي

190

اندازه‌گيري فروكتوز

192

استخراج و اندازه‌گيري نشاسته

193

اندازه­گیری پکتین

194

اندازه‌گیری میزان پرولین

196

اندازه­گیری تانن

197

اندازه­گیری محتوای نسبی آب برگ

197

اندازه­گیری نشت الکترولیت

198

اندازه­گيري كلر (كلر سنجي)

198

اندازه­گیری روغن در گیاهان

200

روش سوکسله

200

روش سانتریفیوژ

200

اندازه­گیری ارزش پراکسید روغن

201

اندازه­گیری ضریب شکست

201

اندازه‌گیری اسید چرب آزاد

202

تعیین مقدار کلروفیل و کارتنوئید روغن

202

اندازه­گیری ضریب خاموشی

203

فصل یازدهم: روش‌های اندازه­گیری متابولیت­های ثانویه

 

استخراج فنل و فلاونوئیدها

206

اندازه­گیری ترکیبات فنولی کل

206

اندازه‌گيري محتواي فلاونوئيد

207

اندازه‌گیری فعالیت آنتی‌اکسیدانی توسط به دام اندازی رادیکال (DPPH)

208

تهیه عصاره متانولی برای اندازه­گیری فعالیت آنتی­اکسیدانی، تعیین فنل و فلاونوئید کل عصاره خام گیاه

209

اندازه­گیری فنل کل

209

اندازه­گیری فلاونوئید کل

211

ارزیابی فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره­های گیاهی از قدرت کاهندگی

214

اندازه­گیری فعالیت آنتی­اکسیدانی با استفاده از معرف DPPH

216

اندازه­گیری فعالیت آنتی­اکسیدانی با استفاده از معرف بتاکاروتن- لینولئیک­اسید

217

اندازه­گیری محتوای لوتئولین و کوئرستین در عصاره­های گیاهی

218

اندازه­گیری اثر مهاری عصاره­ گیاهی بر فعالیت آنزیم زانتین اکسیداز

210

اندازه‌گیری اسید کلروجنیک و اسید کافئیک با استفاده از دستگاه HPLC

221

تهیه نمودار کالیبراسیون برای اسید کلروجنیک و اسید کافئیک

222

تزریق نمونه گیاهی

223

اندازه­گیری الئوروپین با استفاده از دستگاه HPLC

224

تزریق نمونه­ها

226

اندازه‌گیری روتین

227

اندازه­گيري فرولیک اسيد و پی­کوماریک اسيد با استفاده از دستگاه HPLC

228

اندازه­گیری عدد پراکسید

231

اندازه­گیری عدد تیو­باربیتوریک اسید

232

اسانس‌های گیاهی

232

تفاوت اسانس‌ها با روغن‌های غیرفرار

233

شیمی اسانس­ها

234

هيدروکربن‌‌ها

234

الکل‌ها

234

آلدئيدها

235

فنل­ها

235

تقسیم بندی اسانس‌ها بر اساس ساختار شیمیایی

236

فنیل پروپن‌ها

237

فعالیت زیستی اسانس­ها

237

خاصیت ضداکسایشی اسانس­ها

238

فعالیت ضد باکتریایی اسانس‌ها

238

فعاليت ضد قارچي اسانس‌ها

239

استخراج و اندازه­گيري اسانس

240

جمع‌آوری گياه و استخراج اسانس گلبرگ­ها (عصاره مطلق و کانکريت)

242

شناسايي ترکيب­های تشکيل‌دهنده

242

مشخصات دستگاه‌های مورد استفاده

242

فصل دوازدهم: اندازه­گیری فعالیت آنزیم­های گیاهی

 

سنجش فعالیت برخی آنزیم­ها

246

آنزیم­های آلفا و بتا آمیلاز

246

سنجش فعالیت آلفا آمیلاز

247

سنجش فعالیت بتا آمیلاز

247

سنجش فعالیت آنزیم اینورتاز

248

سنجش فعاليت آنزيم پراكسيداز

249

سنجش فعاليت آنزيم كاتالاز

250

سنجش آنزیم پلی فنل اکسیداز

251

روش تهیه عصاره آنزیمی برگ

252

تعیین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز

252

تعیین میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز

253

اندازه‌گيري گليسين بتائين (GB)

253

فصل  سیزدهم: اندازه­گیری برخی از شاخص­های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی رشدی گیاهان

 

تعیین درصد میزان کلونیزاسیون قارچ­ها در ریشه

256

اندازه­گیری درجه تغییر، رنگ میوه و سوختگی برگ ناشی از تنش­ها در گیاهان

256

بررسی گیاهان بر مقاومت به بيماری سفيدک پودری

256

محاسبه شاخص‏های رشد گیاهان

257

فتوسنتز

257

اندازه­گیری رنگ

265

تنفس سنج نوع سرنگی

266

بررسی­های مربوط به گرده­افشانی در گیاهان و مسائل مربوط به گامت­های نر و ماده و سیتولوژی

267

اندازه‌گيری زنده مانی دانه گرده

267

بررسی تأثير ساکاروز و اسيد بوريک برميزان جوانه زنی دانه گرده

267

بهينه‌سازی کشت ميکروسپور رز

268

محيط‌های شستشو

269

بررسی سیتولوژی گیاهان

272

رنگ‌آميزی هسته توسط DAPI

272

رنگ‌آميزی با DAPI

272

مطالعه گرده­افشانی و محاسبه شاخص خودناسازگاری

273

جمع­آوری دانه­های گرده

274

مطالعه درصد دانه­های گرده­ی زنده با روش رنگ­آمیزی

274

جوانه‌دار کردن بذور و تهیه ریشه

275

نمونه‌برداری از کالوس­های حاصل از کشت بافت

275

آزمایش­های سیتوژنتیک

275

پیش تیمار با محلول هیدروکسی کینولین

276

پیش تیمار با محلول α- برومونفتالین

276

پیش تیمار با آب سرد

276

تهیه محلول کارنوی

277

رنگ‌آمیزی

278

تهیه رنگ استوکارمن

279

تهیه رنگ اورسئین استیک

280

اسکواش

280

نگهداری اسلاید

280

بررسی میکروسکوپی

280

شمارش تعداد کروموزوم‌ها و عکس‌برداری

281

کشت باکتری‌های، آلوده‌کننده و یا همزیست با گیاهان و روش­های متداول آن

281

تعریف محیط کشت

281

انواع محیط کشت

281

محیط‌های کشت انتخابی

282

محیط‌های افتراقی

282

محیط­های غنی­کننده

283

محیط کشت کامل

283

آگار چیست

283

انواع کشت باکتری

284

روش کشت باکتری در محیط کشت مایع

284

روش کشت باکتری در محیط جامد

285

روش کشت عمقی در لوله

285

روش کشت در سطح شیبدار در لوله

285

روش تهیه محیط­های کشت

286

روش تهیه محیط پیش ریخته

286

روش کشت خطی

287

کشت سطحی

287

کشت آمیخته یا پورپلیت

287

فصل چهاردهم: اندازه­گیری DNA و RNA

 

آماده­سازی نمونه برای استخراج دی­ان­ای

290

استخراج دی­ان­ای

290

تعيين كميت و كيفيت دی­ان­ای استخراج شده

292

استخراج RNA

294

تعيين كميت و كيفيت RNA

295

فصل  پانزدهم: اندازه­گیری برخی عناصر معدنی و آلی در  بافت­های گیاهی

 

روش تهیه­ عصاره­ بافت گیاهی جهت اندازه­گیری عناصر

298

اندازه­گیری پتاسیم در بافت­های گیاهی

298

اندازه­گیری فسفر در بافت­های گیاهی به روش اولسن

298

اندازه­گیری کلسیم و منیزیم در عصاره­ی بافت گیاهی

299

اندازه­گیری ازت کل در بافت­های گیاهی با روش کجلدال

299

اندازه­گیری عناصر کم مصرف

300

فصل  شانزدهم: اندازه­گیری برخی از شاخص­های مربوط به بذر

 

آزمون­های مربوط به بذور

302

مشخص نمودن درصد خلوص بذر

302

آزمون قوه نامیه بذر (قدرت جوانه­زدن)

302

ارزش حقیقی بذر

303

آزمون سرعت جوانه‌زنی بذرهای

303

ضریب سرعت جوانه زنی

304

ارزش جوانه‌زنی بذر

304

آزمون تترازولیوم

305

منابع

307

 

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

عنوان: اصلاح درختان میوه

(ژنتیک و اصلاح انگور)

تألیف: حامد دولتی بانه

استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

رسول جلیلی مرندی

دانشیار گروه باغبانی دانشگاه ارومیه

 


فهرست مطالب کتاب

عنوان شماره صفحه

فصل اول

 

قدمت کشت و پرورش انگور در جهان و ایران

1

توليد و عملكرد انگور در ايران و جهان

2

ارزش غذایی و اقتصادی انگور و کشمش

3

تكامل و اهلي شدن انگور

4

فصل دوم

 

رده بندی و گیاه شناسی انگور

11

گروه انگورهاي امريكايي

14

گروه انگورهاي آسيايي

17

گروه اروپایی

18

انگورهاي موسكادين

18

ریخت شناسی و تشریح اندامهای انگور وینیفرا

20

ریشه

20

اندامهای هوایی

21

شاخه

22

گل

29

فصل سوم

 

گرده افشانی و تشکیل میوه در انگور

35

اثرات بذر روی حبه انگور

40

عقیمی

43

منحنی رشد میوه

44

فصل چهارم

 

منابع ژنتیکی و حفاظت آنها

47

طبقه بندی منابع ژنتیکی انگور

48

روشهای نگهداری ذخایر ژنتیکی انگور

48

بانک ژن بذر

49

بانک ژن در مزرعه

50

نگهداری مواد ژنتیکی در ازت مایع یا فراسرما

51

نگهداری به صورت کشت بافت

52

حفظ و نگهداری دانه گرده

52

فصل پنجم

 

تاريخچه به‌نژادي انگور

54

اهداف اصلاح مدرن

55

روشهاي اصلاحی

56

توسعه و تكامل گل

57

مواد شيميايي ایجاد کننده مادگی در گلهای نر

57

جمع‌آوري، انبار كردن و آزمايش جوانه‌زني گرده‌ها

58

اخته كردن

59

گرده افشانی مصنوعی

61

جداسازی بذرهای دورگ

62

خواب بذر و سرمادهی مرطوب

62

جوانه‌زني

63

كوتاه كردن دوره نونهالي

67

فصل ششم

 

سيستمهاي اصلاحي

70

سیستمهای تولید مثل در درختان میوه

70

عوامل تسهیل کننده خودگشنی و دگرگشنی در درختان میوه

71

خود ناسازگاری

71

خود ناسازگاری و اصلاح

73

خویش آمیزی

74

نر عقیمی

75

تلاقی برگشتی

76

کارایی تلاقی برگشتی

78

ارزیابی صفات در نتاج دورگ

79

وارد کردن ارقام و گونهها

82

فصل هفتم

 

ژنها و توارث صفات مهم در انگور

84

توارث جنسيت

84

وراثت آنتوسیانین در حبههای انگورهای وینیفرا

85

عملکرد و کیفیت میوه

87

توارث ترکیبهای معطر میوه

89

وراثت بكرباري كاذب (بيدانگي استنواسپرموكارپي)

89

فصل هشتم

 

ژنتیک مقاومت به تنشهای زنده

93

بیماریهای قارچی

93

مقاومت به بیماری کپک خاکستری

97

سایر بیماریهای قارچی

99

بیماریهای باکتریایی

100

بیماری پیرس

101

مقاومت به بيماريهاي ویروسي

102

مقاومت به آفات مهم انگور

104

شته فیلوکسرا

104

نماتد

107

سایر آفات

108

ژنتیک مقاومت به تنشهاي غیر زنده

109

مقاومت به ناهنجاریهای فیزیولوژیکی انگور

113

توارث صفات كمي

115

فصل نهم

 

جهشهای سوماتيكي

117

پلی پلوئیدی

119

تقسیم بندی گیاهان یوپلوئید

120

روشهای ایجاد پلی‌پلوئیدی

122

آنیوپلوئیدی در انگور

124

انتخاب كلوني

126

فصل دهم

 

اصلاح براي صفات ويژه

133

انگورهاي روميزي يا دسري

133

انگورهاي كشمشي

134

انگورهاي ويژه فرآوری و تهیه آب میوه

134

اصلاح پايههاي تجاري انگور

135

پیشینه اصلاح پایه در انگور

136

فصل یازدهم

 

فناوري زيستي و اصلاح انگور

145

كشت درون شيشهاي

147

سودمندي استفاده از كشت درون شيشهاي انگور

148

ريزازديادي

150

اندام‌زایی

151

کشت مریستم

151

جنین‌زایی سوماتیکی

154

جنین زایی ثانویه

157

قابلیت اندامزایی جنینهای سوماتیکی

158

تبدیل جنینها به گیاهچه

160

بهره برداری از روش جنینزایی سوماتیکی در ژنتیک، اصلاح و سالم سازی انگور

161

اصلاح ژنتیکی

161

نگه‌داری ژرم پلاسم

162

حذف ویروسها

163

چند جنینی

163

اصلاح ژنتيكي از طريق تغييرات سوماكلونالي

164

تکنولوژی کشت پروتوپلاست در انگور

164

کاربردهای کشت پروتوپلاست

166

نجات جنین

167

اصلاح ژنتيكي از طريق کشت نجات جنين

167

کاربرد نجات جنین در انگور

170

روشهای نجات جنین در انگور

171

عوامل موثر در موفقیت تکنیک نجات جنین

172

اصلاح ژنتیکی از طریق القاء هاپلوئیدی

179

فصل دوازدهم

 

نشانگرهای مولکولی و کاربرد آنها در برنامههای اصلاحی انگور

181

شناسایی مورفولوژیکی و اهمیت حفظ ژرم پلاسم انگور

181

تنوع ژنتيكي و اهميت آن

183

روشهای بررسی تنوع ژنتیکی

184

نشانگرهای مورفولوژیکی

185

نشانگرهاي مولکولی

186

نشانگرهای آیزوزایمی

187

نشانگرهای DNA غیر مبتنی بر PCR

188

نشانگرهای DNA مبتنی بر PCR

189

توسعه نشانگرهای ریزماهواره در انگور

190

كاربرد نشانگرهاي ريزماهوارهاي در اصلاح انگور

191

بررسی تنوع ژنتیکی

191

سایر کاربردها

199

نشانگرهای ریزماهواره کلروپلاستی

200

نشانگر AFLP

203

نشانگر RAPD

206

نشانگر SNP

207

ترانسپوزونها

209

نشانگر ISSR

210

نشانگر SRAP

211

ژنوم انگور

212

نقشه ژنومي انگور

212

تاريخچه و وضعيت فعلي نقشه پیوستگی ژنتیکی انگور

213

نقشه برداری و نشانمند کردن ژنهای بزرگ اثر

217

مکان یابی QTL

220

گزینش بر اساس نشانگر

223

تجزیه ارتباط

227

فصل سیزدهم

 

مهندسي ژنتيك

229

مراحل کلی مهندسی ژنتیک و کلون کردن ژن

230

بافتهای هدف برای انتقال ژن

232

انتقال توسط آگروباکتریوم

232

انتخاب

234

تغییر ژنتیکی انگور برای افزایش تحمل به تنشهای زنده و غیر زنده

235

نتایج آزمایشات مزرعهای

242

کنترل گیاهان تراریخته

243

فصل چهاردهم

 

گذر از مرحله نونهالی به مرحله بلوغ در انگور

245

ژنتيك گلدهي در انگور

251

مدل گلدهی در آرابیدوپسیس

251

فرایند گلدهی در گیاهان

256

بیولوژی مولکولی گلدهی در انگور

258

نتايج آزمايشات لکه گذاری ار ان ای در مورد الگوی بیان ژنهای گلدهی

264

فصل پانزدهم

 

ارقام انگور تجاری و اصلاح شده

268

ارقام مهم تجاري ایران

269

ارقام مهم تجاري خارجی

273

ارقام مناسب تازهخوری

273

ارقام انگور مناسب فرآوري

281

ارقام انگور امريكايي

282

دورگهای فرانسوي

283

انگورهاي زير جنس موسكادين

284

ضمایم

 

جدول ضميمه 1.  نام و توالی تعدادي از آغازگرهای ریزماهواره هسته‌ای و کلروپلاستی

288

استخراج DNA انگور

285

اندازه‌گيري كيفيت و كميت DNA

286

بانکهای اطلاعاتی انگور

291

سایت‌های مهم مرتبط با به نژادي انگور

293

جدول ضميمه 2. اسامی، آدرس پست الکترونیکی و تخصص تعدادی از محققان انگور

294

جدول ضميمه 3. هم نامی و دگر نامی در تعدادی از ارقام انگور دنیا

306

جدول ضميمه 4. هم نامی و دگر نامی در تعدادی از ارقام انگور موجود در ایران

307

جدول ضميمه 5. ارقام انگور موجود در کلکسیون ورامین

308

جدول ضميمه 6. ارقام انگور موجود در کلکسیون‌های اروميه، تبريز، كرمانشاه، مشكين شهر، ياسوج و شهر كرد

310

جدول ضميمه 7. ارقام انگور موجود در کلکسیون‌های فارس و مركزي

312

جدول ضميمه 8. ارقام انگور موجود در كلكسيونهاي خراسان، كردستان، شاهرود، لرستان و زنجان

314

جدول ضميمه 9. ارقام انگور موجود در کلکسیون کرج

316

جدول ضميمه 10. ارقام انگور موجود در کلکسیون ملی انگور تاکستان

318

جدول ضميمه 11. اسامی تعدادی از ارقام انگور موجود در ایران

322

منابع

330

فرهنگ واژهها

343

کتاب ازدیاد نباتات

ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی

شامل: نکات کلیدی و مهم درس ازدیاد نباتات بهمراه سوالات تستی برای کنکور کارشناسی ارشد و جواب سوالات

گردآورندگان: مهندس صادق آتشی، مهندس مصطفی نجار فیروزجایی

ویراستار علمی: دکتر کامبیز مشایخی

نوبت چاپ: اول – 1391

تعداد صفحات: 234 صفحه

قطع: وزیری

شمارگان: 1000

چاپ: انتشارات نوروزی

شماره شابک: 8 – 596 – 151 – 964 – 978

قیمت: 12000 تومان

 

کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

فهرست مطالب:

عنوان مطالب

صفحه

فصل 1: مقدمه

1

فصل 2: ساختارهای افزایش گیاهی

3

2-1 گلخانه

4

2-2 پوشش­های گلخانه

4

3-2 شاسی گرم

6

4-2 شاسی سرد

6

2-5 سایبان

6

2-6 محیط های مختلف کشت

6

2-7 ضد عفونی کردن خاک

7

2-8 شوری خاک

7

2-9 کیفیت آب

7

2-10  واکنش خاک

8

2-11 ظرف های کاشت

8

نکات تستی

9

فصل 3: نمو بذر و هاگ

13

3-1 مراحل چرخه دانهال

14

3-2 مراحل رشدزایشی وتولیدگل

14

3-3 رابطه بین ساختار گل و اجزای میوه و بذر

14

3-4 مراحل نمو مورفولوژیکی دانه و میوه

15

3-5 رویان زایی

16

3-6 بذر

17

3-7 چند رویانی

18

3-8 آپومیکسی (نامیزیدن)

19

3-9 نمو هاگ در سرخس­ها

21

فصل 4: مبانی گزینش بذر

21

4-1 گیاهان ناجور

21

4-2 لینه

22

4-3 انواع تلاقی

23

4-4 گروه های بذری کشاورزی

23

نکات تستی

23

فصل 5: فنون تولید وبازار رسانی بذر

27

5-1 دیرپایی بذور

27

5-2 انواع انباربذر

27

5-3 رسیدن و پراکنده شدن بذرها

28

نکات تستی

28

فصل 6 مبانی افزایش بوسیله بذر

29

6-1 شرایط لازم برای جوانه زنی بذر

29

6-2 مراحل جوانه زنی بذر

29

6-3 خفتگی

31

6-4 هورمون های کنترل کننده جوانه زنی

32

6-5 عوامل محیطی موثربرجوانه زنی بذر

34

نکات تستی

35

فصل 7: فنون افزایش بوسیله بذر

37

7-1 آزمون بذر

38

7-2 آزمون سرعت تنژگی (جوانه زنی) بذر

38

7-3 تیمارهای از بین بردن خفتگی بذر

38

نکات تستی

39

فصل 8: گزینش منبع درافزایش رویشی

41

8-1 فرآیند ژنتیکی و اپی ژنتیکی

41

8-2 ویژگی های مراحل نونهالی

42

8-3 روش­های رسیدن به بلوغ زودرس

43

8-4 مکان نمایی

43

8-5 جهش

44

8-6 بافت ناهمسان(شیمر)

44

8-7 عوامل بیماریزا

45

نکات تستی

46

فصل 9: افزایش به وسیله قلمه

47

9-1 قطب گرایی

49

9-2 اثر هورمون­ها در باززایی ریشه و ساقه در قلمه­ها

50

9-3 اثرات برگ­ها و جوانه­ها برروی ریشه زایی قلمه ها

51

9-4 همفرسازهای ریشه زا

51

9-5 عوامل موثردرریشه زایی قلمه ها

51

9-6 زمان قلمه گیری در سال

52

9-7 زخم زنی

54

فصل 10: فنون افزایش با قلمه (تیل)

55

10-1 قلمه چوب سخت

55

10-2 قلمه­های چوب نیمه سخت

56

10-3 قلمه های چوب نرم

57

10-4 قلمه های علفی (واشتیل)

57

10-5 قلمه های برگ

57

10-6 قلمه های جوانه برگ

57

10-7 قلمه های ریشه

58

10-8 کار با گیاهان مادری

60

10-9 سایه دهی

60

10-10 سپید سازی

60

نکات تستی

60

فصل 11: جنبه های نظری پیوند وکوپیوند

61

11-1 سرشاخه کاری

61

11-2 شاخص سازی

62

11-3 قطب گرایی

62

11-4 انواع ناسازگاری

64

11-5 اثرات پایه روی رقم پیوندک

64

11-6 اثررقم پیوندک روی پایه

65

فصل 12 فنون پیوند

67

12-1 پیوند زبانه ای

67

12-2 پیوند نیمانیم

67

12-3 پیوند جانبی

67

12-4 پیوند اسکنه ای

68

12-5 پیوند برشی یاترصیعی

68

12-6 پیوندگاوه ای

68

12-7 پیوند پوستی یا تاجی

69

12-8 پیوند مجاورتی

69

12-9 پیوند اتصالی

70

12-10 پیوند پلی

70

12-11 پیوند ریشه پرورنده

71

فصل 13: فنون کوپیوند

73

13-1 کوپیوند سپری (شکمی)

73

13-2 کوپیوند وصله ای

74

13-3 کوپیوند شکافی

74

13-4 کوپیوند قاشی

75

نکات تستی

75

فصل 14: افکندن

75

14-1 افکندن (خوابانیدن)

75

14-2 روش­های تکثیر متکی بر ساختارهای خاص

75

نکات تستی

75

فصل 15: افزایش بوسیله ریشه هاو ساقه های اختصاصی شده

79

15-1 سوخ­ها

79

15-2 پداژه

82

15-3 ژوخه

82

15- 4 ریشه گوشتی (ژوخ‌های)

83

15-5 ساقه گوشتی (ژوخ‌های)

83

15-6 نیساگ (ریزوم)

84

15-7 سوخ نمایا

84

نکات تستی

84

فصل 16: مبانی کشت بافت برای ریزافزایی

84

خلاصه ای از جزوه های درس ازدیاد نباتات

179

بخش عملی آزمایشگاه ازدیاد نباتات

179

سوالات کنکور

179

این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین

ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای خرید یا مشاهده توضیحات کامل هر کتاب بر روی آن کتاب کلیک کنید. کتاب ها از فروشگاه اینترنتی اختصاصی گل و گیاه ( دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنایع ) ارسال می شوند و برای پرداخت های آنلاین تخفیف ویژه در نظر گرفته می شود. همه کتاب ها نو و دست اول می باشند و مستقیماً از انتشاراتی های مربوطه دریافت می شوند.

کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

نام کتاب: بیماری های چمن

( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل )

تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان

قیمت: 9000 تومان

تعداد صفحه: 143 صفحه ( همه صفحات تمام گلاسه و تمام رنگی می باشد)

تیراژ: 1000 جلد

نوبت چاپ: اول، 1386

ناشر: انتشارات دارالعلم

شابک: 7-65-9972-964-978

این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

فهرست مطالب این کتاب به صورت زیر می باشد:

عنوان

صفحه

پیشگفتار

7

مقدمه

8

گندمیان مورد استفاده به عنوان چمن

9

جنس های چمن

10

عوامل ایجاد کننده بیماری ها

13

عوامل بیماری های عفونی

13

ویروس ها

13

ویروئیدها

14

باکتری ها

14

ریکتسیاها

14

میکوپلاسماها

15

قارچ ها

15

نماتدها

15

پروتوزوآ

16

بخش اول:

17

بیماری های غیرعفونی

17

عوامل زنده بیماری های غیرعفونی

18

جلبک ها

18

لایه سیاه

19

خزه ها

20

حشرات

21

عوامل غیر زنده ایجاد کننده بیماری های غیر واگیر

21

عوامل شیمیایی:

22

آفت کش ها

22

ادرار حیوانی و نمک های موجود در آن

22

کودهای شیمیایی

23

کمبود مواد غذایی

24

آلودگی هوا

24

عوامل فیزیکی:

25

دما

25

آب و یخ

26

فشردگی خاک

27

لایه بقایای گیاهی

27

درختان و درخچه ها

28

عوامل مکانیکی

28

بخش دوم:

29

بیماری های واگیردار قارچی

29

بیمای های برگی

30

سوختگی اسکوکیتایی برگ

30

نوار قهوه ای

31

لکه نواری سفالوسپوریومی

32

لکه  سر کوسپورایی

33

لکه چشمی کلادوسپوریومی

35

لکه مسی

36

لکه دلاری

37

سفیدک دروغی ( زردی چمن )

39

لکه برگی خاکستری

41

سوختگی برگ

43

سیاهک ها

44

سیاهک نواری و سیاهک برگ پرچم

44

سیاهک تاولی

45

لکه صورتی

47

سفیدک پودری

48

لکه برگی سودوسپتوریایی

51

لکه برگی رامولاریایی

52

نخی شدن قرمز

53

زنگ چمن

55

لکه برگی سپوریایی و استاگنوسپورایی

58

کپک های برفی کوپرینوس

59

سوختگی برفی

61

سوختگی تیفولایی

62

کپک برفی صورتی و لکه فوزاریومی

65

لکه برگی اسپورموسپورایی

68

لکه قیری

68

بیماری های برگی / ریشه ای

69

آنتراکنوز

69

بیماری های باپیولاریسی و اگزروهیلومی

72

بیماری های کورولاریایی

73

بیماری های ناشی از قارچ Drechslera

74

بیماری های فوزاریومی

78

سوختگی نیگروسورایی

82

بیماری های پیتیومی

84

بیماری های رایزوکتونیایی

89

سوختگی جنوبی

93

زوال چمن برمودا

95

لکه حلقوی نکروتیک

97

لکه تابستانه

99

لکه پاخوره

101

بیماری های گیاهچه

104

بخش سوم:

108

سایر عوامل ایجاد کننده بیماری و اختلال

108

بیماری های باکتریایی و میکوپلاسمایی

109

قارچ های اندوفیت

111

بیماری حلقه های پری

113

قارچ ریشه ها

115

بیماری های ناشی از نماتدها

117

قارچ های پست ریشه

119

کپک های لزج

120

بیماری های ویروسی

122

بخش چهارم:

125

استراتژی کنترل بیماری در چمن

125

بهداشت بستر کشت بذر، جوانه ها یا چمن های تازه کاشت

126

کاشت گونه ها و ارقام مقاوم به بیماری

127

مدیریت اقلیم و کشت

128

دما

128

رطوبت

129

آب

129

نور

130

کودها و واکنش خاک

130

آفت کش ها

131

چمن زنی

132

کنترل کاه و کلش

133

کنترل شیمیایی

134

مواد تدخین کننده

134

نماتد کش های تماسی

135

قارچ کش ها

135

قارچ کش های تماسی

135

قارچ های سیستمیک

136

قارچ کش های مشتق شده بنزیمیدازول

137

قارچ کش های سیستمیک بازدارنده سنتزاسترول

137

منابع

139

این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

نام کتاب:پرورش و تولید میخک

تألیف:آزاده رشیدی

چاپ اول:تابستان 1391

شمارگان:1100 نسخه

تعداد صفحات:304

مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول، نمودار.

مشخصات نشر: مشهد:.آزاده رشیدی، 1391

لیتوگرافی:پارس پلیت

چاپ:چاپخانه زوار

شابک:9-8163-04-964-978

قیمت:  11000  تومان


این کتاب موجود نمی باشد لطفا سفارش ندهید

 

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

نوبت چاپ: اول – اسفند 1390

شابک: 8 – 538 – 151 – 964 – 978

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 320

قیمت: 15000 تومان


کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

 

مقدمه مولف:

«راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی» در پاسخ به نیاز علاقه مندان به جنبه های مختلف کشت درون شیشه ای گیاهان در 37 فصل مختلف (320 صفحه) تدوین گردیده است. در این مجموعه، جنبه های عملی کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی با آزمایشات ساده و به روش گام به گام آموزش داده شده است و نگارش این کتاب با نگاه ویژه ای به مشکلات احتمالی ایجاد شده در حین اجرای تکنیک های کشت بافت انجام شده است. این کتاب دارای 12 صفحه عکس تمام رنگی بوده و پروتوکول های متعدد ارایه شده در آن علاوه برافزایش اطلاعات عمومی کاربران با تغییرات جزئی قابل استفاده در سایر گونه های گیاهی نیز می باشد.. جهت مطالعه بیشتر کاربران محترم، در پایان هر فصل، چند منبع مرتبط ارایه گردیده وتعدادی کتاب، ژورنال و سایت اینترنتی مفید نیز در فصل 36 معرفی گردیده است. مطالعه این کتاب به تمامی علاقه مندان و کاربران کشت بافت گیاهی در تمامی گرایش های علوم گیاهی توصیه می گردد. قیمت 15000 تومان

فهرست مطالب (فصل)

صفحه

معرفی اجمالی تکنیک های کشت بافت گیاهی

1

معرفی اجمالی یک ازمایشگاه کشت بافت گیاهی

15

آشنایی با واحدهای متریک، واحدهای بیان غلظت و نحوه رقیق سازی محلول های مورد استفاده در کشت بافت گیاهی

33

تنظیم کننده های رشد گیاهی و کاربرد آنها در کشت بافت گیاهی و ریز ازدیادی

45

تهیه محلول های ذخیره برای محیط کشت

65

تهیه محلول ذخیره برای تنظیم کننده های شد / هورمون ها

71

تهیه محیط کشت با استفاده از محلول های ذخیره و محیط های پیش ساخته

75

انتخاب و بهینه سازی محیط کشت و انواع محیط های کشت

83

نحوه استفاده از زغال فعال در محیط های کشت بافت گیاهی

101

آب نارگیل و نحوه استفاده از آن در محیط کشت بافت

105

آشنایی با فنون سترون سازی در کشت بافت گیاهی

109

طریقه آماده سازی و کاربرد محیط کشت PDA در کشت بافت گیاهی

121

آنتی بیوتیک ها و کاربرد آنها در کشت بافت گیاهی

125

اندازه گیری میزان فنول تولید شده در محیط کشت و روش های ممانعت از قهوه ای شدن

131

آغازش و نگهداری کشت های کالوس: مطالعه موردی در هویج

135

باززایی گیاهان از بافت کالوس: مطالعه موردی در گل ژربرا

145

ریزازدیادی: مطالعه موردی در انگور و معرفی چند محیط کشت جهت ریزازدیادی سایر گیاهان

151

باززایی گیاهان از ریز نمونه گلبرگ: مطالعه موردی در گل داوودی

169

باززایی مستقیم گیاهان از طریق تولید جوانه های نابجا: مطالعه موردی در مورد بنفشه آفریقایی

173

مقاوم سازی گیاهان حاصل از کشت بافت با استفاده از قارچ های میکوریزا

177

جداسازی و کشت نوک شاخساره میخک

183

کشت مریستم جهت حذف ویروسهای گیاهی

187

آزمون ELISA جهت تشخیص گیاهچه های آلوده به ویروس

193

مشکلات معمول در کشت بافت گیاهی

197

کشت جنین و دو رگ گیری دور (غیرخویشاوند)

205

جنین زایی رویشی و کاربرد آن در کشت بافت گیاهی

213

بررسی مقاومت به تنش های زنده در محیط درون شیشه ای

217

جهش زایی درون ششه ای

225

اندازه گیری برخی از پارامترهای درون شیشه ای

237

کاربرد PCR در آنالیز ژنوم گیاهی و مطالعات مرتبط با کشت بافت گیاهی

241

کشت بساک، دانه گرده و تولید گیاهان هاپلوئید

259

تولید ترکیبات طبیعی (متابولیدهای گیاهی) در کشت بافت گیاهی

267

پیشرفت های اخیر در تکنیک های کشت بافت گیاهی

277

برآورد هزینه های راه اندازی یک واحد کوچک آزمایشگاهی – تجاری کشت بافت گیاهی در شرایط ایران

287

ایمنی در آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

293

معرفی چند سایت اینترنتی، مجلات علمی و کتابهای مرتبز با کشت بافت گیاهی

295

واژه نامه

303

تصاویر رنگی

311

تصویر کامل جلد پشت و رو کتاب:

کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند

جزو اولین ها باشید

کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات بوده و به جرات بهترین و کاملترین کتاب در این زمینه می باشد.این کتاب توسط آقایان سیامک محمدی چیانه و مرتضی علیزاده گردآوری و تالیف شده است.

نام کتاب: سبزیکاری(ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد علوم باغبانی)

گردآورندگان: مهندس سیامک محمدی‌چیانه و مهندس مرتضی علیزاده

چاپ دوم (ویرایش دوم): آذرماه 1391

تعداد صفحات: 171

ناشر: انتشارات رسالت یعقوبی

شابک: ۵-۱۱-۵۴۷۷-۶۰۰-۹۷۸
قیمت: 17000 تومان

 

این کتاب در حال حاضر با ویرایش جدید ( ویرایش دوم) به چاپ دوم رسیده و در همان چاپ اول نیز با استقبال خوبی روبرو شد و اینک با بروزرسانی مطالب و افزودن مطالب و تست های جدید کنکور بصورت خرید پستی در دسترس همه علاقه مندان می باشد

سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

موجودی اینترنتی و خرید پستی این کتاب محدود است همینک سفارش دهید.

این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط آقايان مهندس سيامك محمدي چيانه و مهندس مرتضي عليزاده گردآوري و تاليف شده است و ویراستار علمی و ادبی آن آقای مهندس سجاد حاتم می باشد و جدیدا توسط انتشاراتی رسالت یعقوبی به چاپ رسیده است.

تعداد صفحات: 234
قیمت: 17000 تومان
ISBN: 978- 600- 5477- 19- 1
قطع: رحلی
تیراژ: 1000
سال چاپ: 1389
ناشر: انتشارات رسالت یعقوبی
تلفن: 7742092 فکس: 7739264
همراه: 09122511196
قم - کدپستی: 3941- 37156

 

فهرست مطالب

پيشگفتار 2
مقدمه 3
میوه‌های نیمه‌گرمسیری 8
پسته 9
زیتون 24
خرما 37
انار 53
انجير 62
خرمالو 73
آووكادو 81
مركبات 84
ميوه‌هاى گرمسيرى 161
موز 162
نارگيل 173
پاپايا 182
آناناس 187
انبه 195

منابعی که در گرداوری و تالیف این کتاب مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از:

میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر عنایت الله تفضلی شیراز

میوه های نیمه گرمسیری دکتر علی اکبر رامین

میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر عبادی دانشگاه تهران
میوه های گرمسیری دکتر زمانی
میوه های گرمسیری دکتر وحدتی
میوه گرمسیری و نیمه گرمسیری مهنس شیرزاد دانشگاه ارومیه


کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

مهندس سیامک محمدی چیانه کارشناسی ارشد باغبانی - سبزیکاری

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مهندس سیامک محمدی چیانه

مهندس مرتضی علیزاده کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مهندس مرتضی علیزاده

مهندس سجاد حاتم کارشناسی ارشد تولیدات باغی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مهندس سجاد حاتمبرای آشنایی بیشتر با محتویات این کتاب می توانید بخش مربوط به پسته را از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود بخش پسته

این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

مراکز فروش در شهرستانها

مشهد – میدان آزادی - پارک ملت – انتشاراتی جهاد دانشگاهی مشهد – تلفن 05118829589

تبریز - خیابان امام خمینی- نرسیده به چهارراه آبرسان-روبروی کوی بزرگمهر- دفتر و فروشگاه مرکزی انتشارات فروزش. تلفن دفتر: 04113369525، تلفن فروشگاه: 04113362929

ارومیه - خیابان کاشانی – روبه روی مرکز بهداشت – انتشارات پیران – تلفن 04412243545

گرگان - میدان شهرداری – کتاب فروشی دانشجو – تلفن 01712222735

گرگان - میدان شهرداری - پاساژ شیرنگی - کتابفروشی جنگل به مدیریت ملکی
تلفن 01712225376

 

اصفهان - آمادگاه - مقابل هتل عباسی - داخل زیرزمین - فروشگاه کتاب سرا ( انتشارات عطاپور) - تلفن 2213505 - 0311

زنجان - میدان انقلاب - ابتدای خیابان سعدی وسط - کتابفروشی شهر کتاب - تلفن 3224481 - 0241

جدیدترین مطالب آموزشی

مجموعه گلهای درون خانه ای
مجموعه گلهای گلخانه ای
مجموعه گلهای باغچه ای
مجموعه میوه های گرمسیری
مجموعه سبزی های غده ای
مجموعه سبزی های پیازی
مجموعه سبزی های ریشه ای
مجموعه فیلم و نرم افزار هیدروپونیک
مجموعه مطالب ماشین آلات کشاورزی

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.